เนื้อเพลง Say It Again คำอ่านไทย C21

I can’t believe
( ไอ แค็นท บิลีฝ)
that were sitting here
(แดท เวอ ซีททิง เฮียร)
it’s like a dream come true
(อิทซ ไลค เก ดรีม คัม ทรู)
after all these years
(อาฟเทอะ ออล ฑิส เยีย)

I’ve been looking for love
(แอฝ บีน ลุคอิง ฟอ ลัฝ)
in every possible place
(อิน เอฝริ พ๊อซซิเบิ้ล พเลซ)
searching for an answer
(เซิชอิง ฟอ แอน อานเซอะ)
in every strangers face
(อิน เอฝริ ซทเรนเจอะ เฟซ)

I didn’t know what to do
(ไอ ดิ๊นอิน โน ว็อท ทู ดู)
or where to go
(ออ ฮแว ทู โก)
but you were here all the time
(บัท ยู เวอ เฮียร ออล เดอะ ไทม)
you stole my heart
(ยู ซโทล มาย ฮาท)
you opened up my eyes
(ยู โอเพ็น อัพ มาย ไอ)
baby you changed my life
(เบบิ ยู เชนจ มาย ไลฟ)

Say it again one more time
(เซ อิท อะเกน วัน โม ไทม)
those three little words that’ll change my life
(โฑส ธรี ลิ๊ทเทิ่ล เวิด แธดิลเชนจ มาย ไลฟ)
say it again say I love you
(เซ อิท อะเกน เซ ไอ ลัฝ ยู)
say it today and tomorrow to
(เซ อิท ทุเด แอ็นด ทุมอโร ทู)
say it forever
(เซ อิท เฟาะเรฝเออะ)
say that you love me again
(เซ แดท ยู ลัฝ มี อะเกน)

And I have been foolish
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ บีน ฟูลอิฌ)
so many times
(โซ เมนอิ ไทม)
I wasn’t to carefull
(ไอ วอสซึ้น ทู carefull)
with this heart of mine
(วิฑ ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน)

I had a dream
(ไอ แฮ็ด อะ ดรีม)
of an honest heart
(อ็อฝ แอน ออนเอ็ซท ฮาท)
of a full commitment
(อ็อฝ อะ ฟูล ค็อมมีทเม็นท)
right from the start
(ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)

Someone up there
(ซัมวัน อัพ แดร์)
must have heard my prayers
(มัซท แฮ็ฝ เฮิด มาย พเรเออะ)
and somehow send you my way
(แอ็นด ซัมฮาว เซ็นด ยู มาย เว)
I give you my heart
(ไอ กิฝ ยู มาย ฮาท)
I give you my soul
(ไอ กิฝ ยู มาย โซล)
I give you my night and day
(ไอ กิฝ ยู มาย ไนท แอ็นด เด)

Say it again one more time
(เซ อิท อะเกน วัน โม ไทม)
those three little words that’ll change my life
(โฑส ธรี ลิ๊ทเทิ่ล เวิด แธดิลเชนจ มาย ไลฟ)
say it again say I love you
(เซ อิท อะเกน เซ ไอ ลัฝ ยู)
say it today and tomorrow to
(เซ อิท ทุเด แอ็นด ทุมอโร ทู)
say it forever
(เซ อิท เฟาะเรฝเออะ)
say that you love me again
(เซ แดท ยู ลัฝ มี อะเกน)

Say that you’ll love me again
(เซ แดท โยว ลัฝ มี อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say It Again คำอ่านไทย C21

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น