เนื้อเพลง D12 World คำอ่านไทย D12

[Intro]
( [ อินโทร ])
Welcome to D12 World!
(เวลคัม ทู D12 เวิลด !)
Where you can get anything from sex, X, to girls.
(ฮแว ยู แค็น เก็ท เอนอิธิง ฟร็อม เซ็คซ , เอ๊กซฺ , ทู เกิล)
Welcome to D12 World!
(เวลคัม ทู D12 เวิลด !)
Prostitutes and guns, so f*ck the real world.
(พรอซทิทยูท แซน กัน , โซ เอฟ *ck เดอะ ริแอ็ล เวิลด)
[Distorted] The world wants me to cope.
([ ดิซทอท ] เดอะ เวิลด ว็อนท มี ทู โคพ)
I don’t smoke crack, I don’t smoke crack, I don’t.
(ไอ ด้อนท์ ซโมค คแร็ค , ไอ ด้อนท์ ซโมค คแร็ค , ไอ ด้อนท์)

[Bizarre]
([ บิสา ])
F*ck the silly sh*t, I pull a mac milli quick,
(เอฟ *ck เดอะ ซีลลิ ฌะ *ที , ไอ พุล อะ แมค มีลลิ ควิค ,)
When D12 rock his summer it’s over with.
(ฮเว็น D12 ร็อค ฮิส ซัมเมอะ อิทซ โอเฝอะ วิฑ)
All these b*tches and all these hoes,
(ออล ฑิส บี *tches แซน ออล ฑิส โฮ ,)
What the f*ck you looking at me for? [You, *****!].
(ว็อท เดอะ เอฟ *ck ยู ลุคอิง แอ็ท มี ฟอ [ ยู , ***** ! ])
Oh yeah, you like my chain, want to get your skinny ass up in the Range.
(โอ เย่ , ยู ไลค มาย เชน , ว็อนท ทู เก็ท ยุร ซคีนอิ อาซ อัพ อิน เดอะ เรนจ)
I like my b*tches raspy and nasty,
(ไอ ไลค มาย บี *tches แรซปี แอ็นด นาซทิ ,)
I like a fat and nasty b*tch named Ashley
(ไอ ไลค เก แฟ็ท แอ็นด นาซทิ บี *tch เนม อาชลี)

[Swift]
([ ซิวิฟท ])
I slide you dope without no procrastination,
(ไอ ซไลด ยู โดพ วิเฑาท โน พโระคแรซทิเนฌัน ,)
And you can watch me f*ck up your imagination.
(แอ็นด ยู แค็น ว็อช มี เอฟ *ck อัพ ยุร อิแมจิเนฌัน)
I’m always drunk, and I fiend to smack hoes,
(แอม ออลเว ดรังค , แอ็นด ดาย ฟีนด ทู ซแม็ค โฮ ,)
I mean it, I leave them screamin’ like pteorodactyls.
(ไอ มีน หนิด , ไอ ลีฝ เฑ็ม สครีมมิน ไลค pteorodactyls)
This is our world. . .
(ดีซ ซิส เอ๊า เวิลด)

[Kuniva]
([ ครูเนฝว่า ])
We’d love to smack you,
(เว็ด ลัฝ ทู ซแม็ค ยู ,)
Hot lead flying with debris and schrapnel.
(ฮ็อท เล็ด ฟไลอิง วิฑ เด็บรี แซน schrapnel)
Rippin’ you to shreads, f*ckin’ up your tatoo.
(ริพปิน ยู ทู shreads , เอฟ *ckin อัพ ยุร tatoo)
Break into your crib, take your records and plaques too.
(บเรค อีนทุ ยุร คริบ , เทค ยุร เรคออด แซน พแล็ค ทู)

[Kon Artis]
([ คอนเอมพลีดิง Artis ])
D12 is, that’s who!
(D12 อีส , แด๊ท ฮู !)
Got you limpin’.
(ก็อท ยู limpin)
Still poppin’ somethin’ purple with a bottle of gin b*tch!
(ซทิล พอพปิน ซัมติน เพ๊อร์เพิ่ล วิฑ อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ จิน บี *tch !)
I f*ck up your kinship, I lie in this sh*t.
(ไอ เอฟ *ck อัพ ยุร คีนฌิพ , ไอ ไล อิน ดีซ ฌะ *ที)
Peep, I stole your mom’s jeep and crashed into my street.
(พีพ , ไอ ซโทล ยุร มัม จีพ แอ็นด คแร็ฌ อีนทุ มาย ซทรีท)

[Proof]
([ พรูฟ ])
Crazy derange. Of course we Shady’s gang,
(คเรสิ ดิเรนจ อ็อฝ โคซ วี เฌดอิ แก็ง ,)
Of course we wear clothes with holes and blood stains.
(อ็อฝ โคซ วี แว คโลฑ วิฑ โฮล แซน บลัด ซเทน)
No doubt, we shoot badges, born with ski masks.
(โน เดาท , วี ฌูท แบ็จ , บอน วิฑ ซคี มาซค)
Chew on shro, rainbows, and p acids.
(ชู ออน shro , เรนโบว์ , แอ็นด พี แอซอิด)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Welcome to D12 World!
(เวลคัม ทู D12 เวิลด !)
Where you can get anything from sex, X, to girls.
(ฮแว ยู แค็น เก็ท เอนอิธิง ฟร็อม เซ็คซ , เอ๊กซฺ , ทู เกิล)
Welcome to D12 World!
(เวลคัม ทู D12 เวิลด !)
Prostitutes and guns, so f*ck the real world.
(พรอซทิทยูท แซน กัน , โซ เอฟ *ck เดอะ ริแอ็ล เวิลด)
Welcome to D12 World!
(เวลคัม ทู D12 เวิลด !)
[Kon Artis Singing]
([ คอนเอมพลีดิง Artis ซิงกิง ])
Welcome to D12 World!
(เวลคัม ทู D12 เวิลด !)
Aaaaahhhhh!!!
(Aaaaahhhhh ! ! !)

[Kuniva]
([ ครูเนฝว่า ])
Aiyyo
(เออายเอว)
*****s be talkin’ sh*t, but they layin’ slugs? now.
(*****เอส บี ทอคกิ่น ฌะ *ที , บัท เด เลย์อิน ซลัก เนา)
I graduated from techs, I grip a pump now.
(ไอ กแรจอิวเอ็ท ฟร็อม ทิค , ไอ กริพ อะ พัมพ เนา)
I used to be nice, but nice don’t cut it.
(ไอ ยูซ ทู บี ไน๊ซ์ , บัท ไน๊ซ์ ด้อนท์ คัท ดิธ)
Now I over they wig, if they don’t uppen my budget.
(เนา ไอ โอเฝอะ เด วิก , อิฟ เด ด้อนท์ uppen มาย บัจเอ็ท)

[Bizarre]
([ บิสา ])
Them D12 *****s, they be quick to blast.
(เฑ็ม D12 *****เอส , เด บี ควิค ทู บลาซท)
I take my shower cap off, and whup your ass.
(ไอ เทค มาย เฌาเออะ แค็พ ออฟฟ , แอ็นด whup ยุร อาซ)
Steppin’ to us, you can’t be the smartest,
(สเตปปิน ทู อัซ , ยู แค็นท บี เดอะ สมาร์เดด ,)
Cause you’ll get dropped like an Aftermath artist.
(คอส โยว เก็ท ดร็อพ ไลค แอน แอฟเตอร์แมท อาทิซท)

[Swift]
([ ซิวิฟท ])
They catch me mingling by a b*tch with class,
(เด แค็ช มี minglings ไบ อะ บี *tch วิฑ คลาซ ,)
When she turn I’ll be sprinkling some sh*t in her glass.
(ฮเว็น ชี เทิน แอล บี sprinklings ซัม ฌะ *ที อิน เฮอ กลัซ)
What part of this you can’t understand?
(ว็อท พาท อ็อฝ ดีซ ยู แค็นท อันเดิซแทนด)
I’ll emiliate a man, worse then making a band.
(แอล emiliate อะ แม็น , เวิซ เด็น เมคอิง อะ แบ็นด)
[Kuniva – Don’t be mistakin’ that man],
([ ครูเนฝว่า ด้อนท์ บี mistakin แดท แม็น ] ,)
[Kon Artis – He’ll invite you over.]
([ คอนเอมพลีดิง Artis เฮ็ล อินไฝท ยู โอเฝอะ ])
Real fast, and pass your ass a glass of ebola.
(ริแอ็ล ฟัซท , แอ็นด เพซ ยุร อาซ ซา กลัซ อ็อฝ ebola)

[Kon Artis]
([ คอนเอมพลีดิง Artis ])
I’ve been doing this for a minute,
(แอฝ บีน ดูอิง ดีซ ฟอ รา มินยูท ,)
And I’m starting to see my little brother [?brother’s name prob?]
(แอ็นด แอม ซทาททิง ทู ซี มาย ลิ๊ทเทิ่ล บรัฑเออะ [ บรัฑเออะ เนม prob ])
Look more like a star then me.
(ลุค โม ไลค เก ซทา เด็น มี)
That’s why I just started workin’ out.
(แด๊ท ฮไว ไอ จัซท ซทาท เวิคกิน เอ้า)
Man, this sh*t ain’t workin’ out.
(แม็น , ดีซ ฌะ *ที เอน เวิคกิน เอ้า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง D12 World คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น