เนื้อเพลง Spice Up Your Life คำอ่านไทย Spice Girls

La La La La La La La La La
( ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

When You’re Feelin’ Sad And Low
(ฮเว็น ยัวร์ ฟีลิน แซ็ด แอ็นด โล)
We Will Take You Where You Gotta Go
(วี วิล เทค ยู ฮแว ยู กอททะ โก)
Smiling Dancing Everything Is Free
(ซไมลอิง แด็นซิง เอ๊วี่ติง อีส ฟรี)
All You Need Is Positivity
(ออล ยู นีด อีส พอสิทีฝอิทิ)

Colours Of The World
(คัลเออะ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Spice Up Your Life
(ซไพซ อัพ ยุร ไลฟ)
Every Boy And Every Girl
(เอฝริ บอย แอ็นด เอฝริ เกิล)
Spice Up Your Life
(ซไพซ อัพ ยุร ไลฟ)
People Of The World
(พี๊เพิ่ล อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Spice Up Your Life
(ซไพซ อัพ ยุร ไลฟ)
Aahh
(อ้า)

Slam It To The Left
(ซแล็ม อิท ทู เดอะ เล็ฟท)
If You’re Havin’ A Good Time
(อิฟ ยัวร์ เฮฝวิน อะ เกิด ไทม)
Shake It To The Right
(เฌค อิท ทู เดอะ ไรท)
If You Know That You Feel Fine
(อิฟ ยู โน แดท ยู ฟีล ไฟน)
Chicas To The Front
(ชิคา ทู เดอะ ฟรันท)
Huh Huh And Go Round
(ฮู ฮู แอ็นด โก เรานด)

Slam It To The Left
(ซแล็ม อิท ทู เดอะ เล็ฟท)
If You’re Havin’ A Good Time
(อิฟ ยัวร์ เฮฝวิน อะ เกิด ไทม)
Shake It To The Right
(เฌค อิท ทู เดอะ ไรท)
If You Know That You Feel Fine
(อิฟ ยู โน แดท ยู ฟีล ไฟน)
Chicas To The Front
(ชิคา ทู เดอะ ฟรันท)
Huh Huh
(ฮู ฮู)
Hi Ci Ja Hold Tight
(ไฮ Ci จา โฮลด ไทท)

La La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

Yellow Man In Timbucktoo
(เยลโล แม็น อิน Timbucktoo)
Colour For Both Me And You
(คัลเออะ ฟอ โบธ มี แอ็นด ยู)
Kung Fu Fighting Dancing Queen
(ครัง ฟู ไฟท์ดิง แด็นซิง ควีน)
Tribal Spaceman And All That’s Inbetween
(ทไรบแอ็ล Spaceman แอ็นด ออล แด๊ท อินบีทวีน)

Colours Of The World
(คัลเออะ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Spice Up Your Life
(ซไพซ อัพ ยุร ไลฟ)
Every Boy And Every Girl
(เอฝริ บอย แอ็นด เอฝริ เกิล)
Spice Up Your Life
(ซไพซ อัพ ยุร ไลฟ)
People Of The World
(พี๊เพิ่ล อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Spice Up Your Life
(ซไพซ อัพ ยุร ไลฟ)
Aahh
(อ้า)

Slam It To The Left
(ซแล็ม อิท ทู เดอะ เล็ฟท)
If You’re Havin’ A Good Time
(อิฟ ยัวร์ เฮฝวิน อะ เกิด ไทม)
Shake It To The Right
(เฌค อิท ทู เดอะ ไรท)
If You Know That You Feel Fine
(อิฟ ยู โน แดท ยู ฟีล ไฟน)
Chicas To The Front
(ชิคา ทู เดอะ ฟรันท)
Huh Huh And Go Round
(ฮู ฮู แอ็นด โก เรานด)

Slam It To The Left
(ซแล็ม อิท ทู เดอะ เล็ฟท)
If You’re Havin’ A Good Time
(อิฟ ยัวร์ เฮฝวิน อะ เกิด ไทม)
Shake It To The Right
(เฌค อิท ทู เดอะ ไรท)
If You Know That You Feel Fine
(อิฟ ยู โน แดท ยู ฟีล ไฟน)
Chicas To The Front
(ชิคา ทู เดอะ ฟรันท)
Huh Huh
(ฮู ฮู)
Hi Ci Ja Hold Tight
(ไฮ Ci จา โฮลด ไทท)

Flamenco Lambada But Hip Hop Is Harder
(ฟามเมนโค Lambada บัท ฮิพ ฮ็อพ อีส อาณ์เดอ)
We Moonwalk The Foxtrot Then Polka The Salsa
(วี มูนวอค เดอะ Foxtrot เด็น โพลคะ เดอะ ซอลซา)
Shake It Shake It Shake It Haka
(เฌค อิท เฌค อิท เฌค อิท Haka)
Shake It Shake It Shake It Haka
(เฌค อิท เฌค อิท เฌค อิท Haka)
Arribaaaaa Ahaaa
(Arribaaaaa อาฮา)

Colours Of The World
(คัลเออะ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Spice Up Your Life
(ซไพซ อัพ ยุร ไลฟ)
Every Boy And Every Girl
(เอฝริ บอย แอ็นด เอฝริ เกิล)
Spice Up Your Life
(ซไพซ อัพ ยุร ไลฟ)
People Of The World
(พี๊เพิ่ล อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Spice Up Your Life
(ซไพซ อัพ ยุร ไลฟ)
Aahh
(อ้า)

Slam It To The Left
(ซแล็ม อิท ทู เดอะ เล็ฟท)
If You’re Havin’ A Good Time
(อิฟ ยัวร์ เฮฝวิน อะ เกิด ไทม)
Shake It To The Right
(เฌค อิท ทู เดอะ ไรท)
If You Know That You Feel Fine
(อิฟ ยู โน แดท ยู ฟีล ไฟน)
Chicas To The Front
(ชิคา ทู เดอะ ฟรันท)
Huh Huh And Go Round
(ฮู ฮู แอ็นด โก เรานด)

Slam It To The Left
(ซแล็ม อิท ทู เดอะ เล็ฟท)
If You’re Havin’ A Good Time
(อิฟ ยัวร์ เฮฝวิน อะ เกิด ไทม)
Shake It To The Right
(เฌค อิท ทู เดอะ ไรท)
If You Know That You Feel Fine
(อิฟ ยู โน แดท ยู ฟีล ไฟน)
Chicas To The Front
(ชิคา ทู เดอะ ฟรันท)
Huh Huh
(ฮู ฮู)
Hi Ci Ja Hold Tight
(ไฮ Ci จา โฮลด ไทท)

Slam It To The Left
(ซแล็ม อิท ทู เดอะ เล็ฟท)
If You’re Havin’ A Good Time
(อิฟ ยัวร์ เฮฝวิน อะ เกิด ไทม)
Shake It To The Right
(เฌค อิท ทู เดอะ ไรท)
If You Know That You Feel Fine
(อิฟ ยู โน แดท ยู ฟีล ไฟน)
Chicas To The Front
(ชิคา ทู เดอะ ฟรันท)
Huh Huh And Go Round
(ฮู ฮู แอ็นด โก เรานด)

Slam It To The Left
(ซแล็ม อิท ทู เดอะ เล็ฟท)
If You’re Havin’ A Good Time
(อิฟ ยัวร์ เฮฝวิน อะ เกิด ไทม)
Shake It To The Right
(เฌค อิท ทู เดอะ ไรท)
If You Know That You Feel Fine
(อิฟ ยู โน แดท ยู ฟีล ไฟน)
Chicas To The Front
(ชิคา ทู เดอะ ฟรันท)
Huh Huh
(ฮู ฮู)
Hi Ci Ja Hold Tight
(ไฮ Ci จา โฮลด ไทท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Spice Up Your Life คำอ่านไทย Spice Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น