เนื้อเพลง Fun, Fun, Fun คำอ่านไทย The Beach Boys

Well she got her daddy’s car and she cruised through the hamburger stand
( เว็ล ชี ก็อท เฮอ แดดดิ คา แอ็นด ชี ครูส ธรู เดอะ แฮมเบอะเกอะ ซแท็นด)
now.
(เนา)
Seems she forgot all about the library like she told her old man now.
(ซีม ชี เฟาะกอท ดอร์ อะเบาท เดอะ ไลบเรริ ไลค ชี โทลด เฮอ โอลด แม็น เนา)
And with the radio blastin’ goes cruisin’ just as fast as she can now.
(แอ็นด วิฑ เดอะ เรดิโอ แบลซจิน โกซ ครูซิน จัซท แอ็ส ฟัซท แอ็ส ชี แค็น เนา)
And she’ll have fun, fun, fun till her daddy takes the T-Bird away.
(แอ็นด เฌ็ล แฮ็ฝ ฟัน , ฟัน , ฟัน ทิล เฮอ แดดดิ เทค เดอะ ที เบิด อะเว)
[fun fun fun till her daddy take’s the T-Bird Away]
([ ฟัน ฟัน ฟัน ทิล เฮอ แดดดิ เทค เดอะ ที เบิด อะเว ])

Well we’re doin’ spin standard because she walks, looks, drives like an
(เว็ล เวีย โดย ซพิน ซแทนเอิด บิคอส ชี วอค , ลุค , ดไรฝ ไลค แอน)
ace now.
(เอซ เนา)
[You walk like an ace now you walk like an ace]
([ ยู วอค ไลค แอน เอซ เนา ยู วอค ไลค แอน เอซ ])
She makes the Indy 500 look like a Roman Chariot race now.
(ชี เมค ดิ อีนดิ 500 ลุค ไลค เก โรแม็น แชเรียท เรซ เนา)
[You look like an ace now you look like an ace]
([ ยู ลุค ไลค แอน เอซ เนา ยู ลุค ไลค แอน เอซ ])
A lot of guys try to catch her but she leads them on a wild goose chase
(อะ ล็อท อ็อฝ ไก ทไร ทู แค็ช เฮอ บัท ชี เล็ด เฑ็ม ออน อะ ไวลด กูซ เชซ)
now.
(เนา)
[You drive like an ace now you drive like an ace]
([ ยู ดไรฝ ไลค แอน เอซ เนา ยู ดไรฝ ไลค แอน เอซ ])
And she’ll have fun fun fun till her daddy takes the T-Bird away
(แอ็นด เฌ็ล แฮ็ฝ ฟัน ฟัน ฟัน ทิล เฮอ แดดดิ เทค เดอะ ที เบิด อะเว)
[fun fun fun till her daddy takes the T-Bird Away]
([ ฟัน ฟัน ฟัน ทิล เฮอ แดดดิ เทค เดอะ ที เบิด อะเว ])

Well you knew all along that your dad was getting wise to you now.
(เว็ล ยู นยู ออล อะลอง แดท ยุร แด็ด วอส เกดดดิ้ง ไวส ทู ยู เนา)
[you shouldn’t have lied now you shouldn’t have lied now]
([ ยู ชูดดึ่น แฮ็ฝ ไล เนา ยู ชูดดึ่น แฮ็ฝ ไล เนา ])
And since he took your set of keys you’ve been thinking that your fun is
(แอ็นด ซินซ ฮี ทุค ยุร เซ็ท อ็อฝ คี ยู๊ฟ บีน ติ้งกิง แดท ยุร ฟัน อีส)
all through now
(ออล ธรู เนา)
[you shouldn’t have lied now you shouldn’t have lied now]
([ ยู ชูดดึ่น แฮ็ฝ ไล เนา ยู ชูดดึ่น แฮ็ฝ ไล เนา ])
But you can come along with me cause we got a lot of things to do now
(บัท ยู แค็น คัม อะลอง วิฑ มี คอส วี ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ธิง ทู ดู เนา)
[You shouldn’t have lied now you shouldn’t have lied]
([ ยู ชูดดึ่น แฮ็ฝ ไล เนา ยู ชูดดึ่น แฮ็ฝ ไล ])
And we’ll have fun fun fun now that daddy took the T-Bird away
(แอ็นด เว็ล แฮ็ฝ ฟัน ฟัน ฟัน เนา แดท แดดดิ ทุค เดอะ ที เบิด อะเว)
[Fun fun fun now that daddy took the T-Bird Away]
([ ฟัน ฟัน ฟัน เนา แดท แดดดิ ทุค เดอะ ที เบิด อะเว ])
Fun fun fun now that daddy took the T-Bird Away
(ฟัน ฟัน ฟัน เนา แดท แดดดิ ทุค เดอะ ที เบิด อะเว)
[Fun fun fun now that daddy took the T-Bird Away]
([ ฟัน ฟัน ฟัน เนา แดท แดดดิ ทุค เดอะ ที เบิด อะเว ])
[Fun fun fun now that daddy took the T-Bird Away]
([ ฟัน ฟัน ฟัน เนา แดท แดดดิ ทุค เดอะ ที เบิด อะเว ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fun, Fun, Fun คำอ่านไทย The Beach Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น