เนื้อเพลง Superstar คำอ่านไทย Lupe Fiasco feat Matthew Santos

[Crowd cheering]
( [ คเราด เชียร์ริง ])

[Chorus – Matthew Santos]
([ โครัซ มิตทิว Santos ])
If you are what you say you are, a superstar
(อิฟ ยู อาร์ ว็อท ยู เซ ยู อาร์ , อะ ซูเปอร์สตาร์)
Then have no fear, the camera’s is here
(เด็น แฮ็ฝ โน เฟีย , เดอะ แคมเออะระ ซิส เฮียร)
And the microphone’s
(แอ็นด เดอะ ไมคโระโฟน)
And they wanna’ know oh oh oh oh [The Return]
(แอ็นด เด วอนนา โน โอ โอ โอ โอ [ เดอะ ริเทิน ])
If you are what you say you are, a superstar
(อิฟ ยู อาร์ ว็อท ยู เซ ยู อาร์ , อะ ซูเปอร์สตาร์)
Then have no fear, the crowd is here
(เด็น แฮ็ฝ โน เฟีย , เดอะ คเราด อีส เฮียร)
And the lights are on
(แอ็นด เดอะ ไลท แซร์ ออน)
And they wanna show oh oh oh oh, yeah
(แอ็นด เด วอนนา โฌ โอ โอ โอ โอ , เย่)

[Verse 1 – Lupe Fiasco]
([ เฝิซ วัน ลูเพ ฟิแอซโค ])
Yeah, uh
(เย่ , อา)
A fresh cool young Lu’
(อะ ฟเร็ฌ คูล ยัง Lu)
Tryna’ catch his microphone check 2, 1, 2
(ทายนา แค็ช ฮิส ไมคโระโฟน เช็ค ทู , วัน , ทู)
Wanna’ believe my own hype but it’s too untrue
(วอนนา บิลีฝ มาย โอน เฮฝ บัท อิทซ ทู อันทรู)
The world brought me to my knees, what have you brung you?
(เดอะ เวิลด บรอท มี ทู มาย นี , ว็อท แฮ็ฝ ยู บรัง ยู)
Did you improve on the design? Did you do somethin’ new?
(ดิด ยู อิมพรูฝ ออน เดอะ ดิไสน ดิด ยู ดู ซัมติน นยู)
Well ya’ name ain’t on the guest list, who brung you?
(เว็ล ยา เนม เอน ออน เดอะ เก็ซท ลิซท , ฮู บรัง ยู)
YOU! The more famous person you come through
(ยู ! เดอะ โม เฟมัซ เพ๊อร์ซั่น ยู คัม ธรู)
And the sexy lady next to you, you come too
(แอ็นด เดอะ เซคซิ เลดิ เน็คซท ทู ยู , ยู คัม ทู)
And then it hit me
(แอ็นด เด็น หนิด ฮิท มี)
Standin’ outside of heaven waitin’ for god to come and get me
(แสตนดิน เอาทไซด อ็อฝ เฮฝเอ็น เว๊ทดิน ฟอ ก็อด ทู คัม แอ็นด เก็ท มี)
I’m too uncouth
(แอม ทู อันคูธ)
Unschooled to the rules and too gum shoe
(Unschooled ทู เดอะ รูล แซน ทู กัม ฌู)
Too much of a new comer and too un-cool
(ทู มัช อ็อฝ อะ นยู คัมเออะ แอ็นด ทู ยูเอ็น คูล)
Like Shadow and Lavelle, I battle wit’ it well
(ไลค แฌดโอ แอ็นด Lavelle , ไอ แบ๊ทเทิ้ล วิท ดิธ เว็ล)
Tho I need holiday like lady who sung ” Blue ”
(โฑ ไอ นีด ฮอลอิเด ไลค เลดิ ฮู ซัง ” บลู “)
Go back, whatever you did you undo
(โก แบ็ค , ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดิด ยู อันดู)
Heavy as heaven
(เฮฝอิ แอ็ส เฮฝเอ็น)
The devil on me, two ton’s too
(เดอะ เด๊ฝิ้ล ออน มี , ทู ท็อง ทู)

[Chorus – Matthew Santos]
([ โครัซ มิตทิว Santos ])
If you are what you say you are, a superstar
(อิฟ ยู อาร์ ว็อท ยู เซ ยู อาร์ , อะ ซูเปอร์สตาร์)
Then have no fear, the camera’s is here
(เด็น แฮ็ฝ โน เฟีย , เดอะ แคมเออะระ ซิส เฮียร)
And the microphone’s
(แอ็นด เดอะ ไมคโระโฟน)
And they wanna’ know oh oh oh oh, yeah
(แอ็นด เด วอนนา โน โอ โอ โอ โอ , เย่)

[Verse 2 – Lupe Fiasco]
([ เฝิซ ทู ลูเพ ฟิแอซโค ])
And ya’ better wear ya’ shaaades
(แอ็นด ยา เบทเทอะ แว ยา shaaades)
The spotlights here can burn holes through the staaage
(เดอะ สปอทไลท์ เฮียร แค็น เบิน โฮล ธรู เดอะ staaage)
Down to the basement pass the Indian graves
(เดาน ทู เดอะ เบซเม็นท เพซ ดิ อีนเดียน กแรฝ)
Where the dinosaurs laid
(ฮแว เดอะ ไดโนะซอ เลด)
Then out through shinin’, nearly miss the airliners
(เด็น เอ้า ธรู ชายนิน , เนียลิ มิซ ดิ airliners)
Magnified times five, ‘less its pointed at the ryhmer
(แมกนิไฟ ไทม ไฟฝ , เลซ อิทซ พอยนท แอ็ท เดอะ ryhmer)
Ricochets off the moon and sets the forest ablaaaze
(ริโคะเฌ ออฟฟ เดอะ มูน แอ็นด เซ็ท เดอะ ฟอเร็ซท ablaaaze)
Now that’s important to say
(เนา แด๊ท อิมพอแท็นท ทู เซ)
Cause even with all that most of us don’t want it to faaade
(คอส อีเฝ็น วิฑ ออล แดท โมซท อ็อฝ อัซ ด้อนท์ ว็อนท ดิธ ทู faaade)
We want it to braid, meaning we want it to grow
(วี ว็อนท ดิธ ทู บเรด , มีนนิง วี ว็อนท ดิธ ทู กโร)
Meaning we want it to staaay
(มีนนิง วี ว็อนท ดิธ ทู staaay)
Like the Governor called and he told him to waaait
(ไลค เดอะ กัฝเออะเนอะ คอล แอ็นด ฮี โทลด ฮิม ทู waaait)
Un-strap him from the chair and put him back in his caaage
(ยูเอ็น ซทแร็พ ฮิม ฟร็อม เดอะ แช แอ็นด พัท ฮิม แบ็ค อิน ฮิส caaage)
The audience ain’t faaazed
(ดิ ออเดียนซ เอน faaazed)
And they ain’t gon’ clap and they ain’t gon’ praise
(แอ็นด เด เอน ก็อน คแล็พ แอ็นด เด เอน ก็อน พเรส)
They want everything back that they’ve paid
(เด ว็อนท เอ๊วี่ติง แบ็ค แดท เดวฟ เพลด)
Cause they’ve been waitin’ since ten to see the lights get dim
(คอส เดวฟ บีน เว๊ทดิน ซินซ เท็น ทู ซี เดอะ ไลท เก็ท ดิม)

[Chorus – Matthew Santos]
([ โครัซ มิตทิว Santos ])
If you are what you say you are, a superstar
(อิฟ ยู อาร์ ว็อท ยู เซ ยู อาร์ , อะ ซูเปอร์สตาร์)
Then have no fear, the crowd is here
(เด็น แฮ็ฝ โน เฟีย , เดอะ คเราด อีส เฮียร)
And the lights are on
(แอ็นด เดอะ ไลท แซร์ ออน)
And they wanna show oh oh oh oh, yeah
(แอ็นด เด วอนนา โฌ โอ โอ โอ โอ , เย่)

[Verse 3 – Lupe Fiasco]
([ เฝิซ ที ลูเพ ฟิแอซโค ])
So chauffeur chauffeur come and take me away
(โซ โฌเฟอะ โฌเฟอะ คัม แอ็นด เทค มี อะเว)
Cause I’ve been standin’ in this line for like five whole days
(คอส แอฝ บีน แสตนดิน อิน ดีซ ไลน ฟอ ไลค ไฟฝ โฮล เด)
Me and security ain’t getting’ along
(มี แอ็นด ซิคยูริทิ เอน เกดดดิ้ง อะลอง)
And when I got to the front, they told me all of the tickets were gone
(แอ็นด ฮเว็น นาย ก็อท ทู เดอะ ฟรันท , เด โทลด มี ออล อ็อฝ เดอะ ทีคเคท เวอ กอน)
So just take me home where the mood is mellow
(โซ จัซท เทค มี โฮม ฮแว เดอะ มูด อีส เมลโล)
And the roses are grown, M&Ms are yellow
(แอ็นด เดอะ โรส แซร์ กโรน , เอ็ม &เอมสฺ แซร์ เยลโล)
And the light bulbs around my mirror don’t flicker
(แอ็นด เดอะ ไลท บัลบ อะเรานด มาย มีเรอะ ด้อนท์ ฟลีคเคอะ)
Everybody gets a nice autograph picture
(เอวี่บอดี้ เก็ท ซา ไน๊ซ์ ออโทะกรัฟ พีคเชอะ)
One for you and one for your sister
(วัน ฟอ ยู แอ็นด วัน ฟอ ยุร ซีซเทอะ)
Who had to work tonight but is an avid listener
(ฮู แฮ็ด ทู เวิค ทุไนท บัท อีส แอน แอฝอิด ลีซเนอะ)
Every songs her favorite song and mics don’t feedback
(เอฝริ ซ็อง เฮอ เฟเฝอะริท ซ็อง แอ็นด ไมคะ ด้อนท์ ฟี๊ดแบก)
All the reviewers say ” You need to go and see that ”
(ออล เดอะ ริฝยูเออะ เซ ” ยู นีด ทู โก แอ็นด ซี แดท “)
And everybody claps ’cause everybody is pleased
(แอ็นด เอวี่บอดี้ คแล็พ คอส เอวี่บอดี้ อีส พลีส)
And then they all take the stage and start performin’ for me
(แอ็นด เด็น เด ออล เทค เดอะ ซเทจ แอ็นด ซทาท performin ฟอ มี)
Like, ha ha ha ha ha
(ไลค , ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา)
Ha ha ha ha ha, ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา , ฮา)

[Chorus – Matthew Santos]
([ โครัซ มิตทิว Santos ])
If you are what you say you are, a superstar
(อิฟ ยู อาร์ ว็อท ยู เซ ยู อาร์ , อะ ซูเปอร์สตาร์)
Then have no fear, the camera’s is here
(เด็น แฮ็ฝ โน เฟีย , เดอะ แคมเออะระ ซิส เฮียร)
And the microphone’s
(แอ็นด เดอะ ไมคโระโฟน)
And they wanna’ know oh oh oh oh
(แอ็นด เด วอนนา โน โอ โอ โอ โอ)
If you are what you say you are, a superstar
(อิฟ ยู อาร์ ว็อท ยู เซ ยู อาร์ , อะ ซูเปอร์สตาร์)
Then have no fear, the crowd is here
(เด็น แฮ็ฝ โน เฟีย , เดอะ คเราด อีส เฮียร)
And the lights are on
(แอ็นด เดอะ ไลท แซร์ ออน)
And they wanna show oh oh oh oh, yeah
(แอ็นด เด วอนนา โฌ โอ โอ โอ โอ , เย่)

If you are, what you say you are
(อิฟ ยู อาร์ , ว็อท ยู เซ ยู อาร์)
Then have no fear
(เด็น แฮ็ฝ โน เฟีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Superstar คำอ่านไทย Lupe Fiasco feat Matthew Santos

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น