เนื้อเพลง Cabin Essence คำอ่านไทย Brian Wilson

Light the lamp and fire mellow,
( ไลท เดอะ แล็มพ แอ็นด ไฟร เมลโล ,)
Cabin essence timely hello,
(แคบอิน เอซเซ็นซ ไทมลิ เฮ็ลโล ,)
Welcomes the time for a change.
(เวลคัม เดอะ ไทม ฟอ รา เชนจ)

Lost and found, you still remain there.
(ล็อซท แอ็นด เฟานด , ยู ซทิล ริเมน แดร์)
You’ll find a meadow filled with grain there.
(โยว ไฟนด อะ เมดโอ ฟิล วิฑ กเรน แดร์)
I’ll give you a home on the range.
(แอล กิฝ ยู อะ โฮม ออน เดอะ เรนจ)

Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)
Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)
Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)
Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)
Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)
Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)
Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)
Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)
Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)
Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)

I want to watch you windblown facing
(ไอ ว็อนท ทู ว็อช ยู windblown เฟซอิง)
Waves of wheat for your embracing.
(เวฝ อ็อฝ ฮวีท ฟอ ยุร embracings)
Folks sing a song of the grange.
(โฟค ซิง อะ ซ็อง อ็อฝ เดอะ grange)

Nestle in a kiss below there.
(เนตเซล อิน อะ คิซ บิโล แดร์)
The constellations ebb and flow there.
(เดอะ คอนสเท็ลเลฌัน เอ็บ แอ็นด ฟโล แดร์)
And witness our home on the range.
(แอ็นด วีทเน็ซ เอ๊า โฮม ออน เดอะ เรนจ)

Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)
[Truck driving man do what you can]
([ ทรัค ดรายวิง แม็น ดู ว็อท ยู แค็น ])
Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)
[High-tail your load off the road]
([ ไฮ เทล ยุร โลด ออฟฟ เดอะ โรด ])
Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)
[Out of night-life-it’s a gas man]
([ เอ้า อ็อฝ ไนท ไลฟ อิทซ ซา แก๊ซ แม็น ])
Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)
[I don’t believe I gotta grieve]
([ ไอ ด้อนท์ บิลีฝ ไอ กอททะ กรีฝ ])
Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)
[In and out of luck]
([ อิน แอ็นด เอ้า อ็อฝ ลัค ])
Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)
[With a buck and a booth]
([ วิฑ อะ บัค แอ็นด อะ บูธ ])
Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)
[Catchin’ on to the truth]
([ แคซชิน ออน ทู เดอะ ทรูธ ])
Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)
[In the vast past, the last gasp]
([ อิน เดอะ ฝัซท พาซท , เดอะ ลาซท กาซพ ])
Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)
[In the land, in the dust, trust that you must]
([ อิน เดอะ แล็นด , อิน เดอะ ดัซท , ทรัซท แดท ยู มัซท ])
Who ran the iron horse?
(ฮู แร็น ดิ ไอเอิน ฮอซ)
[Catch as catch can]
([ แค็ช แอ็ส แค็ช แค็น ])

Have you seen the grand coolie workin’ on the railroad?
(แฮ็ฝ ยู ซีน เดอะ แกรนด์ คูลิ เวิคกิน ออน เดอะ เรแอวโหลด)
Have you seen the grand coolie workin’ on the railroad?
(แฮ็ฝ ยู ซีน เดอะ แกรนด์ คูลิ เวิคกิน ออน เดอะ เรแอวโหลด)
Have you seen the grand coolie workin’ on the railroad?
(แฮ็ฝ ยู ซีน เดอะ แกรนด์ คูลิ เวิคกิน ออน เดอะ เรแอวโหลด)

Over and over,
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ ,)
The crow cries uncover the cornfield.
(เดอะ คโร ไคร อันคัฝเออะ เดอะ cornfield)
Over and over,
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ ,)
The thresher and hover the wheat field.
(เดอะ ธแร็ฌเออะ แอ็นด ฮัฝเออะ เดอะ ฮวีท ฟีลด)

Over and over,
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ ,)
The crow cries uncover the cornfield.
(เดอะ คโร ไคร อันคัฝเออะ เดอะ cornfield)
Over and over,
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ ,)
The thresher and hover the wheat field.
(เดอะ ธแร็ฌเออะ แอ็นด ฮัฝเออะ เดอะ ฮวีท ฟีลด)

Over and over,
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ ,)
The crow cries uncover the cornfield.
(เดอะ คโร ไคร อันคัฝเออะ เดอะ cornfield)
Over and over,
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ ,)
The thresher and hover the wheat field.
(เดอะ ธแร็ฌเออะ แอ็นด ฮัฝเออะ เดอะ ฮวีท ฟีลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cabin Essence คำอ่านไทย Brian Wilson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น