เนื้อเพลง Hot Hot Hot คำอ่านไทย LL Cool J

uh, uh, uh, uh, uh, yeah yeah yeah
( อา , อา , อา , อา , อา , เย่ เย่ เย่)
uh, uh, uh
(อา , อา , อา)

I was swerving thru Queens
(ไอ วอส swervings ธรู ควีน)
Fully growin’ benz
(ฟูลลิ โกรวิน เบนซฺ)
Searching for the b*tta thru my cartier lense system
(เซิชอิง ฟอ เดอะ บี *tta ธรู มาย คาร์ดีเอ lense ซีซเท็ม)
Banging out nothing but the blends on the digital startec
(แบงกิง เอ้า นัธอิง บัท เดอะ บเล็นด ออน เดอะ ดิจิตอล startec)
Rappin’ to my mens
(แรพปิน ทู มาย เม็น)
Then spotted the most exotic, cheekiness, half Rachel, half Holly
(เด็น ซพอททิด เดอะ โมซท เอ็กสอทอิค , ชีคอิเน็ซ , ฮาล์ฟ เรเชว , ฮาล์ฟ ฮอลลิ)
My ?? is
(มาย อีส)
The smo mo, crept up nice and slow
(เดอะ smo โม , คแร็พท อัพ ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล)
Breathin’ on my ice, so it shine real nice
(บีตดิน ออน มาย ไอซ , โซ อิท ไฌน ริแอ็ล ไน๊ซ์)
Crease my scar peice
(ครีซ มาย ซคา เพลซ)
Laid back in my seat
(เลด แบ็ค อิน มาย ซีท)
Right near Bazely projects, on the back streets
(ไรท เนีย Bazely พรอจเอ็คท , ออน เดอะ แบ็ค ซทรีท)
Her name was Keisha, full of street knowledge
(เฮอ เนม วอส Keisha , ฟูล อ็อฝ ซทรีท นอลเอ็จ)
Pumped a little trees, but she planned to go to college
(พัมพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทรี , บัท ชี แพลน ทู โก ทู คอลเล็จ)
Staring at my ice, smellin’ my cologne
(ซแทริง แอ็ท มาย ไอซ , สเมลลิน มาย โครอน)
She lived on the southside, so bring things on
(ชี ไลฝ ออน เดอะ southside , โซ บริง ธิง ออน)
Honey got flavour, and it just don’t stop
(ฮันอิ ก็อท ฟเลเฝอะ , แอ็นด ดิท จัซท ด้อนท์ ซท็อพ)
Does she want me for me, or me for my rocks
(โด ชี ว็อนท มี ฟอ มี , ออ มี ฟอ มาย ร็อค)

Your carmake me hot hot hot
(ยุร carmake มี ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท)
You just make me just hot hot hot
(ยู จัซท เมค มี จัซท ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท)
Iike you’re rocks rocks rocks
(Iike ยัวร์ ร็อค ร็อค ร็อค)
They make me hot hot hot
(เด เมค มี ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท)
Baby boy don’t stop stop stop
(เบบิ บอย ด้อนท์ ซท็อพ ซท็อพ ซท็อพ)
You keep me hot hot hot
(ยู คีพ มี ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท)
I’m a take you for all you’ve got
(แอม มา เทค ยู ฟอ ออล ยู๊ฟ ก็อท)
Baby girl just stop stop stop
(เบบิ เกิล จัซท ซท็อพ ซท็อพ ซท็อพ)
Check this out, uh
(เช็ค ดีซ เอ้า , อา)

She slid up my whip, like the queen of New York
(ชี ซลิด อัพ มาย ฮวิพ , ไลค เดอะ ควีน อ็อฝ นยู ยอค)
We jetted to city island to eat shrimp and talk
(วี jetted ทู ซีทอิ ไอแล็นด ทู อีท ฌริมพ แอ็นด ทอค)
Sourced up my keys to the valet cat
(โซซ อัพ มาย คี ทู เดอะ แฝลเอ็ท แค็ท)
I glanced at the fatty, I’m a see about that
(ไอ กลานซ แอ็ท เดอะ แฟททิ , แอม มา ซี อะเบาท แดท)
We blazed in the spizza like Bonnie and Clyde
(วี บเลส อิน เดอะ spizza ไลค บอนนิ แอ็นด ครายทฺ)
Scooby dooby hizza
(สกูบี้ ดูบาย hizza)
I’m feeling the vibe, cop the blue for some video type sh*t
(แอม ฟีลอิง เดอะ วายพฺ , ค็อพ เดอะ บลู ฟอ ซัม ฝีดอิโอ ไทพ ฌะ *ที)
Knowing all along how hot these kind of nights get, uh
(โนอิง ออล อะลอง เฮา ฮ็อท ฑิส ไคนด อ็อฝ ไนท เก็ท , อา)
I’ve got her right where I want her
(แอฝ ก็อท เฮอ ไรท ฮแว ไอ ว็อนท เฮอ)
Reality about to creep up on her
(ริแอลอิทิ อะเบาท ทู ครีพ อัพ ออน เฮอ)
Stroke her softly, gently with my G
(ซโตรก เฮอ ซอฟทลิ , เจนทลิ วิฑ มาย จี)
While the light reflects off my icp
(ฮไวล เดอะ ไลท ริฟเลคท ออฟฟ มาย icp)
Waiter, ice the crystal, let it simmer
(เวทเออะ , ไอซ เดอะ ครีซแท็ล , เล็ท ดิธ ซีมเมอะ)
Lights to bright, here’s a grand make them dimmer
(ไลท ทู ไบร๊ท , เฮียร ซา แกรนด์ เมค เฑ็ม ดีมเมอะ)
I kept fronting and I just couldn’t stop
(ไอ เค็พท ฟ้อนดิง แอ็นด ดาย จัซท คูดซึ่น ซท็อพ)
I don’t mind spending paper when it’s looking that hot
(ไอ ด้อนท์ ไมนด ซเพ็นดิง เพเพอะ ฮเว็น อิทซ ลุคอิง แดท ฮ็อท)

Your car makes me hot hot hot
(ยุร คา เมค มี ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท)
You just make me just hot hot hot
(ยู จัซท เมค มี จัซท ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท)
I Iike you’re rocks rocks rocks
(ไอ Iike ยัวร์ ร็อค ร็อค ร็อค)
They make me hot hot hot
(เด เมค มี ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท)
Baby boy just don’t stop stop stop
(เบบิ บอย จัซท ด้อนท์ ซท็อพ ซท็อพ ซท็อพ)
You keep me hot hot hot
(ยู คีพ มี ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท)
I’ll take you for all you’ve got
(แอล เทค ยู ฟอ ออล ยู๊ฟ ก็อท)
Baby girl just stop stop stop
(เบบิ เกิล จัซท ซท็อพ ซท็อพ ซท็อพ)
Check yourself, uh
(เช็ค ยุรเซลฟ , อา)

You burst out of semi-???
(ยู เบิซท เอ้า อ็อฝ เซมอิ)
She pulled down the staps to her dress
(ชี พุล เดาน เดอะ staps ทู เฮอ ดเรซ)
Reached in the ? sparked up sess
(รีช อิน เดอะ ซพาค อัพ เซ็ซ)
Banging some Wu Tang feeling the ??
(แบงกิง ซัม Wu ทาง ฟีลอิง เดอะ)
She said ” Now would you wanna sell your soul for chips,
(ชี เซ็ด ” เนา เวิด ยู วอนนา เซ็ล ยุร โซล ฟอ ชิพ ,)
and give up girl to push whips? ”
(แอ็นด กิฝ อัพ เกิล ทู พุฌ ฮวิพ “)
Never miss some spiritual down to my bone
(เนฝเออะ มิซ ซัม ซพีริชวล เดาน ทู มาย บอน)
Why you takin’ jumbo in that zone
(ฮไว ยู ทอคกิ่น จัมโบ อิน แดท โสน)
She said ” I would do anthing for ?????
(ชี เซ็ด ” ไอ เวิด ดู แอนดิ้ง ฟอ)
Give deep ? to ? man coats
(กิฝ ดีพ ทู แม็น โคท)
Take off my ??
(เทค ออฟฟ มาย)
Drop to my knees ”
(ดร็อพ ทู มาย นี “)
Talking in my face
(ทอคอิง อิน มาย เฟซ)
Breath smelling like cheese
(บเร็ธ สเมลลิง ไลค ชีส)
I asked her
(ไอ อาซค เฮอ)
Shorty you degrade yourself
(ชอร์ทดิง ยู ดิกเรด ยุรเซลฟ)
Just to throw a little bit of ice on the shelf
(จัซท ทู ธโร อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ไอซ ออน เดอะ เฌ็ลฟ)
You turnin’ me off, I can’t lie
(ยู เทินนิน มี ออฟฟ , ไอ แค็นท ไล)
Keisha said ” why? ”
(Keisha เซ็ด ” ฮไว “)
I said, ” yo, how can a man respect that, knowin’ if he paid,
(ไอ เซ็ด , ” โย , เฮา แค็น อะ แม็น ริซเพคท แดท , โนว์อิน อิฟ ฮี เพลด ,)
then he correct that ”
(เด็น ฮี เคาะเรคท แดท “)
Ice is the price for an overnight wife
(ไอซ อีส เดอะ พไรซ ฟอ แอน โอะเฝอะไนท ไวฟ)
A true shark caller don’t want that in his life
(อะ ทรู ฌาค คอลเลอะ ด้อนท์ ว็อนท แดท อิน ฮิส ไลฟ)
So all you ladies that are selling you’re souls
(โซ ออล ยู เลดิส แดท อาร์ เซลลิง ยัวร์ โซล)
You need to put you hooker vibes on hold
(ยู นีด ทู พัท ยู ฮุคเคอ วายพฺ ออน โฮลด)
Ask for Keisha, she working on the stroll,
(อาซค ฟอ Keisha , ชี เวิคกิง ออน เดอะ ซทโรล ,)
Dead ass broke, but her pimp the man grow
(เด็ด อาซ บโรค , บัท เฮอ พิมพ เดอะ แม็น กโร)

Your car makes me hot hot hot
(ยุร คา เมค มี ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท)
You just make me hot hot hot
(ยู จัซท เมค มี ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท)
I Iike you’re rocks rocks rocks
(ไอ Iike ยัวร์ ร็อค ร็อค ร็อค)
They make me hot hot hot
(เด เมค มี ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท)
Baby boy don’t stop stop stop
(เบบิ บอย ด้อนท์ ซท็อพ ซท็อพ ซท็อพ)
You keep me hot hot hot
(ยู คีพ มี ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท)
I’m a take you for all you’ve got
(แอม มา เทค ยู ฟอ ออล ยู๊ฟ ก็อท)
Baby girl just stop stop stop
(เบบิ เกิล จัซท ซท็อพ ซท็อพ ซท็อพ)
Check yourself, uh
(เช็ค ยุรเซลฟ , อา)

Your car makes me hot hot hot
(ยุร คา เมค มี ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท)
You just make me hot hot hot
(ยู จัซท เมค มี ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท)
I Iike you’re rocks rocks rocks
(ไอ Iike ยัวร์ ร็อค ร็อค ร็อค)
They make me hot hot hot
(เด เมค มี ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท)
Baby boy don’t stop stop stop
(เบบิ บอย ด้อนท์ ซท็อพ ซท็อพ ซท็อพ)
You keep me hot hot hot
(ยู คีพ มี ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท)
I’m a take you for all you’ve got
(แอม มา เทค ยู ฟอ ออล ยู๊ฟ ก็อท)
Baby girl just stop stop stop
(เบบิ เกิล จัซท ซท็อพ ซท็อพ ซท็อพ)
Check yourself, uh
(เช็ค ยุรเซลฟ , อา)

Repeat and fade
(ริพีท แอ็นด เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hot Hot Hot คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น