เนื้อเพลง Holler คำอ่านไทย Spice Girls

I wanna make you holler
( ไอ วอนนา เมค ยู ฮอลเลอะ)
Imagine us together
(อิแมจอิน อัซ ทุเกฑเออะ)
Don’t be afraid to play my game
(ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู พเล มาย เกม)

Boy don’t you hesitate
(บอย ด้อนท์ ยู เฮสอิเทท)
I won’t keep waiting for you
(ไอ ว็อนท คีพ เวททิง ฟอ ยู)
To come and let me take
(ทู คัม แอ็นด เล็ท มี เทค)
You to my fantasy room
(ยู ทู มาย แฟนทะซิ รุม)
You’re gonna like it there
(ยัวร์ กอนนะ ไลค อิท แดร์)
And all the things that I do
(แอ็นด ออล เดอะ ธิง แดท ไอ ดู)
I’ll treat you right
(แอล ทรีท ยู ไรท)
All through the night
(ออล ธรู เดอะ ไนท)

We can do anything
(วี แค็น ดู เอนอิธิง)
I’ll take you all the places you wanna be
(แอล เทค ยู ออล เดอะ พเลซ ยู วอนนา บี)
[I’ll take you there, I’ll take you there]
([ แอล เทค ยู แดร์ , แอล เทค ยู แดร์ ])
I’ll be your fantasy
(แอล บี ยุร แฟนทะซิ)
Everything you want you will find in me
(เอ๊วี่ติง ยู ว็อนท ยู วิล ไฟนด อิน มี)
If you play my game yeah
(อิฟ ยู พเล มาย เกม เย่)

I wanna make you holler
(ไอ วอนนา เมค ยู ฮอลเลอะ)
And hear you scream my name [scream my name]
(แอ็นด เฮีย ยู ซครีม มาย เนม [ ซครีม มาย เนม ])
I’ll give you rules to follow [ow]
(แอล กิฝ ยู รูล ทู ฟอลโล [ เอ้า ])
So you can play my game [play my game]
(โซ ยู แค็น พเล มาย เกม [ พเล มาย เกม ])
Imagine us together [together]
(อิแมจอิน อัซ ทุเกฑเออะ [ ทุเกฑเออะ ])
Me driving you insane [driving you insane, yeah]
(มี ดรายวิง ยู อินเซน [ ดรายวิง ยู อินเซน , เย่ ])
You will give into me [into me]
(ยู วิล กิฝ อีนทุ มี [ อีนทุ มี ])
Don’t be afraid to play my game [just play my game]
(ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู พเล มาย เกม [ จัซท พเล มาย เกม ])

So what you gonna do
(โซ ว็อท ยู กอนนะ ดู)
Now that I’ve got you with me
(เนา แดท แอฝ ก็อท ยู วิฑ มี)
You’ve gotta show me boy
(ยู๊ฟ กอททะ โฌ มี บอย)
Cause nothing comes for free
(คอส นัธอิง คัม ฟอ ฟรี)
Start from the bottom and
(ซทาท ฟร็อม เดอะ บอตตัม แอ็นด)
Work your way absolutely
(เวิค ยุร เว แอบโซลยูทลิ)
Don’t be afraid to play my game
(ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู พเล มาย เกม)

We can go all night long
(วี แค็น โก ออล ไนท ล็อง)
Doing things you thought you would never do
(ดูอิง ธิง ยู ธอท ยู เวิด เนฝเวอะ ดู)
[and I won’t tell you now]
([ แอ็นด ดาย ว็อนท เท็ล ยู เนา ])
I won’t tell anyone
(ไอ ว็อนท เท็ล เอนอิวัน)
What we do it’s just for me and you
(ว็อท วี ดู อิทซ จัซท ฟอ มี แอ็นด ยู)
So come and play my game
(โซ คัม แอ็นด พเล มาย เกม)

I wanna make you holler [ho ho ho]
(ไอ วอนนา เมค ยู ฮอลเลอะ [ โฮ โฮ โฮ ])
And hear you scream my name [scream my name ye-yeah]
(แอ็นด เฮีย ยู ซครีม มาย เนม [ ซครีม มาย เนม ยี เย่ ])
I’ll give you rules to follow
(แอล กิฝ ยู รูล ทู ฟอลโล)
So you can play my game [you can play my game]
(โซ ยู แค็น พเล มาย เกม [ ยู แค็น พเล มาย เกม ])
Imagine us together [imagine us]
(อิแมจอิน อัซ ทุเกฑเออะ [ อิแมจอิน อัซ ])
Me driving you insane [driving you insane]
(มี ดรายวิง ยู อินเซน [ ดรายวิง ยู อินเซน ])
You will give into me [into me]
(ยู วิล กิฝ อีนทุ มี [ อีนทุ มี ])
Don’t be afraid to play my game
(ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู พเล มาย เกม)

I wanna make you holler [holler holler]
(ไอ วอนนา เมค ยู ฮอลเลอะ [ ฮอลเลอะ ฮอลเลอะ ])
And hear you scream my name [if you scream my name]
(แอ็นด เฮีย ยู ซครีม มาย เนม [ อิฟ ยู ซครีม มาย เนม ])
I’ll give you rules to follow [follow follow]
(แอล กิฝ ยู รูล ทู ฟอลโล [ ฟอลโล ฟอลโล ])
So you can play my game [you can play my game]
(โซ ยู แค็น พเล มาย เกม [ ยู แค็น พเล มาย เกม ])
Imagine us together [imagine us]
(อิแมจอิน อัซ ทุเกฑเออะ [ อิแมจอิน อัซ ])
Me driving you insane [driving you insane]
(มี ดรายวิง ยู อินเซน [ ดรายวิง ยู อินเซน ])
You will give into me [ah yeah]
(ยู วิล กิฝ อีนทุ มี [ อา เย่ ])
Don’t be afraid to play my game
(ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู พเล มาย เกม)

I wanna make you holler
(ไอ วอนนา เมค ยู ฮอลเลอะ)
[holler holler holler holler holler come on]
([ ฮอลเลอะ ฮอลเลอะ ฮอลเลอะ ฮอลเลอะ ฮอลเลอะ คัมมอน ])
[repeat]
([ ริพีท ])

We can go all night long
(วี แค็น โก ออล ไนท ล็อง)
Doing things you thought you would never do
(ดูอิง ธิง ยู ธอท ยู เวิด เนฝเวอะ ดู)
[and I won’t tell ya]
([ แอ็นด ดาย ว็อนท เท็ล ยา ])
I won’t tell anyone
(ไอ ว็อนท เท็ล เอนอิวัน)
Cause everything is just both for me and you
(คอส เอ๊วี่ติง อีส จัซท โบธ ฟอ มี แอ็นด ยู)
But you’re gonna play my game yeah
(บัท ยัวร์ กอนนะ พเล มาย เกม เย่)

I wanna make you holler [holler]
(ไอ วอนนา เมค ยู ฮอลเลอะ [ ฮอลเลอะ ])
And hear you scream my name [holler-la]
(แอ็นด เฮีย ยู ซครีม มาย เนม [ ฮอลเลอะ ลา ])
I’ll give you rules to follow [follow-la]
(แอล กิฝ ยู รูล ทู ฟอลโล [ ฟอลโล ลา ])
So you can play my game [you can play my game]
(โซ ยู แค็น พเล มาย เกม [ ยู แค็น พเล มาย เกม ])
Imagine us together
(อิแมจอิน อัซ ทุเกฑเออะ)
Me driving you insane [me driving you insane]
(มี ดรายวิง ยู อินเซน [ มี ดรายวิง ยู อินเซน ])
You will give into me [into me]
(ยู วิล กิฝ อีนทุ มี [ อีนทุ มี ])
Don’t be afraid to play my game
(ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู พเล มาย เกม)

I wanna make you holler
(ไอ วอนนา เมค ยู ฮอลเลอะ)
And hear you scream my name
(แอ็นด เฮีย ยู ซครีม มาย เนม)
I’ll give you rules to follow
(แอล กิฝ ยู รูล ทู ฟอลโล)
So you can play my game
(โซ ยู แค็น พเล มาย เกม)
Imagine us together
(อิแมจอิน อัซ ทุเกฑเออะ)
Me driving you insane
(มี ดรายวิง ยู อินเซน)
You will give into me
(ยู วิล กิฝ อีนทุ มี)
Don’t be afraid to play my game
(ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู พเล มาย เกม)

I wanna make you holler
(ไอ วอนนา เมค ยู ฮอลเลอะ)
I’ll give you rules to follow
(แอล กิฝ ยู รูล ทู ฟอลโล)
Imagine us together
(อิแมจอิน อัซ ทุเกฑเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Holler คำอ่านไทย Spice Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น