เนื้อเพลง Save Me from Myself คำอ่านไทย Christina Aguilera

It’s not so easy loving me
( อิทซ น็อท โซ อีสอิ ลัฝอิง มี)
It gets so complicated
(อิท เก็ท โซ คอมพลิเคท)
All the things you’ve gotta be
(ออล เดอะ ธิง ยู๊ฟ กอททะ บี)
Everything’s changin
(เอ๊วี่ติง เช้นงิน)
But you’re the truth
(บัท ยัวร์ เดอะ ทรูธ)
I’m amazed by all your patience
(แอม อะเมส ไบ ออล ยุร เพเฌ็นซ)
Everything I put you through
(เอ๊วี่ติง ไอ พัท ยู ธรู)

When I’m about to fall
(ฮเว็น แอม อะเบาท ทู ฟอล)
Somehow you’re always waitin
(ซัมฮาว ยัวร์ ออลเว เว๊ทดิน)
with your open arms to catch me
(วิฑ ยุร โอเพ็น อาม ทู แค็ช มี)
You’re gonna save me from myself
(ยัวร์ กอนนะ เซฝ มี ฟร็อม ไมเซลฟ)
from myself, yes
(ฟร็อม ไมเซลฟ , เย็ซ)
You’re gonna save me from myself
(ยัวร์ กอนนะ เซฝ มี ฟร็อม ไมเซลฟ)

My love is tainted by your touch
(มาย ลัฝ อีส เทนท ไบ ยุร ทั๊ช)
Cuz some guys have shown me aces
(คัซ ซัม ไก แฮ็ฝ โฌน มี เอซ)
But you’ve got that royal flush
(บัท ยู๊ฟ ก็อท แดท รอยแอ็ล ฟลัฌ)
I know it’s crazy everyday
(ไอ โน อิทซ คเรสิ เอวี่เดย์)
Well tomorrow may be shaky
(เว็ล ทุมอโร เม บี เฌคอิ)
But you never turn away
(บัท ยู เนฝเวอะ เทิน อะเว)

Don’t ask me why I’m cryin
(ด้อนท์ อาซค มี ฮไว แอม คายอิน)
Cuz when I start to crumble
(คัซ ฮเว็น นาย ซทาท ทู แคมเบิล)
You know how to keep me smilin
(ยู โน เฮา ทู คีพ มี สไมลิน)
You always save me from myself
(ยู ออลเว เซฝ มี ฟร็อม ไมเซลฟ)
from myself, myself
(ฟร็อม ไมเซลฟ , ไมเซลฟ)
You’re gonna save me from myself
(ยัวร์ กอนนะ เซฝ มี ฟร็อม ไมเซลฟ)

I know it’s hard, it’s hard
(ไอ โน อิทซ ฮาด , อิทซ ฮาด)
But you’ve broken all my walls
(บัท ยู๊ฟ บโรเค็น ออล มาย วอล)
You’ve been my strength, so strong
(ยู๊ฟ บีน มาย ซทเร็งธ , โซ ซทร็อง)

And don’t ask me why I love you
(แอ็นด ด้อนท์ อาซค มี ฮไว ไอ ลัฝ ยู)
It’s obvious your tenderness
(อิทซ ออบเฝียซ ยุร เทนเดอะเน็ซ)
Is what I need to make me
(อีส ว็อท ไอ นีด ทู เมค มี)
a better woman to myself
(อะ เบทเทอะ วูมเอิน ทู ไมเซลฟ)
to myself, myself
(ทู ไมเซลฟ , ไมเซลฟ)
You’re gonna save me from myself
(ยัวร์ กอนนะ เซฝ มี ฟร็อม ไมเซลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Save Me from Myself คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น