เนื้อเพลง I Know Him So Well คำอ่านไทย Whitney Houston

Nothing is so good it lasts eternally
( นัธอิง อีส โซ เกิด ดิท ลาซท อิเทอแน็ลลิ)
Perfect situations must go wrong
(เพ๊อร์เฟ็คท ซิชิวเอฌัน มัซท โก ร็อง)
But this has never yet prevented me
(บัท ดีซ แฮ็ส เนฝเวอะ เย็ท พริเฝนท มี)
From wanting far too much for far too long
(ฟร็อม วอนทิง ฟา ทู มัช ฟอ ฟา ทู ล็อง)
Looking back, I could have done it differently
(ลุคอิง แบ็ค , ไอ เคิด แฮ็ฝ ดัน อิท ดีฟเฟอะเร็นทลิ)
Won a few more moments, who can tell?
(ว็อน อะ ฟยู โม โมเม็นท , ฮู แค็น เท็ล)
But it took time to understand the man
(บัท ดิธ ทุค ไทม ทู อันเดิซแทนด เดอะ แม็น)
Now at least I know, I know him well
(เนา แอ็ท ลีซท ไอ โน , ไอ โน ฮิม เว็ล)
Wasn’t it good, Wasn’t it fine
(วอสซึ้น ดิธ เกิด , วอสซึ้น ดิธ ไฟน)
Isn’t it madness he can’t be mine
(อีสซึ่น ดิธ แมดเน็ซ ฮี แค็นท บี ไมน)
But in the end, he needs a little more than before
(บัท อิน ดิ เอ็นด , ฮี นีด ซา ลิ๊ทเทิ่ล โม แฑ็น บิโฟ)
Security, he needs his fantasy and freedom
(ซิคยูริทิ , ฮี นีด ฮิส แฟนทะซิ แอ็นด ฟรีดัม)
I know him so well
(ไอ โน ฮิม โซ เว็ล)

No one in your life is with you constantly
(โน วัน อิน ยุร ไลฟ อีส วิฑ ยู คอนสแท็นทลิ)
No one is completely on your side
(โน วัน อีส ค็อมพลีทลี ออน ยุร ไซด)
And though I move my world to be with him
(แอ็นด โธ ไอ มูฝ มาย เวิลด ทู บี วิฑ ฮิม)
Still the gap between us is too wide
(ซทิล เดอะ แก็พ บีทวิน อัซ ซิส ทู ไวด)
Looking back, I could have played it differently
(ลุคอิง แบ็ค , ไอ เคิด แฮ็ฝ พเล ดิท ดีฟเฟอะเร็นทลิ)
Learned about the man before I fell
(เลิน อะเบาท เดอะ แม็น บิโฟ ไอ เฟ็ล)
But I was ever so much younger then
(บัท ไอ วอส เอฝเออะ โซ มัช ยังเกอะ เด็น)

Wasn’t it good [oh so good], Wasn’t it fine [so fine]
(วอสซึ้น ดิธ เกิด [ โอ โซ เกิด ] , วอสซึ้น ดิธ ไฟน [ โซ ไฟน ])
Isn’t it madness he can’t be mine
(อีสซึ่น ดิธ แมดเน็ซ ฮี แค็นท บี ไมน)

Didn’t I know how it would go
(ดิ๊นอิน ไอ โน เฮา อิท เวิด โก)
If I knew from the start
(อิฟ ฟาย นยู ฟร็อม เดอะ ซทาท)
Why am I falling apart
(ฮไว แอ็ม ไอ ฟ๊อลิง อะพาท)

Wasn’t it fine
(วอสซึ้น ดิธ ไฟน)
Isn’t it madness he can’t be mine
(อีสซึ่น ดิธ แมดเน็ซ ฮี แค็นท บี ไมน)
But in the end, he needs a little more than before
(บัท อิน ดิ เอ็นด , ฮี นีด ซา ลิ๊ทเทิ่ล โม แฑ็น บิโฟ)
Security, he needs his fantasy and freedom
(ซิคยูริทิ , ฮี นีด ฮิส แฟนทะซิ แอ็นด ฟรีดัม)
I know him so well
(ไอ โน ฮิม โซ เว็ล)
It took some to understand him
(อิท ทุค ซัม ทู อันเดิซแทนด ฮิม)
Hoo ooh I know him so well
(ฮู อู้ ไอ โน ฮิม โซ เว็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Know Him So Well คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น