เนื้อเพลง Hard คำอ่านไทย Rihanna feat Young Jeezy

Yeah, yeah, yeah [Yeah, yeah, yeah]
( เย่ , เย่ , เย่ [ เย่ , เย่ , เย่ ])
Yeah, yeah, yeah [Ah yeah, yeah, yeah]
(เย่ , เย่ , เย่ [ อา เย่ , เย่ , เย่ ])
Ah yeah, yeah, yeah [Ah yeah, yeah, yeah]
(อา เย่ , เย่ , เย่ [ อา เย่ , เย่ , เย่ ])
Ah yeah, ah yeah, ah yeah, yeah
(อา เย่ , อา เย่ , อา เย่ , เย่)
Ah yeah, ah yeah, ah yeah, yeah
(อา เย่ , อา เย่ , อา เย่ , เย่)

They can say whatever
(เด แค็น เซ ฮว็อทเอฝเออะ)
I’ma do whatever
(แอมอา ดู ฮว็อทเอฝเออะ)
No pain is forever
(โน เพน อีส เฟาะเรฝเออะ)
Yup, you know this
(ยัพ , ยู โน ดีซ)

Tougher than a lion
(ทักเฟอ แฑ็น อะ ไลอัน)
Ain’t no need in tryin’
(เอน โน นีด อิน ทายอิน)
I live where the sky ends
(ไอ ไลฝ ฮแว เดอะ ซไค เอ็นด)
Yup, you know this
(ยัพ , ยู โน ดีซ)

Never lyin’, truth teller
(เนฝเออะ ลายอิน , ทรูธ เทลเลอะ)
That Rihanna reign, just won’t let up
(แดท รีอานน่า เรน , จัซท ว็อนท เล็ท อัพ)
All black on, blacked out shades
(ออล บแล็ค ออน , บแล็ค เอ้า เฌด)
Blacked out Maybach
(บแล็ค เอ้า เมบากคฺ)

I’ma rock this sh*t like fashion, as in
(แอมอา ร็อค ดีซ ฌะ *ที ไลค แฟฌอัน , แอ็ส ซิน)
goin’ til they say stop
(โกอิน ทิล เด เซ ซท็อพ)
And my runway never looked so clear
(แอ็นด มาย รันเวย์ เนฝเวอะ ลุค โซ คเลีย)
But the hottest b*tch in heels right here
(บัท เดอะ ฮอทเดว บี *tch อิน ฮีล ไรท เฮียร)

No fear, and while you getting your cry on
(โน เฟีย , แอ็นด ฮไวล ยู เกดดดิ้ง ยุร คไร ออน)
I’m getting my fly on
(แอม เกดดดิ้ง มาย ฟไล ออน)
Sincere, I see you aiming at my pedastal
(ซินเซีย , ไอ ซี ยู เอมิง แอ็ท มาย pedastal)
I betta let ya’ know
(ไอ แบทดา เล็ท ยา โน)

That I, I, I, I’m so hard
(แดท ไอ , ไอ , ไอ , แอม โซ ฮาด)
Ah yeah, yeah, yeah, I’m so hard
(อา เย่ , เย่ , เย่ , แอม โซ ฮาด)
That I, I, I, I’m so hard
(แดท ไอ , ไอ , ไอ , แอม โซ ฮาด)
Ah yeah, yeah, yeah, I’m so hard
(อา เย่ , เย่ , เย่ , แอม โซ ฮาด)
That I, I, I, I’m so hard
(แดท ไอ , ไอ , ไอ , แอม โซ ฮาด)
Ah yeah, yeah, yeah, I’m so hard
(อา เย่ , เย่ , เย่ , แอม โซ ฮาด)
So hard, so hard, so hard, so hard
(โซ ฮาด , โซ ฮาด , โซ ฮาด , โซ ฮาด)

Ah yeah, yeah, yeah
(อา เย่ , เย่ , เย่)
That Rihanna reign just won’t let up
(แดท รีอานน่า เรน จัซท ว็อนท เล็ท อัพ)
Ah yeah, yeah, yeah
(อา เย่ , เย่ , เย่)
That Rihanna reign just won’t let up
(แดท รีอานน่า เรน จัซท ว็อนท เล็ท อัพ)
Ah yeah, yeah, yeah
(อา เย่ , เย่ , เย่)
That Rihanna reign just won’t let up
(แดท รีอานน่า เรน จัซท ว็อนท เล็ท อัพ)
So hard, so hard, so hard, so hard
(โซ ฮาด , โซ ฮาด , โซ ฮาด , โซ ฮาด)

All up on it
(ออล อัพ ออน หนิด)
Know you wanna clone it
(โน ยู วอนนา โคโลน อิท)
Ain’t like me
(เอน ไลค มี)
That chick to boney
(แดท ชิค ทู โบนิ)
Ride this beat, beat, beat like a pony
(ไรด ดีซ บีท , บีท , บีท ไลค เก โพนิ)
Meet me at the top [top, top]
(มีท มี แอ็ท เดอะ ท็อพ [ ท็อพ , ท็อพ ])
Gettin’ lonely
(เกดดิน โลนลิ)

Who think they test me now
(ฮู ธิงค เด เท็ซท มี เนา)
Run through your town
(รัน ธรู ยุร ทาวน์)
I shut it down
(ไอ ฌัท ดิธ เดาน)
Brilliant, resilient
(บรีลแย็นท , ริสีลเอียน)
Fan mail from 27 millions
(แฟน เมล ฟร็อม 27 มีลยัน)

And I want it all
(แอ็นด ดาย ว็อนท ดิธ ดอร์)
It’s gonna take more than that
(อิทซ กอนนะ เทค โม แฑ็น แดท)
Hope that ain’t all you got
(โฮพ แดท เอน ดอร์ ยู ก็อท)
Baby all you got
(เบบิ ออล ยู ก็อท)
I need it all
(ไอ นีด ดิท ออล)
The money, the fame, the cars, the clothes
(เดอะ มันอิ , เดอะ เฟม , เดอะ คา , เดอะ คโลฑ)

I can’t just let you run up on me like that [all on me like that]
(ไอ แค็นท จัซท เล็ท ยู รัน อัพ ออน มี ไลค แดท [ ออล ออน มี ไลค แดท ])
Yeah
(เย่)
I see you aiming at my pedastal
(ไอ ซี ยู เอมิง แอ็ท มาย pedastal)
So I think I gotta let ya’ know
(โซ ไอ ธิงค ไอ กอททะ เล็ท ยา โน)

That I, I, I, I’m so hard
(แดท ไอ , ไอ , ไอ , แอม โซ ฮาด)
Ah yeah, yeah, yeah, I’m so hard
(อา เย่ , เย่ , เย่ , แอม โซ ฮาด)
That I, I, I, I’m so hard
(แดท ไอ , ไอ , ไอ , แอม โซ ฮาด)
Ah yeah, yeah, yeah, I’m so hard
(อา เย่ , เย่ , เย่ , แอม โซ ฮาด)
That I, I, I, I’m so hard
(แดท ไอ , ไอ , ไอ , แอม โซ ฮาด)
Ah yeah, yeah, yeah, I’m so hard
(อา เย่ , เย่ , เย่ , แอม โซ ฮาด)
So hard, so hard, so hard, so hard
(โซ ฮาด , โซ ฮาด , โซ ฮาด , โซ ฮาด)

Go hard or go home
(โก ฮาด ออ โก โฮม)
Back to your residence
(แบ็ค ทู ยุร เรสอิเด็นซ)
Soon the red dogs will give the block back to the presidents
(ซูน เดอะ เร็ด ด็อก วิล กิฝ เดอะ บล็อค แบ็ค ทู เดอะ พเรสอิเด็นท)
I used to run my own block like Obama did
(ไอ ยูซ ทู รัน มาย โอน บล็อค ไลค Obama ดิด)
You ain’t gotta believe me, go ask my momma then
(ยู เอน กอททะ บิลีฝ มี , โก อาซค มาย มอมมาเด็น)

You couldn’t even come in my room
(ยู คูดซึ่น อีเฝ็น คัม อิน มาย รุม)
it smelled like a kilo
(อิท ซเม็ล ไลค เก คีลโอะ)
Looked like me and two of my boys playing casino
(ลุค ไลค มี แอ็นด ทู อ็อฝ มาย บอย พเลนิ่ง คะซิโน)
Trying to sell they peeping my bag they can’t afford it
(ทไรอิง ทู เซ็ล เด พีปพิง มาย แบ็ก เด แค็นท แอ็ฟโฟด ดิท)
Tell ’em to give me back my swag
(เท็ล เอ็ม ทู กิฝ มี แบ็ค มาย ซแว็ก)
They tryin’ to clone me
(เด ทายอิน ทู โคโลน มี)

See my Louis tux, Louis flag, Louis frames, Louis belt
(ซี มาย ลุอี tux , ลุอี ฟแล็ก , ลุอี ฟเรม , ลุอี เบ็ลท)
What that make me
(ว็อท แดท เมค มี)
Louis mane?
(ลุอี เมน)

I’m in an all white party wearin’ all black
(แอม อิน แอน ออล ฮไวท พาทิ เวียริน ออล บแล็ค)
With my new black watch call it the heart attack
(วิฑ มาย นยู บแล็ค ว็อช คอล อิท เดอะ ฮาท แอ็ทแทค)
Cardiac arrest, cardiac a wrist
(Cardiac แอะเรซท , cardiac อะ ริซท)
Yeah, they say they’re hard
(เย่ , เด เซ เดรว ฮาด)
They ain’t hard as this
(เด เอน ฮาด แอ็ส ดีซ)

Hard!
(ฮาด !)

The one word describes me
(ดิ วัน เวิด ดิซไครบ มี)
If I wasn’t doin’ this
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น โดย ดีซ)
You know where I be, too hard
(ยู โน ฮแว ไอ บี , ทู ฮาด)

Where dem girls talkin’ trash
(ฮแว เดม เกิล ทอคกิ่น ทแร็ฌ)
Where dem girls talkin’ trash
(ฮแว เดม เกิล ทอคกิ่น ทแร็ฌ)
Where they at, where they at, where they at?
(ฮแว เด แอ็ท , ฮแว เด แอ็ท , ฮแว เด แอ็ท)

Where dem bloggers girls at
(ฮแว เดม bloggers เกิล แอ็ท)
Where dem bloggers girls at
(ฮแว เดม bloggers เกิล แอ็ท)
Where they at, where they at, where they at?
(ฮแว เด แอ็ท , ฮแว เด แอ็ท , ฮแว เด แอ็ท)

Where your lighters at
(ฮแว ยุร ไลทเออะ แอ็ท)
Where your lighters at
(ฮแว ยุร ไลทเออะ แอ็ท)
Where they at, where they at, where they at?
(ฮแว เด แอ็ท , ฮแว เด แอ็ท , ฮแว เด แอ็ท)
So hard, so hard, so hard, so hard
(โซ ฮาด , โซ ฮาด , โซ ฮาด , โซ ฮาด)

That I, I, I, I’m so hard
(แดท ไอ , ไอ , ไอ , แอม โซ ฮาด)
Ah yeah, yeah, yeah, I’m so hard
(อา เย่ , เย่ , เย่ , แอม โซ ฮาด)
That I, I, I, I’m so hard
(แดท ไอ , ไอ , ไอ , แอม โซ ฮาด)
Ah yeah, yeah, yeah, I’m so hard
(อา เย่ , เย่ , เย่ , แอม โซ ฮาด)
That I, I, I, I’m so hard
(แดท ไอ , ไอ , ไอ , แอม โซ ฮาด)
Ah yeah, yeah, yeah, I’m so hard
(อา เย่ , เย่ , เย่ , แอม โซ ฮาด)
So hard, so hard, so hard, so hard
(โซ ฮาด , โซ ฮาด , โซ ฮาด , โซ ฮาด)

That I, I, I
(แดท ไอ , ไอ , ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hard คำอ่านไทย Rihanna feat Young Jeezy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น