เนื้อเพลง Save The World คำอ่านไทย George Harrison

We’ve got to save the world
( หวีบ ก็อท ทู เซฝ เดอะ เวิลด)
Someone else may want to use it
(ซัมวัน เอ็ลซ เม ว็อนท ทู ยูซ อิท)
So far we’ve seen
(โซ ฟา หวีบ ซีน)
This planet’s rape, how we’ve abused it
(ดีซ พแลนเอ็ท เรพ , เฮา หวีบ อับยูซ ดิท)
We’ve got to save the world
(หวีบ ก็อท ทู เซฝ เดอะ เวิลด)

The Russians have the biggest share
(เดอะ รัฌแอ็น แฮ็ฝ เดอะ บิ๊กเกส แฌ)
With their long fingers everywhere
(วิฑ แด ล็อง ฟีงเกอะ เอวี่แวร์)
And now they’ve bombs in outer space
(แอ็นด เนา เดวฟ บ็อม ซิน เอาทเออะ ซเพซ)
With laser beams and atomic waste
(วิฑ เลเสอะ บีม แซน แอะทอมอิค เวซท)

Rain forest chopped for paper towels
(เรน ฟอเร็ซท ชอบทฺ ฟอ เพเพอะ เท๊าเว่ล)
One acre gone in every hour*
(วัน เอเคอะ กอน อิน เอฝริ เอาร *)
Our birds and wildlife all destroyed
(เอ๊า เบิด แซน wildlife ออล ดิซทรอย)
To keep some millionaires employed
(ทู คีพ ซัม มิลยะแน เอ็มพลอย)

We’ve got to save the whale
(หวีบ ก็อท ทู เซฝ เดอะ ฮเวล)
Greenpeace they’ve tried to diffuse it
(Greenpeace เดวฟ ทไร ทู ดิฟยูซ อิท)
But dog food salesmen
(บัท ด็อก ฟูด salesmen)
Persist on kindly to harpoon it
(เพอะซีซท ออน ไคนดลิ ทู ฮาพูน หนิด)
We’ve got to save the world
(หวีบ ก็อท ทู เซฝ เดอะ เวิลด)

The armament consortium
(ดิ อามะเม็นท ค็อนซอเฌียม)
They’re selling us plutonium
(เดรว เซลลิง อัซ พลูโทเนียม)
Now you can make your own H-bomb
(เนา ยู แค็น เมค ยุร โอน เฮส บ็อม)
Right in the kitchen with your mom
(ไรท อิน เดอะ คีชเอ็น วิฑ ยุร มัม)

The nuclear power that costs you more
(เดอะ นยูคลิเออะ เพาเออะ แดท ค็อซท ยู โม)
Than anything you’ve known before
(แฑ็น เอนอิธิง ยู๊ฟ โนน บิโฟ)
The half-wit’s answer to a need
(เดอะ ฮาล์ฟ วิท อานเซอะ ทู อะ นีด)
For cancer, death, destruction, greed
(ฟอ แคนเซอะ , เด็ธ , ดิซทรัคฌัน , กรีด)

We’ve got to save the world
(หวีบ ก็อท ทู เซฝ เดอะ เวิลด)
Someone’s children they may need it
(ซัมวัน ชีลดเร็น เด เม นีด ดิท)
So far we’ve seen
(โซ ฟา หวีบ ซีน)
The big business of extinction bleed it
(เดอะ บิก บีสเน็ซ อ็อฝ เอ็คซทีงฌัน บลีด ดิท)
We’ve got to save the world
(หวีบ ก็อท ทู เซฝ เดอะ เวิลด)

We’re at the mercy of so few
(เวีย แอ็ท เดอะ เมอซิ อ็อฝ โซ ฟยู)
With evil hearts determined to
(วิฑ อี๊วิ้ว ฮาท ดิเทอมิน ทู)
Reduce this planet into hell
(ริดยูซ ดีซ พแลนเอ็ท อีนทุ เฮ็ล)
Then find a buyer and make quick sale
(เด็น ไฟนด อะ buyer แอ็นด เมค ควิค เซล)

To end upon a happy note
(ทู เอ็นด อุพอน อะ แฮพพิ โนท)
Like trying to make concrete float
(ไลค ทไรอิง ทู เมค คอนครีท ฟโลท)
Is very simple knowing that
(อีส เฝริ ซิ๊มเพิ่ล โนอิง แดท)
God in your heart lives
(ก็อด อิน ยุร ฮาท ไลฝ)

We’ve got to save the world
(หวีบ ก็อท ทู เซฝ เดอะ เวิลด)
Someone else may want to use it
(ซัมวัน เอ็ลซ เม ว็อนท ทู ยูซ อิท)
It’s time you knew
(อิทซ ไทม ยู นยู)
How close we’ve come
(เฮา คโลส หวีบ คัม)
We’re gonna lose it – We gotta save, we gotta save
(เวีย กอนนะ ลูส อิท วี กอททะ เซฝ , วี กอททะ เซฝ)
We gotta save the world
(วี กอททะ เซฝ เดอะ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Save The World คำอ่านไทย George Harrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น