เนื้อเพลง Pennyroyal Tea คำอ่านไทย Nirvana

I’m on my time with everyone
( แอม ออน มาย ไทม วิฑ เอ๊วี่วัน)
I have very bad posture
(ไอ แฮ็ฝ เฝริ แบ็ด พอซเชอะ)

Sit and drink Pennyroyal Tea
(ซิท แอ็นด ดริงค Pennyroyal ที)
Distill the life that’s inside of me
(ดิซทีล เดอะ ไลฟ แด๊ท อีนไซด อ็อฝ มี)
Sit and drink Pennyroyal Tea
(ซิท แอ็นด ดริงค Pennyroyal ที)
I’m anemic royalty
(แอม อะนีมิค รอยแอ็ลทิ)

Give me a Leonard Cohen afterworld
(กิฝ มี อะ Leonard Cohen afterworld)
So I can sigh eternally
(โซ ไอ แค็น ไซ อิเทอแน็ลลิ)

I’m so tired I can’t sleep
(แอม โซ ไทร ดาย แค็นท ซลีพ)
I’m a liar and a thief
(แอม มา ไลเออะ แอ็นด อะ ธีฟ)
Sit and drink Pennyroyal Tea
(ซิท แอ็นด ดริงค Pennyroyal ที)
I’m anemic royalty
(แอม อะนีมิค รอยแอ็ลทิ)

I’m on warm milk and laxatives
(แอม ออน วอม มิลค แอ็นด แลคซะทิฝ)
Cherry-flavored antacids
(เชริ ฟเลเฝอะ แอ็นแทซอิด)

Sit and drink Pennyroyal Tea
(ซิท แอ็นด ดริงค Pennyroyal ที)
Distill the life that’s inside of me
(ดิซทีล เดอะ ไลฟ แด๊ท อีนไซด อ็อฝ มี)
Sit and drink Pennyroyal Tea
(ซิท แอ็นด ดริงค Pennyroyal ที)
I’m anemic royalty
(แอม อะนีมิค รอยแอ็ลทิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pennyroyal Tea คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น