เนื้อเพลง Needles คำอ่านไทย System of A Down

I cannot disguise,
( ไอ แคนน็อท ดิซไกส ,)
All the stomach pains,
(ออล เดอะ ซทัมแอ็ค เพน ,)
And the walking of the canes,
(แอ็นด เดอะ วอคกิง อ็อฝ เดอะ เคน ,)
When you, do come out,
(ฮเว็น ยู , ดู คัม เอ้า ,)
And you whisper up to me
(แอ็นด ยู ฮวีซเพอะ อัพ ทู มี)
In your life of tragedy,
(อิน ยุร ไลฟ อ็อฝ ทแรจเอะดิ ,)

But I cannot grow,
(บัท ไอ แคนน็อท กโร ,)
Till you eat the last of me,
(ทิล ยู อีท เดอะ ลาซท อ็อฝ มี ,)
Oh when will I be free,
(โอ ฮเว็น วิล ไอ บี ฟรี ,)
And you, a parasite,
(แอ็นด ยู , อะ แพระไซท ,)
Just find another host,
(จัซท ไฟนด แอะนัธเออะ โฮซท ,)
Just another fool to roast,
(จัซท แอะนัธเออะ ฟูล ทู โรซท ,)

Cause you,
(คอส ยู ,)
My tapeworm tells me what to do,
(มาย tapeworm เท็ล มี ว็อท ทู ดู ,)
You,
(ยู ,)
My tapeworm tells me where to go,
(มาย tapeworm เท็ล มี ฮแว ทู โก ,)
Pull the tapeworm out of your ass, Hey
(พุล เดอะ tapeworm เอ้า อ็อฝ ยุร อาซ , เฮ)
Pull the tapeworm out of your ass, Hey
(พุล เดอะ tapeworm เอ้า อ็อฝ ยุร อาซ , เฮ)
Pull the tapeworm out of your ass, Hey
(พุล เดอะ tapeworm เอ้า อ็อฝ ยุร อาซ , เฮ)
Pull the tapeworm out of your ass, Hey
(พุล เดอะ tapeworm เอ้า อ็อฝ ยุร อาซ , เฮ)

I cannot deny,
(ไอ แคนน็อท ดิไน ,)
All the evil traits,
(ออล ดิ อี๊วิ้ว ทเรท ,)
And the filling of the crates,
(แอ็นด เดอะ ฟีลลิง อ็อฝ เดอะ คเรท ,)
When you, do come out,
(ฮเว็น ยู , ดู คัม เอ้า ,)
And you slither up to me
(แอ็นด ยู ซลีฑเออะ อัพ ทู มี)
In your pimpin majesty,
(อิน ยุร พิมปิน แมจเอ็ซทิ ,)

But I cannot grow,
(บัท ไอ แคนน็อท กโร ,)
Till you eat the last of me,
(ทิล ยู อีท เดอะ ลาซท อ็อฝ มี ,)
Oh when will I be free,
(โอ ฮเว็น วิล ไอ บี ฟรี ,)
And you, a parasite,
(แอ็นด ยู , อะ แพระไซท ,)
Just find another host,
(จัซท ไฟนด แอะนัธเออะ โฮซท ,)
Just another stool to post,
(จัซท แอะนัธเออะ ซทูล ทู โพซท ,)

Cause you,
(คอส ยู ,)
My tapeworm tells me what to do,
(มาย tapeworm เท็ล มี ว็อท ทู ดู ,)
You,
(ยู ,)
My tapeworm tells me where to go,
(มาย tapeworm เท็ล มี ฮแว ทู โก ,)
Pull the tapeworm out of your ass, Hey
(พุล เดอะ tapeworm เอ้า อ็อฝ ยุร อาซ , เฮ)
Pull the tapeworm out of your ass, Hey
(พุล เดอะ tapeworm เอ้า อ็อฝ ยุร อาซ , เฮ)
Pull the tapeworm out of your ass, Hey
(พุล เดอะ tapeworm เอ้า อ็อฝ ยุร อาซ , เฮ)
Pull the tapeworm out of me…
(พุล เดอะ tapeworm เอ้า อ็อฝ มี)

I’m… sitting in my room,
(แอม ซีททิง อิน มาย รุม ,)
With a needle in my hand,
(วิฑ อะ นี๊ดเดิ้ล อิน มาย แฮ็นด ,)
Just waiting for the tomb,
(จัซท เวททิง ฟอ เดอะ ทูม ,)
Of some old dying man,
(อ็อฝ ซัม โอลด ไดอิง แม็น ,)
Sitting in my room,
(ซีททิง อิน มาย รุม ,)
With a needle in my hand,
(วิฑ อะ นี๊ดเดิ้ล อิน มาย แฮ็นด ,)
Just waiting for the tomb,
(จัซท เวททิง ฟอ เดอะ ทูม ,)
Of some old dying man.
(อ็อฝ ซัม โอลด ไดอิง แม็น)

Cause you,
(คอส ยู ,)
My tapeworm tells me what to do,
(มาย tapeworm เท็ล มี ว็อท ทู ดู ,)
You,
(ยู ,)
My tapeworm tells me where to go,
(มาย tapeworm เท็ล มี ฮแว ทู โก ,)
Pull the tapeworm out of your ass, Hey
(พุล เดอะ tapeworm เอ้า อ็อฝ ยุร อาซ , เฮ)
Pull the tapeworm out of your ass, Hey
(พุล เดอะ tapeworm เอ้า อ็อฝ ยุร อาซ , เฮ)
Pull the tapeworm out of your ass, Hey
(พุล เดอะ tapeworm เอ้า อ็อฝ ยุร อาซ , เฮ)
Pull the tapeworm out of your ass, Hey
(พุล เดอะ tapeworm เอ้า อ็อฝ ยุร อาซ , เฮ)

Hey…
(เฮ)
Hey…
(เฮ)
Hey…
(เฮ)
Hey…
(เฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Needles คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น