เนื้อเพลง E Lucevan Le Stelle คำอ่านไทย Michael Bolton

[Tosca][How the stars seemed to shimmer]
( [ Tosca ] [ เฮา เดอะ ซทา ซีมี ทู ฌีมเมอะ ])

E lucevan le stelle,
(อี lucevan le stelle ,)
e olezzava la terra
(อี olezzava ลา เทรา)
stridea l’uscio dell’orto,
(stridea luscio dellorto ,)
e un passo sfiorava la rena.
(อี ยูเอ็น passo sfiorava ลา rena)
Entrava ella, fragrante,
(Entrava เอลลา , fragrante ,)
mi cadea fra le braccia.
(มี cadea fra le braccia)
Oh! dolci baci, o languide carezze,
(โอ ! dolci baci , โอ languide carezze ,)
mentr’io fremente le belle forme discogliea dai veli!
(mentrio fremente le เบ็ล ฟอม discogliea ดาย veli !)
Svani per sempre il sogno mio d’amore…
(Svani เพอ sempre แอล sogno มีโอ damore)
L’ora e fuggita e muoio disperato!
(Lora อี fuggita อี muoio disperato !)
E non ho amato mai tanto la vita!
(อี น็อน โฮ amato มาย ทานโท ลา ไฝทะ !)
SYNOPSES
(ซินอพซีส)
The painter Cavaradossi has been sentenced to death for
(เดอะ เพนเทอะ Cavaradossi แฮ็ส บีน เซนเท็นซ ทู เด็ธ ฟอ)
helping to hide an escaped political prisoner. As he awaits his fate, he sings
(เฮลพิง ทู ไฮด แอน เอ็ซเคพ โพะลีทอิแค็ล พรีสเนอะ แอ็ส ฮี อะเวท ฮิส เฟท , ฮี ซิง)
of the sweet memories of his beloved Tosca and his dashed dreams.
(อ็อฝ เดอะ สวี้ท เมรโมรี อ็อฝ ฮิส บิลัฝอิด Tosca แอ็นด ฮิส แด็ฌ ดรีม)
ENGLISH TRANSLATION
(อีงกลิฌ ทแร็นซเลฌัน)
How the stars seemed to shimmer,
(เฮา เดอะ ซทา ซีมี ทู ฌีมเมอะ ,)
the sweet scents of the garden,
(เดอะ สวี้ท เซ็นท อ็อฝ เดอะ ก๊าร์เด้น ,)
how the creaking gate whispered,
(เฮา เดอะ คีกกิ้ง เกท ฮวีซเพอะ ,)
and a footstep skimmed over the sand,
(แอ็นด อะ ฟุทเสต็ป skimmed โอเฝอะ เดอะ แซ็นด ,)
how she then entered, so fragrant,
(เฮา ชี เด็น เอนเทอะ , โซ ฟเรกแร็นท ,)
and then fell into my two arms!
(แอ็นด เด็น เฟ็ล อีนทุ มาย ทู อาม !)
Ah sweetest of kiss, languorous caresses,
(อา สีสเดส อ็อฝ คิซ , แลงเกอะรัซ เคอแรสเซด ,)
while I stood trembling, searching her features
(ฮไวล ไอ ซทูด ทเรมบลิง , เซิชอิง เฮอ ฟีเชอะ)
concealed by her mantle. My dreams of pure love,
(ค็อนซีล ไบ เฮอ แมนเทิล มาย ดรีม อ็อฝ พยูร ลัฝ ,)
forgotten forever! All of it’s gone now!
(ฟอร์กอทเดน เฟาะเรฝเออะ ! ออล อ็อฝ อิทซ กอน เนา !)
I die hopeless, despairing, and never before
(ไอ ได โฮพเล็ซ , ดิซแพริง , แอ็นด เนฝเวอะ บิโฟ)
have I loved life like this!
(แฮ็ฝ ไอ ลัฝ ไลฟ ไลค ดีซ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง E Lucevan Le Stelle คำอ่านไทย Michael Bolton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น