เนื้อเพลง As Long as You’re Loving Me คำอ่านไทย Vitamin C

I believe in you
( ไอ บิลีฝ อิน ยู)
This is real for me
(ดีซ ซิส ริแอ็ล ฟอ มี)
What I feel for you
(ว็อท ไอ ฟีล ฟอ ยู)
Didn’t Come so naturally
(ดิ๊นอิน คัม โซ แนชแร็ลลิ)
At first I was afraid
(แอ็ท เฟิซท ไอ วอส อัฟเรด)
Couldn’t fight the fight
(คูดซึ่น ไฟท เดอะ ไฟท)
Couldn’t keep the light on
(คูดซึ่น คีพ เดอะ ไลท ออน)
With any other lights, oh love, oh love
(วิฑ เอนอิ อัฑเออะ ไลท , โอ ลัฝ , โอ ลัฝ)

Now I’m ready for the world
(เนา แอม เรดอิ ฟอ เดอะ เวิลด)
No matter what it brings
(โน แมทเทอะ ว็อท ดิธ บริง)
I can feel all my dreams coming true
(ไอ แค็น ฟีล ออล มาย ดรีม คัมอิง ทรู)
As long as you’re loving me
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ ลัฝอิง มี)
As long as you’re loving me
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ ลัฝอิง มี)
I can move mountains
(ไอ แค็น มูฝ เมานทิน)
I can part seas
(ไอ แค็น พาท ซี)
My heart will be open for eternity
(มาย ฮาท วิล บี โอเพ็น ฟอ อิเทอนิทิ)
As long as you’re loving me
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ ลัฝอิง มี)

Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
This is what feels good
(ดีซ ซิส ว็อท ฟีล เกิด)
This is what feels right
(ดีซ ซิส ว็อท ฟีล ไรท)
The moment I wake up
(เดอะ โมเม็นท ไอ เวค อัพ)
Until we say goodnight
(อันทีล วี เซ กู๊ดไนท์)
And I’m stronger than I was
(แอ็นด แอม สตองเกอร์ แฑ็น นาย วอส)
I’ve reached down and I’ve touched
(แอฝ รีช เดาน แอ็นด แอฝ ทั๊ช)
It’s easier to lie down with you on my side
(อิทซ อีสไซน์ ทู ไล เดาน วิฑ ยู ออน มาย ไซด)
On the side
(ออน เดอะ ไซด)
Now I’m ready for the world no matter how it spins
(เนา แอม เรดอิ ฟอ เดอะ เวิลด โน แมทเทอะ เฮา อิท ซพิน)
Cause I’ll always be in it with you
(คอส แอล ออลเว บี อิน หนิด วิฑ ยู)

As long as you’re loving me
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ ลัฝอิง มี)
As long as you’re loving me
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ ลัฝอิง มี)
[as long as you’re loving me]
([ แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ ลัฝอิง มี ])
I can move mountains
(ไอ แค็น มูฝ เมานทิน)
I can part seas
(ไอ แค็น พาท ซี)
My heart will be open for eternity
(มาย ฮาท วิล บี โอเพ็น ฟอ อิเทอนิทิ)
As long as you’re loving me
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ ลัฝอิง มี)
Ohh, as long as you’re loving me
(โอ้ , แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ ลัฝอิง มี)

Now I’m ready for the world
(เนา แอม เรดอิ ฟอ เดอะ เวิลด)
No matter what it brings
(โน แมทเทอะ ว็อท ดิธ บริง)
I can feel all my dreams coming true
(ไอ แค็น ฟีล ออล มาย ดรีม คัมอิง ทรู)
As long as you’re loving me
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ ลัฝอิง มี)
As long as you’re loving me
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ ลัฝอิง มี)
I can move mountains
(ไอ แค็น มูฝ เมานทิน)
I can part seas
(ไอ แค็น พาท ซี)
My heart will be open for eternity
(มาย ฮาท วิล บี โอเพ็น ฟอ อิเทอนิทิ)
As long as you’re loving me
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ ลัฝอิง มี)

I know where I’m going
(ไอ โน ฮแว แอม โกอิ้ง)
Where I belong
(ฮแว ไอ บิลอง)
I’ll be forever saving your love
(แอล บี เฟาะเรฝเออะ เซฝอิง ยุร ลัฝ)
As long as you’re loving me, ohhh
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ ลัฝอิง มี , โอ้)
As long as you’re loving me
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ ลัฝอิง มี)
As long as you’re loving me, yeah
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ ลัฝอิง มี , เย่)
As long as you’re loving me
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ ลัฝอิง มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง As Long as You’re Loving Me คำอ่านไทย Vitamin C

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น