เนื้อเพลง This Ruined Puzzle คำอ่านไทย Dashboard Confessional

This ruined puzzle is beige with the pieces all face down
( ดีซ รูอิน พั๊ซเซิ่ล อีส เบฉ วิฑ เดอะ พีซ ซอร์ เฟซ เดาน)
so the placing goes slowly.
(โซ เดอะ เพลซิง โกซ ซโลลิ)
The pictures of anything other than it’s meant to be.
(เดอะ พีคเชอะ อ็อฝ เอนอิธิง อัฑเออะ แฑ็น อิทซ เม็นท ทู บี)
But the hours they creep,
(บัท เดอะ เอาร เด ครีพ ,)
the patterns repeat.
(เดอะ แพทเทิน ริพีท)
Don’t be concerned, you know I’ll be fine on my own.
(ด้อนท์ บี ค็อนเซิน , ยู โน แอล บี ไฟน ออน มาย โอน)
I never said ” don’t go ” .
(ไอ เนฝเวอะ เซ็ด ” ด้อนท์ โก “)

I’ve hidden a note,
(แอฝ ฮีดดน อะ โนท ,)
it’s pressed between pages
(อิทซ พเร็ซ บีทวิน เพจ)
that you’ve marked to find your way back.
(แดท ยู๊ฟ ม๊าร์ค ทู ไฟนด ยุร เว แบ็ค)
It says ” Does he ever get the girl? ”
(อิท เซ ” โด ฮี เอฝเออะ เก็ท เดอะ เกิล “)
But what if the pages stay pressed,
(บัท ว็อท อิฟ เดอะ เพจ ซเท พเร็ซ ,)
the chapters unfinished,
(เดอะ แชพเทอะ อันฟีนอิฌท ,)
the stories too dull to unfold?
(เดอะ สตอยสฺ ทู ดัล ทู อันโฟลด)
Does he ever get the girl?
(โด ฮี เอฝเออะ เก็ท เดอะ เกิล)

This basement’s a coffin
(ดีซ เบซเม็นท ซา คอฟฟิน)
I’m buried alive.
(แอม เบริ อะไลฝ)
I’ll die in here just to be safe.
(แอล ได อิน เฮียร จัซท ทู บี เซฟ)
I’ll die in here just to be safe.
(แอล ได อิน เฮียร จัซท ทู บี เซฟ)
Cause you’re gone
(คอส ยัวร์ กอน)
I get nothing
(ไอ เก็ท นัธอิง)
and you’re off with barely a sigh.
(แอ็นด ยัวร์ ออฟฟ วิฑ แบลิ อะ ไซ)
I never said ” Good-bye ”
(ไอ เนฝเวอะ เซ็ด ” เกิด ไบ “)

Does he ever get the girl?
(โด ฮี เอฝเออะ เก็ท เดอะ เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Ruined Puzzle คำอ่านไทย Dashboard Confessional

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น