เนื้อเพลง Down Boy คำอ่านไทย Holly Valance

Down boy
( เดาน บอย)
Keep you down boy
(คีพ ยู เดาน บอย)

I’m the one that you would die for
(แอม ดิ วัน แดท ยู เวิด ได ฟอ)
The one you long to touch
(ดิ วัน ยู ล็อง ทู ทั๊ช)
The one you live our life for
(ดิ วัน ยู ไลฝ เอ๊า ไลฟ ฟอ)
I know it’s much
(ไอ โน อิทซ มัช)

The more you see, the more you want
(เดอะ โม ยู ซี , เดอะ โม ยู ว็อนท)
The more you taste, it just gets better
(เดอะ โม ยู เทซท , อิท จัซท เก็ท เบทเทอะ)
The more you get, the more you like it
(เดอะ โม ยู เก็ท , เดอะ โม ยู ไลค อิท)
Don’t go too far, I won’t let you
(ด้อนท์ โก ทู ฟา , ไอ ว็อนท เล็ท ยู)

Down boy
(เดาน บอย)
Won’t you bring me down boy
(ว็อนท ยู บริง มี เดาน บอย)
Gotta keep you down
(กอททะ คีพ ยู เดาน)
If you want me with you
(อิฟ ยู ว็อนท มี วิฑ ยู)
Down boy
(เดาน บอย)
Won’t you bring me down boy
(ว็อนท ยู บริง มี เดาน บอย)
Gotta keep you down
(กอททะ คีพ ยู เดาน)
Some things I just won’t do
(ซัม ธิง ซาย จัซท ว็อนท ดู)

Down boy
(เดาน บอย)
Won’t you bring me down boy
(ว็อนท ยู บริง มี เดาน บอย)
Gotta keep you down
(กอททะ คีพ ยู เดาน)
If you want me with you
(อิฟ ยู ว็อนท มี วิฑ ยู)
Down boy
(เดาน บอย)
Won’t you bring me down boy
(ว็อนท ยู บริง มี เดาน บอย)
Gotta keep you down
(กอททะ คีพ ยู เดาน)
Some things I just won’t do
(ซัม ธิง ซาย จัซท ว็อนท ดู)

Do anything to please me
(ดู เอนอิธิง ทู พลีส มี)
I got you where I want
(ไอ ก็อท ยู ฮแว ไอ ว็อนท)
I know how much you need me
(ไอ โน เฮา มัช ยู นีด มี)
Just wanna get it up
(จัซท วอนนา เก็ท ดิธ อัพ)

The more you see, the more you want
(เดอะ โม ยู ซี , เดอะ โม ยู ว็อนท)
The more you taste, it just gets better
(เดอะ โม ยู เทซท , อิท จัซท เก็ท เบทเทอะ)
The more you get, the more you like it
(เดอะ โม ยู เก็ท , เดอะ โม ยู ไลค อิท)
Don’t go too far, I won’t let you
(ด้อนท์ โก ทู ฟา , ไอ ว็อนท เล็ท ยู)

Down boy
(เดาน บอย)
Won’t you bring me down boy
(ว็อนท ยู บริง มี เดาน บอย)
Gotta keep you down
(กอททะ คีพ ยู เดาน)
If you want me with you
(อิฟ ยู ว็อนท มี วิฑ ยู)
Down boy
(เดาน บอย)
Won’t you bring me down boy
(ว็อนท ยู บริง มี เดาน บอย)
Gotta keep you down
(กอททะ คีพ ยู เดาน)
Some things I just won’t do
(ซัม ธิง ซาย จัซท ว็อนท ดู)

Down boy
(เดาน บอย)
Won’t you bring me down boy
(ว็อนท ยู บริง มี เดาน บอย)
Gotta keep you down
(กอททะ คีพ ยู เดาน)
If you want me with you
(อิฟ ยู ว็อนท มี วิฑ ยู)
Down boy
(เดาน บอย)
Won’t you bring me down boy
(ว็อนท ยู บริง มี เดาน บอย)
Gotta keep you down
(กอททะ คีพ ยู เดาน)
Some things I just won’t do
(ซัม ธิง ซาย จัซท ว็อนท ดู)

Gotta keep you down
(กอททะ คีพ ยู เดาน)
Gotta keep you down
(กอททะ คีพ ยู เดาน)
Gotta keep you down
(กอททะ คีพ ยู เดาน)
Some things I just won’t do
(ซัม ธิง ซาย จัซท ว็อนท ดู)
Some things I just won’t do
(ซัม ธิง ซาย จัซท ว็อนท ดู)
Some things I just won’t do
(ซัม ธิง ซาย จัซท ว็อนท ดู)
Some things I just won’t do
(ซัม ธิง ซาย จัซท ว็อนท ดู)

The more you see, the more you want
(เดอะ โม ยู ซี , เดอะ โม ยู ว็อนท)
The more you taste, it just gets better
(เดอะ โม ยู เทซท , อิท จัซท เก็ท เบทเทอะ)
The more you get, the more you like it
(เดอะ โม ยู เก็ท , เดอะ โม ยู ไลค อิท)
Don’t go too far, I won’t let you
(ด้อนท์ โก ทู ฟา , ไอ ว็อนท เล็ท ยู)

Down boy
(เดาน บอย)
Won’t you bring me down boy
(ว็อนท ยู บริง มี เดาน บอย)
Gotta keep you down
(กอททะ คีพ ยู เดาน)
If you want me with you
(อิฟ ยู ว็อนท มี วิฑ ยู)
Down boy
(เดาน บอย)
Won’t you bring me down boy
(ว็อนท ยู บริง มี เดาน บอย)
Gotta keep you down
(กอททะ คีพ ยู เดาน)
Some things I just won’t do
(ซัม ธิง ซาย จัซท ว็อนท ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Down Boy คำอ่านไทย Holly Valance

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น