เนื้อเพลง Contagious คำอ่านไทย The Isley Brothers

{Ron Isley}
( {รอน ไอซ์รี่ })
[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
It’s 2 a.m.
(อิทซ ทู อะ เอ็ม)
just getting in
(จัซท เกดดดิ้ง อิน)
about to check my message
(อะเบาท ทู เช็ค มาย เมซซิจ)
no one has called
(โน วัน แฮ็ส คอล)
but my homies
(บัท มาย โฮมี)
and some bill collectors
(แอ็นด ซัม บิล ค็อลเลคเทอะ)
cellular rings
(เซลลิวเลอะ ริง)
somebody wants to borrow money
(ซัมบอดี้ ว็อนท ทู บอโร มันอิ)
I 2-way her
(ไอ ทู เว เฮอ)
she don’t hit me back
(ชี ด้อนท์ ฮิท มี แบ็ค)
something is funny
(ซัมติง อีส ฟันนิ)
so I called her mother’s house
(โซ ไอ คอล เฮอ ม๊าเธ่อร์ เฮาซ)
and asked her
(แอ็นด อาซค เฮอ)
had she seen my baby
(แฮ็ด ชี ซีน มาย เบบิ)
drove my 6 around
(ดโรฝ มาย ซิก อะเรานด)
looking for that missing lady
(ลุคอิง ฟอ แดท มีซซิง เลดิ)
Got back in
(ก็อท แบ็ค อิน)
turned the tv on
(เทิน เดอะ ทีวี ออน)
and caught the news
(แอ็นด คอท เดอะ นยู)
and put hand on my head
(แอ็นด พัท แฮ็นด ออน มาย เฮ็ด)
cause I’m so confused
(คอส แอม โซ ค็อนฟยูส)
and then I turn the TV down [tv down]
(แอ็นด เด็น นาย เทิน เดอะ ทีวี เดาน [ ทีวี เดาน ])
cause I thought I heard a squeaky sound [ooohhh]
(คอส ไอ ธอท ไอ เฮิด อะ ซควีคอิ เซานด [ โอ้ ])
mmm somethings going on upstairs
(อึม ซัมติง โกอิ้ง ออน อัพซแทส)
cause I know nobody else lives here
(คอส ไอ โน โนบอดี้ เอ็ลซ ไลฝ เฮียร)
as i get closer to the stair ways
(แอ็ส ซาย เก็ท โคลเซอร์ ทู เดอะ ซแท เว)
all i hear
(ออล ไอ เฮีย)
then i hear my baby’s voice
(เด็น นาย เฮีย มาย เบบิ ฝอยซ)
in my head screaming out
(อิน มาย เฮ็ด ซครีมอิง เอ้า)

[Chorus]
([ โครัซ ])
you’re contagious
(ยัวร์ ค็อนเทจัซ)
touch me baby
(ทั๊ช มี เบบิ)
give me what you got
(กิฝ มี ว็อท ยู ก็อท)
then a man said
(เด็น อะ แม็น เซ็ด)
sexy lady
(เซคซิ เลดิ)
drive me crazy
(ดไรฝ มี คเรสิ)
drive me wild
(ดไรฝ มี ไวลด)

I just can’t believe this s**t
(ไอ จัซท แค็นท บิลีฝ ดีซ เอส **ที)

{Ron Isley}
({รอน ไอซ์รี่ })
[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
I ran downstairs
(ไอ แร็น ดาวสแตร์สฺ)
looked in the closet
(ลุค อิน เดอะ คลอสเอ็ท)
looking for that hoe
(ลุคอิง ฟอ แดท โฮ)
said a prayer
(เซ็ด อะ พเรเออะ)
cause only God knows what I’m gonna do
(คอส โอ๊นลี่ ก็อด โน ว็อท แอม กอนนะ ดู)
what i saw
(ว็อท ไอ ซอ)
was enough to drive a preacher wild
(วอส อินัฟ ทู ดไรฝ อะ พิทเชอร์ ไวลด)
I’m in the halls
(แอม อิน เดอะ ฮอล)
contemplating now in my own damn house
(คอนเอมพลีดิง เนา อิน มาย โอน แด็ม เฮาซ)
who’d ever thought
(โวด เอฝเออะ ธอท)
she was with another man
(ชี วอส วิฑ แอะนัธเออะ แม็น)
the down low
(เดอะ เดาน โล)
happened to me all over again
(แฮพเพ็น ทู มี ออล โอเฝอะ อะเกน)
and then i turn TV down[tv down yea]
(แอ็นด เด็น นาย เทิน ทีวี เดาน [ ทีวี เดาน เย ])
cause i heard a squeaky sound
(คอส ไอ เฮิด อะ ซควีคอิ เซานด)
somethings going on up there, upstairs
(ซัมติง โกอิ้ง ออน อัพ แดร์ , อัพซแทส)
cause i know that
(คอส ไอ โน แดท)
no one else is here
(โน วัน เอ็ลซ อีส เฮียร)
as i get closer
(แอ็ส ซาย เก็ท โคลเซอร์)
to the stair ways
(ทู เดอะ ซแท เว)
all i hear
(ออล ไอ เฮีย)
and then i hear my baby’s voice
(แอ็นด เด็น นาย เฮีย มาย เบบิ ฝอยซ)
in my ear, screaming
(อิน มาย เอีย , ซครีมอิง)

[chorus x1]
([ โครัซ x1 ])

dialouge
(dialouge)

{Ron} what the hell is going on
({รอน } ว็อท เดอะ เฮ็ล อีส โกอิ้ง ออน)
between the sh*ts in my home
(บีทวิน เดอะ ฌะ *ts ซิน มาย โฮม)

{Chante} baby wait,
({เชนที } เบบิ เวท ,)
let me explain,
(เล็ท มี เอ็คซพเลน ,)
before you start to point your cane
(บิโฟ ยู ซทาท ทู พอยนท ยุร เคน)

{Ron} girl I’m bout to have a fit
({รอน } เกิล แอม เบาท ทู แฮ็ฝ อะ ฟิท)

{R. Kelly} oh its about to be some s**t
({อาร์ เคลลี่ } โอ อิทซ อะเบาท ทู บี ซัม เอส **ที)
how did i get into this
(เฮา ดิด ดาย เก็ท อีนทุ ดีซ)
should have never came home
(เชิด แฮ็ฝ เนฝเวอะ เคม โฮม)
with this b*tch
(วิฑ ดีซ บี *tch)

{Ron} you low down dirty woman
({รอน } ยู โล เดาน เดอทิ วูมเอิน)
back to where you come from
(แบ็ค ทู ฮแว ยู คัม ฟร็อม)

{Chante} but baby wait
({เชนที } บัท เบบิ เวท)

{Ron} but wait my ass
({รอน } บัท เวท มาย อาซ)
hit the streets
(ฮิท เดอะ ซทรีท)
your ass is grass
(ยุร อาซ ซิส กราซ)

{R. Kelly} now mr. biggs before your done
({อาร์ เคลลี่ } เนา มีซเทอะ บิ๊กก บิโฟ ยุร ดัน)

{Ron} wait how you my name son?
({รอน } เวท เฮา ยู มาย เนม ซัน)

{Chante} honey wait, i was gonna tell you
({เชนที } ฮันอิ เวท , ไอ วอส กอนนะ เท็ล ยู)

{Ron} move this cat looks real familiar
({รอน } มูฝ ดีซ แค็ท ลุค ริแอ็ล ฟะมีลเยอะ)

[chante in the background] no no no no
([ เชนที อิน เดอะ แบ็คกราว ] โน โน โน โน)

{Ron} hmmm now don’t I know you from somewhere
({รอน } ฮึม เนา ด้อนท์ ไอ โน ยู ฟร็อม ซัมแวร์)
a long time ago
(อะ ล็อง ไทม อะโก)

{R. Kelly} no no , i don’t think so
({อาร์ เคลลี่ } โน โน , ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ)

{Ron} yea yea, i feel i know you, brother very well
({รอน } เย เย , ไอ ฟีล ไอ โน ยู , บรัฑเออะ เฝริ เว็ล)

{R. Kelly} no no, you mistaken me for somebody else
({อาร์ เคลลี่ } โน โน , ยู มิซเทคเอ็น มี ฟอ ซัมบอดี้ เอ็ลซ)

{Chante} frank…
({เชนที } แฟร๊งค)

{Ron} shut up, can’t you see two men are talking
({รอน } ฌัท อัพ , แค็นท ยู ซี ทู เม็น อาร์ ทอคอิง)

{Chate} but…
({Chate} บัท)

{Ron} thought i told yo ass to get the walking
({รอน } ธอท ไอ โทลด โย อาซ ทู เก็ท เดอะ วอคกิง)
now i think you better leave this place
(เนา ไอ ธิงค ยู เบทเทอะ ลีฝ ดีซ พเลซ)
cause I’m about to catch a case
(คอส แอม อะเบาท ทู แค็ช อะ เคซ)

[Chorus …til fade]
([ โครัซ ทิล เฝด ])

[feat. R. Kelly & Chante Moore]
([ ฟีท อาร์ เคลลี่ & เชนที มัวร์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Contagious คำอ่านไทย The Isley Brothers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น