เนื้อเพลง Gypsy คำอ่านไทย Lady Gaga

Sometimes a story has no end
( ซัมไทม์ ซา ซโทริ แฮ็ส โน เอ็นด)
Sometimes I think that we could just be friends
(ซัมไทม์ ซาย ธิงค แดท วี เคิด จัซท บี ฟเร็นด)
” ‘Cause I’m a wandering man, ” he said to me.
(” คอส แอม มา วอนเดอะริง แม็น , ” ฮี เซ็ด ทู มี)

And what about our future plans?
(แอ็นด ว็อท อะเบาท เอ๊า ฟยูเชอะ แพล็น)
Does it seem we have even make sense?
(โด ซิท ซีม วี แฮ็ฝ อีเฝ็น เมค เซ็นซ)
When I got the whole world in front of me
(ฮเว็น นาย ก็อท เดอะ โฮล เวิลด อิน ฟรันท อ็อฝ มี)

So I said, ” I don’t wanna be alone forever.
(โซ ไอ เซ็ด , ” ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน เฟาะเรฝเออะ)
But I can be tonight
(บัท ไอ แค็น บี ทุไนท)
I don’t wanna be alone forever
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน เฟาะเรฝเออะ)
But I love gypsy life
(บัท ไอ ลัฝ จีพซิ ไลฟ)
I don’t wanna be alone forever
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน เฟาะเรฝเออะ)
Maybe we can see the world together
(เมบี วี แค็น ซี เดอะ เวิลด ทุเกฑเออะ)
I don’t wanna be alone forever
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน เฟาะเรฝเออะ)
But I can be tonight, tonight. ”
(บัท ไอ แค็น บี ทุไนท , ทุไนท “)

So I just packed my baggage and
(โซ ไอ จัซท แพ็ค มาย แบกกิจ แอ็นด)
Said goodbye to family and friends
(เซ็ด กู๊ดบาย ทู แฟมอิลิ แอ็นด ฟเร็นด)
And took the road to nowhere on my own
(แอ็นด ทุค เดอะ โรด ทู โนแวร์ ออน มาย โอน)

Like Dorothy on a yellow brick
(ไลค โดโรตี ออน อะ เยลโล บริค)
Hope my ruby shoes get us there quick
(โฮพ มาย รูบิ ฌู เก็ท อัซ แดร์ ควิค)
Cause I left everyone I love at home
(คอส ไอ เล็ฟท เอ๊วี่วัน ไอ ลัฝ แอ็ท โฮม)

And I don’t wanna be alone forever
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน เฟาะเรฝเออะ)
But I can be tonight
(บัท ไอ แค็น บี ทุไนท)
I don’t wanna be alone forever
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน เฟาะเรฝเออะ)
But I love gypsy life
(บัท ไอ ลัฝ จีพซิ ไลฟ)
I don’t wanna be alone forever
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน เฟาะเรฝเออะ)
Maybe we can see world together
(เมบี วี แค็น ซี เวิลด ทุเกฑเออะ)
I don’t wanna be alone forever
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน เฟาะเรฝเออะ)
But I can be tonight, tonight
(บัท ไอ แค็น บี ทุไนท , ทุไนท)

Cause I’m, I’m, I’m, I’m
(คอส แอม , แอม , แอม , แอม)
A gypsy, a gypsy, a gypsy
(อะ จีพซิ , อะ จีพซิ , อะ จีพซิ)
I’m, I’m, I’m, I’m
(แอม , แอม , แอม , แอม)
A gypsy, a gypsy, a gypsy
(อะ จีพซิ , อะ จีพซิ , อะ จีพซิ)
I’m, I’m, I’m, I’m
(แอม , แอม , แอม , แอม)
A gypsy, a gypsy, a gypsy
(อะ จีพซิ , อะ จีพซิ , อะ จีพซิ)
I’m, I’m, I’m, I’m
(แอม , แอม , แอม , แอม)
A gypsy, a gypsy, a gypsy, I’m
(อะ จีพซิ , อะ จีพซิ , อะ จีพซิ , แอม)

And then he asked me,
(แอ็นด เด็น ฮี อาซค มี ,)
Said, ” Baby, why do we love each other? ”
(เซ็ด , ” เบบิ , ฮไว ดู วี ลัฝ อีช อัฑเออะ “)
I said, ” Honey, it’s simple.
(ไอ เซ็ด , ” ฮันอิ , อิทซ ซิ๊มเพิ่ล)
It’s the way that you love and treat your mother. ”
(อิทซ เดอะ เว แดท ยู ลัฝ แอ็นด ทรีท ยุร ม๊าเธ่อร์ “)

Thought that I would be alone forever
(ธอท แดท ไอ เวิด บี อะโลน เฟาะเรฝเออะ)
But I won’t be tonight
(บัท ไอ ว็อนท บี ทุไนท)
I’m a man without a home
(แอม มา แม็น วิเฑาท ดา โฮม)
But I think with you I can spend my life
(บัท ไอ ธิงค วิฑ ยู ไอ แค็น ซเพ็นด มาย ไลฟ)
And you’ll be my little gypsy princess
(แอ็นด โยว บี มาย ลิ๊ทเทิ่ล จีพซิ พรีนเซ็ซ)
Pack your bags and we can chase the sunset
(แพ็ค ยุร แบ็ก แซน วี แค็น เชซ เดอะ ซันเซส)
Bust the rearview and fire up the jets
(บัซท เดอะ rearview แอ็นด ไฟร อัพ เดอะ เจ๊ต)
Cause it’s you and me
(คอส อิทซ ยู แอ็นด มี)
Baby, for life
(เบบิ , ฟอ ไลฟ)

Would you go with me?
(เวิด ยู โก วิฑ มี)
[For life]
([ ฟอ ไลฟ ])
See the world with me
(ซี เดอะ เวิลด วิฑ มี)

Cause I’m, I’m, I’m, I’m
(คอส แอม , แอม , แอม , แอม)
A gypsy, a gypsy, a gypsy
(อะ จีพซิ , อะ จีพซิ , อะ จีพซิ)
I’m, I’m, I’m, I’m
(แอม , แอม , แอม , แอม)
A gypsy, a gypsy, a gypsy. I’m
(อะ จีพซิ , อะ จีพซิ , อะ จีพซิ แอม)

Russia, UK, Paris, I’m
(รัฌอะ , UK , แพริซ , แอม)
Italian, Asian, Kompai
(อิแทลแย็น , เอแฉ็น , Kompai)
Africa, India, I’m
(แอฟริคะ , อีนเดียะ , แอม)
A gypsy, a gypsy, a gypsy. I’m
(อะ จีพซิ , อะ จีพซิ , อะ จีพซิ แอม)
Latin American, I don’t speak German but I try
(แลทอิน อะเมริแค็น , ไอ ด้อนท์ ซพีค เจอแม็น บัท ไอ ทไร)
Someday in Jakarta, I’m
(ซัมเดย์ อิน จะคาทะ , แอม)
American, I’m gypsy I
(อะเมริแค็น , แอม จีพซิ ไอ)
Bangkok, Australia, Malaysia
(แบงค็อค , ออซทเรลยะ , มะเลฌะ)
Sweden, Finland, Norway
(สเวเดน , Finland , Norway)
Be my home just for the day
(บี มาย โฮม จัซท ฟอ เดอะ เด)
I’m a gypsy, gypsy, gypsy hey
(แอม มา จีพซิ , จีพซิ , จีพซิ เฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gypsy คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น