เนื้อเพลง Amityville คำอ่านไทย Eminem

Kill Kill Kill
( คิล คิล คิล)
Dahh Dum Dahh Dum Dum
(Dahh ดัม Dahh ดัม ดัม)
Dahh Dum Dahh Dum Duh Da Da Da Da
(Dahh ดัม Dahh ดัม ดู ดา ดา ดา ดา)
Kill Kill Kill
(คิล คิล คิล)
Dahh Dum Dahh Dum Dum
(Dahh ดัม Dahh ดัม ดัม)
Dahh Dum Dahh Dum Dumm
(Dahh ดัม Dahh ดัม Dumm)
Kill Kill Kill
(คิล คิล คิล)

Chorus Eminem
(โครัซ เอมมีนเอม)

Mentally Illll From Amityvilllle Illll
(เมนแท็ลลิ Illll ฟร็อม Amityvilllle Illll)
Accidentally Killll Your Family Stillll
(แอคซิเดนแท็ลลิ Killll ยุร แฟมอิลิ Stillll)
Thinkin He Won’t God Damnit He Willll He’ssss
(ติ้งกิน ฮี ว็อนท ก็อด Damnit ฮี Willll Hessss)
Mentally Illll From Amityvilllle
(เมนแท็ลลิ Illll ฟร็อม Amityvilllle)
He’ssss On Repeats Only
(Hessss ออน ริพีท โอ๊นลี่)

Eminem
(เอมมีนเอม)
I Get Lifted And Spin Til I’m Half Twisted
(ไอ เก็ท ลิฟท แอ็นด ซพิน ทิล แอม ฮาล์ฟ ทวิซท)
Feet Planted And Stand With A Grin Full Of Chapped Lipstick Smack
(ฟีท พลานท แอ็นด ซแท็นด วิฑ อะ กริน ฟูล อ็อฝ แชปซ์ ลิพซทิค ซแม็ค)
Pen Full Of Ink Think Sinful And Rap Sick Sh*t
(เพ็น ฟูล อ็อฝ อิงค ธิงค ซีนฟุล แอ็นด แร็พ ซิค ฌะ *ที)
Shrink Pencil Me In For My Last Visit
(ฌริงค เพนซิล มี อิน ฟอ มาย ลาซท ฝีสอิท)
Drink Gin Til My Chin’s Full Of Splashed Whiskers Whoosh
(ดริงค จิน ทิล มาย ชิน ฟูล อ็อฝ ซพแลฌ ฮวีซเคิส Whoosh)
Hash Whiskey And Ash Til I Slap B*tches Smack
(แฮ็ช ฮวีซคิ แอ็นด แอ็ฌ ทิล ไอ ซแล็พ บี *tches ซแม็ค)
Ask Bizzy He’s Been Here The Past Six Years
(อาซค Bizzy อีส บีน เฮียร เดอะ พาซท ซิคซ เยีย)
Mash With Me You’ll Get In Imagine This
(แม็ฌ วิฑ มี โยว เก็ท อิน อิแมจอิน ดีซ)

Chorus 2x
(โครัซ 2x)

Bizarre
(บิสา)
I F*cked My Cousin In His Asshole Slit My Mother’s Throat
(ไอ เอฟ *cked มาย เค๊าซิน อิน ฮิส แอสโฮล ซลิท มาย ม๊าเธ่อร์ ธโรท)
Ahhhhhhhh Guess Who Slim Shady Just Signed To Interscope
(อา~ เก็ซ ฮู ซลิม เฌดอิ จัซท ไซน ทู Interscope)
My Little Sister’s Birthday She’ll Remember Me
(มาย ลิ๊ทเทิ่ล ซีซเทอะ เบริ์ดเดย์ เฌ็ล ริเมมเบอะ มี)
For A Gift I Had Ten Of My Boys Take Her Virginity
(ฟอ รา กิฟท ไอ แฮ็ด เท็น อ็อฝ มาย บอย เทค เฮอ เฝอะจีนอิทิ)
Mmm Mm Mmm And B*tches Know Me As A Horny Ass Freak
(อึม อึมมมม อึม แอ็นด บี *tches โน มี แอ็ส ซา ฮอนิ อาซ ฟรีค)
Their Mother Wasn’t Raped I Ate Her P*ssy While She Was ‘sleep
(แด ม๊าเธ่อร์ วอสซึ้น แร็พ ดาย เอท เฮอ พี *ssy ฮไวล ชี วอส ซลีพ)
Pissy Drunk Throwin Up In The Urinal You F*ckin Homo
(พิสซี่ ดรังค โตวอิน อัพ อิน ดิ ยูริแน็ล ยู เอฟ *ckin โฮโม)
That’s What I Said At My Dad’s Funeral
(แด๊ท ว็อท ไอ เซ็ด แอ็ท มาย แด็ด ฟยูเนอะแร็ล)

Chorus 2x
(โครัซ 2x)

Eminem
(เอมมีนเอม)
That’s Why The City Is Filled With A Bunch Of F*ckin Idiots Still Still
(แด๊ท ฮไว เดอะ ซีทอิ อีส ฟิล วิฑ อะ บันช อ็อฝ เอฟ *ckin อีดเอียท ซทิล ซทิล)
That’s Why The First Motherf*cker Poppin Some Sh*t He Gets Killed Killed
(แด๊ท ฮไว เดอะ เฟิซท Motherf*cker พอพปิน ซัม ฌะ *ที ฮี เก็ท คิล คิล)
That’s Why We Don’t Call It Detroit We Call It Amityville ‘ville
(แด๊ท ฮไว วี ด้อนท์ คอล อิท ดีทอยดฺ วี คอล อิท Amityville ฝีล)
You Can Get Capped After Just Havin A Cavity Filled Filled
(ยู แค็น เก็ท Capped อาฟเทอะ จัซท เฮฝวิน อะ แคฝอิทิ ฟิล ฟิล)
Ahahahaha That’s Why We’re Crowned The Murder Capital Still Still
(Ahahahaha แด๊ท ฮไว เวีย คเราน เดอะ เมอเดอะ แคพอิแท็ล ซทิล ซทิล)
This Ain’t Detroit This Is Motherf*ckin Hamburger Hill Hill
(ดีซ เอน ดีทอยดฺ ดีซ ซิส Motherf*ckin แฮมเบอะเกอะ ฮิล ฮิล)
We Don’t Do Drivebys We Park In Front Of Houses And Shoot
(วี ด้อนท์ ดู Drivebys วี พาค อิน ฟรันท อ็อฝ เฮาซ แซน ฌูท)
And When The Police Come We F*ckin Shoot It Out With Them Too
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ โพะลีซ คัม วี เอฟ *ckin ฌูท ดิธ เอ้า วิฑ เฑ็ม ทู)
That’s The Mentality Here Here That’s The Reality Here Here
(แด๊ท เดอะ เม็นแทลอิทิ เฮียร เฮียร แด๊ท เดอะ ริแอลอิทิ เฮียร เฮียร)
Did I Just Hear Somebody Say They Wanna Challenge Me Here Huh
(ดิด ดาย จัซท เฮีย ซัมบอดี้ เซ เด วอนนา แชลเล็นจ มี เฮียร ฮู)
While I’m Holdin A Pistol With This Many Calibres Here Here
(ฮไวล แอม โฮดดิน อะ พิ๊สท่อล วิฑ ดีซ เมนอิ แคลอิเบอะ เฮียร เฮียร)
Got Some Registration And Just Made This Sh*t Valid This Year Year
(ก็อท ซัม เรจิซทเรฌัน แอ็นด จัซท เมด ดีซ ฌะ *ที แฝลอิด ดีซ เยีย เยีย)
Cause Once I Snap I Can’t Be Held Accountable For My Acts
(คอส วันซ ไอ ซแน็พ ไอ แค็นท บี เฮ็ลด Accountable ฟอ มาย แอ็คท)
And That’s When Accidents Happen
(แอ็นด แด๊ท ฮเว็น แอคซิเด็นท แฮพเพ็น)
When A Thousand Bullets Come At Your House
(ฮเว็น อะ เธาแส็น บูลเล็ท คัม แอ็ท ยุร เฮาซ)
And Collapse The Foundation Around And They Found You
(แอ็นด ค็อลแลพซ เดอะ เฟานเดฌัน อะเรานด แอ็นด เด เฟานด ยู)
And Your Family In It Ahhhhh
(แอ็นด ยุร แฟมอิลิ อิน หนิด อา~)
Got Damnit He Meant It When He Tells You
(ก็อท Damnit ฮี เม็นท ดิธ ฮเว็น ฮี เท็ล ยู)

Chorus 2x
(โครัซ 2x)

Dum Tahh Dum Ta Dah Da
(ดัม Tahh ดัม ทา Dah ดา)
Dum Tahh Dum Ta Dah Da
(ดัม Tahh ดัม ทา Dah ดา)
Dum Tahh Dum Ta Dah Da
(ดัม Tahh ดัม ทา Dah ดา)
Dum Tahh Dum Ta Dah Da
(ดัม Tahh ดัม ทา Dah ดา)
Dum Tahh Dum Ta Dah Da
(ดัม Tahh ดัม ทา Dah ดา)
Dum Tahh Dum Ta Dah Da
(ดัม Tahh ดัม ทา Dah ดา)
Dum Tahh Dum Ta Dah Da
(ดัม Tahh ดัม ทา Dah ดา)
Dum Tahh Dum Ta Dah Da
(ดัม Tahh ดัม ทา Dah ดา)
Dum
(ดัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Amityville คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น