เนื้อเพลง Radio Free Europe คำอ่านไทย R.E.M.

Beside yourself if radio’s gonna stay.
( บิไซด ยุรเซลฟ อิฟ เรดิโอ กอนนะ ซเท)
Reason: It could polish up the grey.
(รี๊ซั่น : อิท เคิด โพลอิฌ อัพ เดอะ กเร)
Put that, put that, put that up your wall.
(พัท แดท , พัท แดท , พัท แดท อัพ ยุร วอล)
That this isn’t country at all.
(แดท ดีซ อีสซึ่น คันทริ แอ็ท ดอร์)

Raving station, beside yourself.
(Ravings ซเทฌัน , บิไซด ยุรเซลฟ)
Keep me out of country in the word.
(คีพ มี เอ้า อ็อฝ คันทริ อิน เดอะ เวิด)
Deal the porch is leading us absurd.
(ดีล เดอะ โพช อีส ลีดอิง อัซ แอ็บเซิด)
Push that, push that, push that to the hull.
(พุฌ แดท , พุฌ แดท , พุฌ แดท ทู เดอะ ฮัล)
That this isn’t nothing at all.
(แดท ดีซ อีสซึ่น นัธอิง แอ็ท ดอร์)

Straight off the boat, where to go?
(ซทเรท ออฟฟ เดอะ โบท , ฮแว ทู โก)
Calling on in transit, calling on in transit
(คอลลิง ออน อิน ทแรนซิท , คอลลิง ออน อิน ทแรนซิท)
Radio free Europe, radio.
(เรดิโอ ฟรี ยูรัพ , เรดิโอ)
Beside defying media too fast.
(บิไซด ดีฟฟายอิงค์ มีเดียะ ทู ฟัซท)
Instead of pushing palaces to fall.
(อินซเทด อ็อฝ พุฌอิง แพลอิซ ทู ฟอล)
Put that, put that, put that before all.
(พัท แดท , พัท แดท , พัท แดท บิโฟ ออล)
That this isn’t fortunate at all.
(แดท ดีซ อีสซึ่น ฟอชุนิท แอ็ท ดอร์)

Raving station, beside yourself.
(Ravings ซเทฌัน , บิไซด ยุรเซลฟ)
Calling on in transit, calling on in transit
(คอลลิง ออน อิน ทแรนซิท , คอลลิง ออน อิน ทแรนซิท)
Radio free Europe, radio.
(เรดิโอ ฟรี ยูรัพ , เรดิโอ)
Decide yourself, calling all of the medias too fast.
(ดิไซด ยุรเซลฟ , คอลลิง ออล อ็อฝ เดอะ มีเดียะ ทู ฟัซท)
Keep me out of country in the word.
(คีพ มี เอ้า อ็อฝ คันทริ อิน เดอะ เวิด)
Disappoint is into us absurd.
(ดิแซ็พพอยนท อีส อีนทุ อัซ แอ็บเซิด)
Straight off the boat, where to go?
(ซทเรท ออฟฟ เดอะ โบท , ฮแว ทู โก)

Calling on in transit, calling on in transit
(คอลลิง ออน อิน ทแรนซิท , คอลลิง ออน อิน ทแรนซิท)
Radio free Europe, radio free Europe.
(เรดิโอ ฟรี ยูรัพ , เรดิโอ ฟรี ยูรัพ)

Calling on in transit, calling on in transit
(คอลลิง ออน อิน ทแรนซิท , คอลลิง ออน อิน ทแรนซิท)
Radio free Europe, radio free Europe.
(เรดิโอ ฟรี ยูรัพ , เรดิโอ ฟรี ยูรัพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Radio Free Europe คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น