เนื้อเพลง Shattered Glass คำอ่านไทย Britney Spears

Haaaauh haaaauh haaaauh
( Haaaauh haaaauh haaaauh)
Haaaaaa huuu
(เฮ huuu)
Haaaauh haaaauh haaaauh
(Haaaauh haaaauh haaaauh)
Haaaaaaaaa’
(Haaaaaaaaa)

Did I wake you, we’re you sleepin’,were you still in my bed?
(ดิด ดาย เวค ยู , เวีย ยู สลีฟปิน , เวอ ยู ซทิล อิน มาย เบ็ด)
Or isn’t, I may, keepin’ you up instead?
(ออ อีสซึ่น , ไอ เม , คริพปิน ยู อัพ อินซเทด)
Oh baby, are you feelin’ guilty for what you did
(โอ เบบิ , อาร์ ยู ฟีลิน กีลทิ ฟอ ว็อท ยู ดิด)
If you think you’re hurtin’, you ain’t seen nothin’ yet
(อิฟ ยู ธิงค ยัวร์ ฮาร์ดิน , ยู เอน ซีน นอทติน เย็ท)

Was it really worth it?
(วอส ซิท ริแอ็ลลิ เวิธ อิท)
Was she everything, that you were looking for?
(วอส ชี เอ๊วี่ติง , แดท ยู เวอ ลุคอิง ฟอ)
Feel like a man
(ฟีล ไลค เก แม็น)
I hope you know that, you can’t go back
(ไอ โฮพ ยู โน แดท , ยู แค็นท โก แบ็ค)
Cause all we had, is broken like Shattered Glass
(คอส ออล วี แฮ็ด , อีส บโรเค็น ไลค แฌทเทอะ กลัซ)

You’re gonna see me, in your dreams tonight
(ยัวร์ กอนนะ ซี มี , อิน ยุร ดรีม ทุไนท)
My face is gonna haunt you all the time
(มาย เฟซ อีส กอนนะ ฮอนท ยู ออล เดอะ ไทม)
I promise that you gonna want me back
(ไอ พรอมอิซ แดท ยู กอนนะ ว็อนท มี แบ็ค)
When you broke us apart, like shattered glass
(ฮเว็น ยู บโรค อัซ อะพาท , ไลค แฌทเทอะ กลัซ)
Glass, glass, glass
(กลัซ , กลัซ , กลัซ)

Are you having trouble focusin’ throught the day?
(อาร์ ยู แฮฝวิ่ง ทรั๊บเบิ้ล focusin ธรูดทฺ เดอะ เด)
Do you find yourself, still callin’ my name?
(ดู ยู ไฟนด ยุรเซลฟ , ซทิล คอลลิน มาย เนม)
Do you wish you could be on time and take it back?
(ดู ยู วิฌ ยู เคิด บี ออน ไทม แอ็นด เทค อิท แบ็ค)
I bet you realize, she ain’t half the woman I am
(ไอ เบ็ท ยู รีแอะไลส , ชี เอน ฮาล์ฟ เดอะ วูมเอิน นาย แอ็ม)

Was it really worth it?
(วอส ซิท ริแอ็ลลิ เวิธ อิท)
Was she everything, that you were looking for?
(วอส ชี เอ๊วี่ติง , แดท ยู เวอ ลุคอิง ฟอ)
Feel like a man
(ฟีล ไลค เก แม็น)
I hope you know that, you can’t go back
(ไอ โฮพ ยู โน แดท , ยู แค็นท โก แบ็ค)
Cause all we had, is broken like Shattered Glass
(คอส ออล วี แฮ็ด , อีส บโรเค็น ไลค แฌทเทอะ กลัซ)

You’re gonna see me, in your dreams tonight
(ยัวร์ กอนนะ ซี มี , อิน ยุร ดรีม ทุไนท)
My face is gonna haunt you all the time
(มาย เฟซ อีส กอนนะ ฮอนท ยู ออล เดอะ ไทม)
I promise that you gonna want me back
(ไอ พรอมอิซ แดท ยู กอนนะ ว็อนท มี แบ็ค)
When you broke us apart
(ฮเว็น ยู บโรค อัซ อะพาท)
Like Shattered Glass
(ไลค แฌทเทอะ กลัซ)

Glass, glass, glass, glass
(กลัซ , กลัซ , กลัซ , กลัซ)
Like like .. glass [ee ee ee]
(ไลค ไลค กลัซ [ อี อี อี ])
Glass, glass, glass
(กลัซ , กลัซ , กลัซ)

Haaaauh haaaauh haaaauh
(Haaaauh haaaauh haaaauh)
Haaaaaa huuu
(เฮ huuu)
Haaaauh haaaauh haaaauh
(Haaaauh haaaauh haaaauh)
Haaaaaaaaa’Haaaauh haaaauh haaaauh
(HaaaaaaaaaHaaaauh haaaauh haaaauh)
Haaaaaa huuu
(เฮ huuu)
Haaaauh haaaauh haaaauh
(Haaaauh haaaauh haaaauh)
Haaaaaaaaa’
(Haaaaaaaaa)

Did I wake you, we’re you sleepin’,were you still in my bed?
(ดิด ดาย เวค ยู , เวีย ยู สลีฟปิน , เวอ ยู ซทิล อิน มาย เบ็ด)
Or isn’t, I may, keepin’ you up instead?
(ออ อีสซึ่น , ไอ เม , คริพปิน ยู อัพ อินซเทด)
Oh baby, are you feelin’ guilty for what you did
(โอ เบบิ , อาร์ ยู ฟีลิน กีลทิ ฟอ ว็อท ยู ดิด)
If you think you’re hurtin’, you ain’t seen nothin’ yet
(อิฟ ยู ธิงค ยัวร์ ฮาร์ดิน , ยู เอน ซีน นอทติน เย็ท)

Was it really worth it?
(วอส ซิท ริแอ็ลลิ เวิธ อิท)
Was she everything, that you were looking for?
(วอส ชี เอ๊วี่ติง , แดท ยู เวอ ลุคอิง ฟอ)
Feel like a man
(ฟีล ไลค เก แม็น)
I hope you know that, you can’t go back
(ไอ โฮพ ยู โน แดท , ยู แค็นท โก แบ็ค)
Cause all we had, is broken like Shattered Glass
(คอส ออล วี แฮ็ด , อีส บโรเค็น ไลค แฌทเทอะ กลัซ)

You’re gonna see me, in your dreams tonight
(ยัวร์ กอนนะ ซี มี , อิน ยุร ดรีม ทุไนท)
My face is gonna haunt you all the time
(มาย เฟซ อีส กอนนะ ฮอนท ยู ออล เดอะ ไทม)
I promise that you gonna want me back
(ไอ พรอมอิซ แดท ยู กอนนะ ว็อนท มี แบ็ค)
When you broke us apart, like shattered glass
(ฮเว็น ยู บโรค อัซ อะพาท , ไลค แฌทเทอะ กลัซ)
Glass, glass, glass
(กลัซ , กลัซ , กลัซ)

Are you having trouble focusin’ throught the day?
(อาร์ ยู แฮฝวิ่ง ทรั๊บเบิ้ล focusin ธรูดทฺ เดอะ เด)
Do you find yourself, still callin’ my name?
(ดู ยู ไฟนด ยุรเซลฟ , ซทิล คอลลิน มาย เนม)
Do you wish you could be on time and take it back?
(ดู ยู วิฌ ยู เคิด บี ออน ไทม แอ็นด เทค อิท แบ็ค)
I bet you realize, she ain’t half the woman I am
(ไอ เบ็ท ยู รีแอะไลส , ชี เอน ฮาล์ฟ เดอะ วูมเอิน นาย แอ็ม)

Was it really worth it?
(วอส ซิท ริแอ็ลลิ เวิธ อิท)
Was she everything, that you were looking for?
(วอส ชี เอ๊วี่ติง , แดท ยู เวอ ลุคอิง ฟอ)
Feel like a man
(ฟีล ไลค เก แม็น)
I hope you know that, you can’t go back
(ไอ โฮพ ยู โน แดท , ยู แค็นท โก แบ็ค)
Cause all we had, is broken like Shattered Glass
(คอส ออล วี แฮ็ด , อีส บโรเค็น ไลค แฌทเทอะ กลัซ)

You’re gonna see me, in your dreams tonight
(ยัวร์ กอนนะ ซี มี , อิน ยุร ดรีม ทุไนท)
My face is gonna haunt you all the time
(มาย เฟซ อีส กอนนะ ฮอนท ยู ออล เดอะ ไทม)
I promise that you gonna want me back
(ไอ พรอมอิซ แดท ยู กอนนะ ว็อนท มี แบ็ค)
When you broke us apart
(ฮเว็น ยู บโรค อัซ อะพาท)
Like Shattered Glass
(ไลค แฌทเทอะ กลัซ)

Glass, glass, glass, glass
(กลัซ , กลัซ , กลัซ , กลัซ)
Like like .. glass [ee ee ee]
(ไลค ไลค กลัซ [ อี อี อี ])
Glass, glass, glass
(กลัซ , กลัซ , กลัซ)

Haaaauh haaaauh haaaauh
(Haaaauh haaaauh haaaauh)
Haaaaaa huuu
(เฮ huuu)
Haaaauh haaaauh haaaauh
(Haaaauh haaaauh haaaauh)
Haaaaaaaaa’
(Haaaaaaaaa)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shattered Glass คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น