เนื้อเพลง Other Chicks คำอ่านไทย Ciara

I know you and her got something goin on, and I respect that, but
( ไอ โน ยู แอ็นด เฮอ ก็อท ซัมติง โกอิน ออน , แอ็นด ดาย ริซเพคท แดท , บัท)
you gotta admit,there’s something between us..
(ยู กอททะ แอ็ดมีท , แดร์ ซัมติง บีทวิน อัซ)

[Verse]
([ เฝิซ ])
Everything I want,you got it,
(เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท , ยู ก็อท ดิธ ,)
And I must admit that I’m..excited,
(แอ็นด ดาย มัซท แอ็ดมีท แดท แอม เอ็คไซท ,)
That girl aint right for you,
(แดท เกิล เอน ไรท ฟอ ยู ,)
See I’m the type for you,
(ซี แอม เดอะ ไทพ ฟอ ยู ,)
And what I’d like to do is chill…Feel me?
(แอ็นด ว็อท อาย ไลค ทู ดู อีส ชิล ฟีล มี)

So let a girl be down and come kick it with me,
(โซ เล็ท ดา เกิล บี เดาน แอ็นด คัม คิด อิท วิฑ มี ,)
No time to play around cuz Im for real baby,
(โน ไทม ทู พเล อะเรานด คัซ แอม ฟอ ริแอ็ล เบบิ ,)
Im feelin everything you do,
(แอม ฟีลิน เอ๊วี่ติง ยู ดู ,)
You know that you’re feelin this too,
(ยู โน แดท ยัวร์ ฟีลิน ดีซ ทู ,)
So lets..keep it real..
(โซ เล็ท คีพ อิท ริแอ็ล)
Cus I dont…
(ครัสซาย ด้อนท์)

[Chorus [twice]]
([ โครัซ [ ทไวซ ] ])
I dont care about them other chicks,
(ไอ ด้อนท์ แค อะเบาท เฑ็ม อัฑเออะ ชิค ,)
I wanna be the one only one that can get close to you,
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน โอ๊นลี่ วัน แดท แค็น เก็ท คโลส ทู ยู ,)
So forget about them other chicks,
(โซ เฟาะเกท อะเบาท เฑ็ม อัฑเออะ ชิค ,)
Cuz they aint gonna do all the things Ima do for you,
(คัซ เด เอน กอนนะ ดู ออล เดอะ ธิง แอมอา ดู ฟอ ยู ,)
I dont care who you dealing with,
(ไอ ด้อนท์ แค ฮู ยู ดีลลิง วิฑ ,)
just wanna know that you find a girl gon be down for you,
(จัซท วอนนา โน แดท ยู ไฟนด อะ เกิล ก็อน บี เดาน ฟอ ยู ,)
So forget about them other chicks,
(โซ เฟาะเกท อะเบาท เฑ็ม อัฑเออะ ชิค ,)
Just forget about them other chicks.
(จัซท เฟาะเกท อะเบาท เฑ็ม อัฑเออะ ชิค)

[Verse]
([ เฝิซ ])
By the days when the song used to make you say
(ไบ เดอะ เด ฮเว็น เดอะ ซ็อง ยูซ ทู เมค ยู เซ)
Ohhh [ohh]
(โอ้ [ โอ้ ])
That’s what you do to me,
(แด๊ท ว็อท ยู ดู ทู มี ,)
Im feelin you so much I just can’t let go
(แอม ฟีลิน ยู โซ มัช ไอ จัซท แค็นท เล็ท โก)
Baby see, I’m…
(เบบิ ซี , แอม)
Day dreaming bout your love everyday and I must say that its
(เด ดรีมมิง เบาท ยุร ลัฝ เอวี่เดย์ แอ็นด ดาย มัซท เซ แดท อิทซ)
on and its crazy..
(ออน แอ็นด อิทซ คเรสิ)

So let a girl be down and come kick it with me,
(โซ เล็ท ดา เกิล บี เดาน แอ็นด คัม คิด อิท วิฑ มี ,)
No time to play around cuz Im for real baby,
(โน ไทม ทู พเล อะเรานด คัซ แอม ฟอ ริแอ็ล เบบิ ,)
Im feelin everything you do,
(แอม ฟีลิน เอ๊วี่ติง ยู ดู ,)
You know that you’re feelin this too,
(ยู โน แดท ยัวร์ ฟีลิน ดีซ ทู ,)
So lets..keep it real..
(โซ เล็ท คีพ อิท ริแอ็ล)
Keep it real..
(คีพ อิท ริแอ็ล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Bridge]
([ บริจ ])
Boy you got me trippin cuz I dont wanna ooh ooh ooh,
(บอย ยู ก็อท มี ทริพพินคัซ ไอ ด้อนท์ วอนนา อู้ อู้ อู้ ,)
Everytime I think about ya,be without ya,just ain’t gon do..
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ธิงค อะเบาท ยา , บี วิเฑาท ยา , จัซท เอน ก็อน ดู)

Wanna be wanna be ya girl,
(วอนนา บี วอนนา บี ยา เกิล ,)
You should get with me not her,
(ยู เชิด เก็ท วิฑ มี น็อท เฮอ ,)
Gotta roll wit me come on,and help me sing my song…
(กอททะ โรล วิท มี คัมมอน , แอ็นด เฮ็ลพ มี ซิง มาย ซ็อง)
Ready ready r-ready to get it poppin no stoppin so let me know is
(เรดอิ เรดอิ อาร์ เรดอิ ทู เก็ท ดิธ พอพปิน โน สตอปพิน โซ เล็ท มี โน อีส)
this what you want..
(ดีซ ว็อท ยู ว็อนท)
ready ready,r-ready to get it poppin
(เรดอิ เรดอิ , อาร์ เรดอิ ทู เก็ท ดิธ พอพปิน)
I think we can make it hot so baby come on
(ไอ ธิงค วี แค็น เมค อิท ฮ็อท โซ เบบิ คัมมอน)
[I dont care,
([ ไอ ด้อนท์ แค ,)
Baby come on..]
(เบบิ คัมมอน ])

[Chorus [twice]]
([ โครัซ [ ทไวซ ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Other Chicks คำอ่านไทย Ciara

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น