เนื้อเพลง Fashion คำอ่านไทย Lady Gaga

Oh oh
( โอ โอ)
La la la
(ลา ลา ลา)
I am, I’m too fabulous
(ไอ แอ็ม , แอม ทู แฟบอิวลัซ)
I’m so, fierce that it’s so nuts
(แอม โซ , เฟียซ แดท อิทซ โซ นัท)
I live, to be model thin
(ไอ ไลฝ , ทู บี โม๊เด็ล ธิน)
Dress me, I’m your mannequin
(ดเรซ มี , แอม ยุร แมนเนะคิน)

j’adore vivienne habillez-moi
(jadore วิฝวีเอน habillez โมย)
Gucci, Fendi et Prada.
(กู๊ซชี่ , เฟนดี et พราดา)
valentino, Armani too.
(แววเลนทีโน่ , อาร์มานนี ทู)
Merde I love them Jimmy Choo
(Merde ไอ ลัฝ เฑ็ม จิมมี่ ช)

Fashion put it all on me
(แฟฌอัน พัท ดิธ ดอร์ ออน มี)
Don’t you want to see these clothes on me
(ด้อนท์ ยู ว็อนท ทู ซี ฑิส คโลฑ ออน มี)
Fashion put it all on me
(แฟฌอัน พัท ดิธ ดอร์ ออน มี)
I am anyone you want me to be [2x]
(ไอ แอ็ม เอนอิวัน ยู ว็อนท มี ทู บี [ 2x ])

Oh oh
(โอ โอ)
La la la
(ลา ลา ลา)
We love designer
(วี ลัฝ ดิไสนเนอะ)

I need, some new stilettos
(ไอ นีด , ซัม นยู ซทิเลทโท)
Can’t walk, down the street in those
(แค็นท วอค , เดาน เดอะ ซทรีท อิน โฑส)
You are, who you wear it’s true
(ยู อาร์ , ฮู ยู แว อิทซ ทรู)
A girl’s just as hot as the shoes she choose
(อะ เกิล จัซท แอ็ส ฮ็อท แอ็ส เดอะ ฌู ชี ชูส)

J’adore Weitzman, habillez-moi
(Jadore Weitzman , habillez โมย)
Louis, Dolce Gabbana, Alexander McQueen, eh ou.
(ลุอี , โดลเซ แก๊บบานา , แอลเลคแซนเดอร์ McQueen , เอ อู)
Merde I love those Manolo
(Merde ไอ ลัฝ โฑส Manolo)

Fashion put it all on me
(แฟฌอัน พัท ดิธ ดอร์ ออน มี)
Don’t you want to see these clothes on me
(ด้อนท์ ยู ว็อนท ทู ซี ฑิส คโลฑ ออน มี)
Fashion put it all on me
(แฟฌอัน พัท ดิธ ดอร์ ออน มี)
I am anyone you want me to be [2x]
(ไอ แอ็ม เอนอิวัน ยู ว็อนท มี ทู บี [ 2x ])

Oh oh
(โอ โอ)
La la la
(ลา ลา ลา)
We love designer
(วี ลัฝ ดิไสนเนอะ)
Oh oh
(โอ โอ)
La la la
(ลา ลา ลา)
We love designer
(วี ลัฝ ดิไสนเนอะ)

Fashion put it all on me
(แฟฌอัน พัท ดิธ ดอร์ ออน มี)
Don’t you want to see these clothes on me
(ด้อนท์ ยู ว็อนท ทู ซี ฑิส คโลฑ ออน มี)
Fashion put it all on me
(แฟฌอัน พัท ดิธ ดอร์ ออน มี)
I am anyone you want me to be
(ไอ แอ็ม เอนอิวัน ยู ว็อนท มี ทู บี)
Fashion put it all on me
(แฟฌอัน พัท ดิธ ดอร์ ออน มี)
Don’t you want to see these clothes on me
(ด้อนท์ ยู ว็อนท ทู ซี ฑิส คโลฑ ออน มี)
Fashion put it all on me
(แฟฌอัน พัท ดิธ ดอร์ ออน มี)
I am anyone you want me to be
(ไอ แอ็ม เอนอิวัน ยู ว็อนท มี ทู บี)

Fashion put it all on me
(แฟฌอัน พัท ดิธ ดอร์ ออน มี)
Don’t you want to see these clothes on me
(ด้อนท์ ยู ว็อนท ทู ซี ฑิส คโลฑ ออน มี)
Fashion put it all on me
(แฟฌอัน พัท ดิธ ดอร์ ออน มี)
I am anyone you want me to be
(ไอ แอ็ม เอนอิวัน ยู ว็อนท มี ทู บี)
Fashion put it all on me
(แฟฌอัน พัท ดิธ ดอร์ ออน มี)
Don’t you want to see these clothes on me
(ด้อนท์ ยู ว็อนท ทู ซี ฑิส คโลฑ ออน มี)
Fashion put it all on me
(แฟฌอัน พัท ดิธ ดอร์ ออน มี)
I am anyone you want me to be
(ไอ แอ็ม เอนอิวัน ยู ว็อนท มี ทู บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fashion คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น