เนื้อเพลง Green Gloves คำอ่านไทย The National

Falling out of touch with all my
( ฟ๊อลิง เอ้า อ็อฝ ทั๊ช วิฑ ออล มาย)
friends are somewhere getting wasted,
(ฟเร็นด แซร์ ซัมแวร์ เกดดดิ้ง ว็อซท ,)
hope they’re staying glued together,
(โฮพ เดรว สเตย์ยิ่ง กลู ทุเกฑเออะ ,)
I have arms for them.
(ไอ แฮ็ฝ อาม ฟอ เฑ็ม)

Take another sip of them,
(เทค แอะนัธเออะ ซิพ อ็อฝ เฑ็ม ,)
it floats around and takes me over
(อิท ฟโลท อะเรานด แอ็นด เทค มี โอเฝอะ)
like a little drop of ink in a glass of water
(ไลค เก ลิ๊ทเทิ่ล ดร็อพ อ็อฝ อิงค อิน อะ กลัซ อ็อฝ วอเทอะ)

Get inside their clothes
(เก็ท อีนไซด แด คโลฑ)
with my green gloves
(วิฑ มาย กรีน กลัฝ)
watch their videos, in their chairs.
(ว็อช แด ฝีดอิโอ , อิน แด แช)
Get inside their beds
(เก็ท อีนไซด แด เบ็ด)
with my green gloves
(วิฑ มาย กรีน กลัฝ)
Get inside their heads, love their loves.
(เก็ท อีนไซด แด เฮ็ด , ลัฝ แด ลัฝ)

Cinderella through the room
(ซินเดอร์เลลล่า ธรู เดอะ รุม)
I glide and swan cause I’m the best slow dancer
(ไอ กไลด แอ็นด ซว็อน คอส แอม เดอะ เบ็ซท ซโล แดนเซอร์)
in the universe
(อิน ดิ ยูนิเฝิซ)

Falling out of touch with all my
(ฟ๊อลิง เอ้า อ็อฝ ทั๊ช วิฑ ออล มาย)
friends are somewhere getting wasted,
(ฟเร็นด แซร์ ซัมแวร์ เกดดดิ้ง ว็อซท ,)
hope they’re staying glued together,
(โฮพ เดรว สเตย์ยิ่ง กลู ทุเกฑเออะ ,)
I have arms for them.
(ไอ แฮ็ฝ อาม ฟอ เฑ็ม)

Get inside their clothes
(เก็ท อีนไซด แด คโลฑ)
with my green gloves
(วิฑ มาย กรีน กลัฝ)
watch their videos, in their chairs.
(ว็อช แด ฝีดอิโอ , อิน แด แช)
Get inside their beds
(เก็ท อีนไซด แด เบ็ด)
with my green gloves
(วิฑ มาย กรีน กลัฝ)
Get inside their heads, love their loves.
(เก็ท อีนไซด แด เฮ็ด , ลัฝ แด ลัฝ)

Now I hardly know them
(เนา ไอ ฮาดลิ โน เฑ็ม)
and I’ll take my time
(แอ็นด แอล เทค มาย ไทม)
I’ll carry them over, and I’ll make them mine.
(แอล แคริ เฑ็ม โอเฝอะ , แอ็นด แอล เมค เฑ็ม ไมน)

Get inside their clothes
(เก็ท อีนไซด แด คโลฑ)
with my green gloves
(วิฑ มาย กรีน กลัฝ)
watch their videos, in their chairs.
(ว็อช แด ฝีดอิโอ , อิน แด แช)
Get inside their beds
(เก็ท อีนไซด แด เบ็ด)
with my green gloves
(วิฑ มาย กรีน กลัฝ)
Get inside their heads, love their loves.
(เก็ท อีนไซด แด เฮ็ด , ลัฝ แด ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Green Gloves คำอ่านไทย The National

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น