เนื้อเพลง The View from The Afternoon คำอ่านไทย Arctic Monkeys

Anticipation has a habit to set you up
( แอนทิซิเพฌัน แฮ็ส ซา แฮบอิท ทู เซ็ท ยู อัพ)
For disappointment in evening entertainment but
(ฟอ ดิแซ็พพอยนทเม็นท อิน อีฝนิง เอนเทอะเทนเม็นท บัท)
Tonight there’ll be some love
(ทุไนท เดอะเรล บี ซัม ลัฝ)
Tonight there’ll be a ruckus yeah
(ทุไนท เดอะเรล บี อะ ruckus เย่)
Regardless of what’s gone before
(ริกาดเล็ซ อ็อฝ ว็อท กอน บิโฟ)
I want to see all of the things that we’ve already seen
(ไอ ว็อนท ทู ซี ออล อ็อฝ เดอะ ธิง แดท หวีบ ออลเรดอิ ซีน)
Lairy girls hung out the window of a limousine
(Lairy เกิล ฮัง เอ้า เดอะ วีนโด อ็อฝ อะ ลีมอุสีน)
Because it’s fancy dress
(บิคอส อิทซ แฟนซิ ดเรซ)
And they’re all looking proper good in bunny ears and devil horns and hats
(แอ็นด เดรว ออล ลุคอิง พรอพเออะ เกิด อิน บันนิ เอีย แซน เด๊ฝิ้ล ฮอน แซน แฮ็ท)

Anticipation has a habit to set you up
(แอนทิซิเพฌัน แฮ็ส ซา แฮบอิท ทู เซ็ท ยู อัพ)
For disappointment in evening entertainment but
(ฟอ ดิแซ็พพอยนทเม็นท อิน อีฝนิง เอนเทอะเทนเม็นท บัท)
Tonight there’ll be some love
(ทุไนท เดอะเรล บี ซัม ลัฝ)
Tonight there’ll be a ruckus yeah
(ทุไนท เดอะเรล บี อะ ruckus เย่)
Regardless of what’s gone before
(ริกาดเล็ซ อ็อฝ ว็อท กอน บิโฟ)
I want to see all of the things that we’ve already seen
(ไอ ว็อนท ทู ซี ออล อ็อฝ เดอะ ธิง แดท หวีบ ออลเรดอิ ซีน)
I want to see you take the jackpot out the fruit machine
(ไอ ว็อนท ทู ซี ยู เทค เดอะ แจคพอต เอ้า เดอะ ฟรูท มะฌีน)
And put it all back in
(แอ็นด พัท ดิธ ดอร์ แบ็ค อิน)
You’ve got to understand that you can never beat the bandit no
(ยู๊ฟ ก็อท ทู อันเดิซแทนด แดท ยู แค็น เนฝเวอะ บีท เดอะ แบนดิท โน)

And she won’t be surprised, no she won’t be shocked
(แอ็นด ชี ว็อนท บี เซิพไรส , โน ชี ว็อนท บี ฌ็อค)
When she pulled the star off she impressed the lot
(ฮเว็น ชี พุล เดอะ ซทา ออฟฟ ชี อิมพเรซ เดอะ ล็อท)
And it’s verse and chapters standing her in bogs
(แอ็นด อิทซ เฝิซ แอ็นด แชพเทอะ ซแทนดิง เฮอ อิน บ็อก)
And all you said you know she drank the lot
(แอ็นด ออล ยู เซ็ด ยู โน ชี ดแร็งค เดอะ ล็อท)

Bear that in mind tonight, bear that in mind
(แบ แดท อิน ไมนด ทุไนท , แบ แดท อิน ไมนด)
You should bear that in mind tonight, bear that in mind
(ยู เชิด แบ แดท อิน ไมนด ทุไนท , แบ แดท อิน ไมนด)
See you can pour your heart out but a reason it would block
(ซี ยู แค็น โพ ยุร ฮาท เอ้า บัท ดา รี๊ซั่น หนิด เวิด บล็อค)
Oh you shagged her after nine o’clock?
(โอ ยู shagged เฮอ อาฟเทอะ ไนน โอคล็อก)

Anticipation has a habit to set you up
(แอนทิซิเพฌัน แฮ็ส ซา แฮบอิท ทู เซ็ท ยู อัพ)
For disappointment in evening entertainment but
(ฟอ ดิแซ็พพอยนทเม็นท อิน อีฝนิง เอนเทอะเทนเม็นท บัท)
Tonight there’ll be some love
(ทุไนท เดอะเรล บี ซัม ลัฝ)
Tonight there’ll be a ruckus yeah
(ทุไนท เดอะเรล บี อะ ruckus เย่)
Regardless of what’s gone before
(ริกาดเล็ซ อ็อฝ ว็อท กอน บิโฟ)

And she won’t be surprised, no she won’t be shocked
(แอ็นด ชี ว็อนท บี เซิพไรส , โน ชี ว็อนท บี ฌ็อค)
When she pulled the star off she impressed the lot
(ฮเว็น ชี พุล เดอะ ซทา ออฟฟ ชี อิมพเรซ เดอะ ล็อท)
And it’s verse and chapters standing her in bogs
(แอ็นด อิทซ เฝิซ แอ็นด แชพเทอะ ซแทนดิง เฮอ อิน บ็อก)
And all you said you know she drank the lot
(แอ็นด ออล ยู เซ็ด ยู โน ชี ดแร็งค เดอะ ล็อท)

Bear that in mind tonight, bear that in mind
(แบ แดท อิน ไมนด ทุไนท , แบ แดท อิน ไมนด)
You should bear that in mind tonight, bear that in mind
(ยู เชิด แบ แดท อิน ไมนด ทุไนท , แบ แดท อิน ไมนด)
You can pour your heart out about three o’clock
(ยู แค็น โพ ยุร ฮาท เอ้า อะเบาท ธรี โอคล็อก)
But you’ve forgotten that the writer’s block won
(บัท ยู๊ฟ ฟอร์กอทเดน แดท เดอะ ไรทเออะ บล็อค ว็อน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The View from The Afternoon คำอ่านไทย Arctic Monkeys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น