เนื้อเพลง Love Me คำอ่านไทย Eminem feat Obie Trice,Eminem,50 Cent

[intro]
( [ อินโทร ])
You dont see me in the hood
(ยู ด้อนท์ ซี มี อิน เดอะ ฮุด)
its because im doin this man
(อิทซ บิคอส แอม โดย ดีซ แม็น)

[Obie Trice]
([ โอบี ทไรซ ])

N*ggas im still grindin
(เอ็น *ggas แอม ซทิล กรี๊ดอิน)
im still hearin those sirens
(แอม ซทิล เฮียริน โฑส ไซเร็น)
im still gettin chased by those lights
(แอม ซทิล เกดดิน เชซ ไบ โฑส ไลท)
only the lights, slime and my mics on
(โอ๊นลี่ เดอะ ไลท , ซไลม แอ็นด มาย ไมคะ ออน)
and my time is none, because im writing more
(แอ็นด มาย ไทม อีส นัน , บิคอส แอม ไรทอิง โม)
and i aint here to meet a soul in this business
(แอ็นด ดาย เอน เฮียร ทู มีท ดา โซล อิน ดีซ บีสเน็ซ)
im here to eat and speak until these ho’s feel this
(แอม เฮียร ทู อีท แอ็นด ซพีค อันทีล ฑิส โฮซ ฟีล ดีซ)
and i cant let ya’ll derail me man
(แอ็นด ดาย แค็นท เล็ท ยอล ดีเรล มี แม็น)
i got young kobie homie, you gotta let go of obie
(ไอ ก็อท ยัง kobie โฮมี , ยู กอททะ เล็ท โก อ็อฝ โอบี)
because obie be back
(บิคอส โอบี บี แบ็ค)
we got them craps goin on, and that yack goin on
(วี ก็อท เฑ็ม แครพ โกอิน ออน , แอ็นด แดท yack โกอิน ออน)
soon as a n*gga touch down, back from torn
(ซูน แอ็ส ซา เอ็น *gga ทั๊ช เดาน , แบ็ค ฟร็อม โทน)
its whatever, put that on the cheddar man
(อิทซ ฮว็อทเอฝเออะ , พัท แดท ออน เดอะ เชเดอร์ แม็น)
but in the mean time, its jimmy iveen time
(บัท อิน เดอะ มีน ไทม , อิทซ จิมมี่ iveen ไทม)
chased cheese rhyme till my voice give out
(เชซ ชีส ไรม ทิล มาย ฝอยซ กิฝ เอ้า)
this is it my n*ggaz, this what we boast about
(ดีซ ซิส อิท มาย เอ็น *ggaz , ดีซ ว็อท วี โบซท อะเบาท)
now im here, so shut your mother f*ckin mouth
(เนา แอม เฮียร , โซ ฌัท ยุร ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin เมาธ)
and show me love b*tch
(แอ็นด โฌ มี ลัฝ บี *tch)

Chorus X2
(โครัซ X2)

I just wanna love ya
(ไอ จัซท วอนนา ลัฝ ยา)
for the rest of my life
(ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
i wanna hold you in the morn’
(ไอ วอนนา โฮลด ยู อิน เดอะ มอน)
hold you through the night
(โฮลด ยู ธรู เดอะ ไนท)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])

Theres a certain mystique, when i speak
(แดร์ ซา เซอทิน มิสติก , ฮเว็น นาย ซพีค)
that you notice thats sort of unique
(แดท ยู โนทิซ แด๊ท ซอท อ็อฝ ยุนีค)
cause you know its me, my poetry’s deep
(คอส ยู โน อิทซ มี , มาย โพเอ็ทริ ดีพ)
and im stillmatic
(แอ็นด แอม stillmatic)
the way i flow to this beat
(เดอะ เว ไอ ฟโล ทู ดีซ บีท)
you cant sit still
(ยู แค็นท ซิท ซทิล)
its like trying to smoke crack and go to sleep
(อิทซ ไลค ทไรอิง ทู ซโมค คแร็ค แอ็นด โก ทู ซลีพ)
im strapped, its knowin any minute, i could snap
(แอม สแตปชฺ , อิทซ โนว์อิน เอนอิ มินยูท , ไอ เคิด ซแน็พ)
im the equivelent if what would happen if bush rapped
(แอม ดิ equivelent อิฟ ว็อท เวิด แฮพเพ็น อิฟ บุฌ ราบทฺ)
i bully these rappers so bad, lyrically
(ไอ บุลลิ ฑิส แรพเพอ โซ แบ็ด , ลีลิคครี)
it aint even funny, i aint even hungry
(อิท เอน อีเฝ็น ฟันนิ , ไอ เอน อีเฝ็น ฮังกริ)
it aint even money, you cant pay me enough
(อิท เอน อีเฝ็น มันอิ , ยู แค็นท เพ มี อินัฟ)
for you to play me, its cockamayne
(ฟอ ยู ทู พเล มี , อิทซ cockamayne)
you just aint zaney enough, to rock with shady
(ยู จัซท เอน zaney อินัฟ , ทู ร็อค วิฑ เฌดอิ)
my noodle is cockadoodle, my clock is coucou
(มาย นู๊ดเดิ้ล อีส cockadoodle , มาย คล็อค อีส coucou)
i got screws loose, yah the whole kit n caboodle
(ไอ ก็อท ซครู ลูซ , ยา เดอะ โฮล คิท เอ็น caboodle)
im just brutal, its not rumour, im numeral uno
(แอม จัซท บรูแท็ล , อิทซ น็อท รูเมอะ , แอม นยูเมอะแร็ล ยูโน)
assume it, theres no humour in it, no more you know
(แอ็ซยูม อิท , แดร์ โน ฮยูเมอะ อิน หนิด , โน โม ยู โน)
im rollin with a swollen bowling ball in my bag
(แอม โรลลิน วิฑ อะ ซโวลเล็น โบว์ลิง บอล อิน มาย แบ็ก)
you need a fag to come and tear a new hole in my ass
(ยู นีด อะ แฟ็ก ทู คัม แอ็นด เทีย รา นยู โฮล อิน มาย อาซ)
you better love me, b*tch
(ยู เบทเทอะ ลัฝ มี , บี *tch)

Chorus X2
(โครัซ X2)

[50 Cent]]
([ 50 เซ็นท ] ])

My boys is crazy in the hood,
(มาย บอย ซิส คเรสิ อิน เดอะ ฮุด ,)
they holler my name
(เด ฮอลเลอะ มาย เนม)
if it aint about the flow its bout the stones and the chain
(อิฟ อิท เอน อะเบาท เดอะ ฟโล อิทซ เบาท เดอะ ซโทน แซน เดอะ เชน)
if i was you, i’d love me too, i roll like a boss
(อิฟ ฟาย วอส ยู , อาย ลัฝ มี ทู , ไอ โรล ไลค เก บอส)
911 porsche, same color as cranberry sauce
(911 โพช , เซม คัลเออะ แอ็ส คแรนเบริ ซอซ)
i aint goin front, i thought r kelly was the sh*t
(ไอ เอน โกอิน ฟรันท , ไอ ธอท อาร์ เคลลี่ วอส เดอะ ฌะ *ที)
let me find out, he f*cked around with bow wow b*tch
(เล็ท มี ไฟนด เอ้า , ฮี เอฟ *cked อะเรานด วิฑ เบา เวา บี *tch)
n*ggaz eatin popcorn, right rewinding and the tape
(เอ็น *ggaz อีดิน พอพคอน , ไรท rewindings แอ็นด เดอะ เทพ)
now shory momma in the precinct, hollerin rape
(เนา shory มอมมาอิน เดอะ พรีซิงท , ฮอร์เลอริน เรพ)
im convinced man, theres something really wrong with these hos
(แอม ค็อนฝีนซ แม็น , แดร์ ซัมติง ริแอ็ลลิ ร็อง วิฑ ฑิส โฮซ)
i thought lil kim was hot till she started f*ckin with her nose
(ไอ ธอท ลิล คิม วอส ฮ็อท ทิล ชี ซทาท เอฟ *ckin วิฑ เฮอ โนส)
i used to listen to lauren hill, and tap my feet
(ไอ ยูซ ทู ลิ๊สซึ่น ทู ลอเรน ฮิล , แอ็นด แท็พ มาย ฟีท)
then the b*tch put out a cd and didnt have no beat
(เด็น เดอะ บี *tch พัท เอ้า ดา ซีดี แอ็นด ดิ๊นอิน แฮ็ฝ โน บีท)
that boy d’angelo, hes determined not to fail
(แดท บอย dangelo , อีส ดิเทอมิน น็อท ทู เฟล)
that n*gga went bald ass for his record to sell
(แดท เอ็น *gga เว็นท บอลด อาซ ฟอ ฮิส เรคออด ทู เซ็ล)
my back shots are help ashanti hit them high note
(มาย แบ็ค ฌ็อท แซร์ เฮ็ลพ เอสแชนที ฮิท เฑ็ม ไฮ โนท)
and big ben taught charlie b moore to deep throat
(แอ็นด บิก เบน ทอท ชาร์ริ บี มัวร์ ทู ดีพ ธโรท)

Chorus X2
(โครัซ X2)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Me คำอ่านไทย Eminem feat Obie Trice,Eminem,50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น