เนื้อเพลง New Born คำอ่านไทย Muse

Link it to the world
( ลิงค อิท ทู เดอะ เวิลด)
Link it to yourself
(ลิงค อิท ทู ยุรเซลฟ)
Stretch it like a birth squeeze
(ซทเร็ช อิท ไลค เก เบิธ ซควีส)
The love for what you hide
(เดอะ ลัฝ ฟอ ว็อท ยู ไฮด)
The bitterness inside
(เดอะ บีทเทอะเน็ซ อีนไซด)
Is growing like the new born
(อีส กโรอิง ไลค เดอะ นยู บอน)
When you’ve seen, seen
(ฮเว็น ยู๊ฟ ซีน , ซีน)
Too much, too young, young
(ทู มัช , ทู ยัง , ยัง)
Soulless is everywhere
(Soulless ซิส เอวี่แวร์)

Hopeless time to roam
(โฮพเล็ซ ไทม ทู โรม)
The distance to your home
(เดอะ ดีซแท็นซ ทู ยุร โฮม)
Fades away to nowhere
(เฝด อะเว ทู โนแวร์)
How much are you worth
(เฮา มัช อาร์ ยู เวิธ)
You can’t come down to earth
(ยู แค็นท คัม เดาน ทู เอิธ)
You’re swelling up, you’re unstoppable
(ยัวร์ สเวลลิง อัพ , ยัวร์ อันสตอพปาเบิล)

Cause you’ve seen, seen
(คอส ยู๊ฟ ซีน , ซีน)
Too much, too young, young
(ทู มัช , ทู ยัง , ยัง)
Soulless is everywhere
(Soulless ซิส เอวี่แวร์)

Destroy the spineless
(ดิซทรอย เดอะ ซไพนเล็ซ)
Show me it’s real
(โฌ มี อิทซ ริแอ็ล)
Wasting our last chance
(เวซทิง เอ๊า ลาซท ชานซ)
To come away
(ทู คัม อะเว)
Just break the silence
(จัซท บเรค เดอะ ไซเล็นซ)
Cause I’m drifting away
(คอส แอม ดริฟทิง อะเว)
Away from you
(อะเว ฟร็อม ยู)

Link it to the world
(ลิงค อิท ทู เดอะ เวิลด)
Link it to yourself
(ลิงค อิท ทู ยุรเซลฟ)
Stretch it like it’s a birth squeeze
(ซทเร็ช อิท ไลค อิทซ ซา เบิธ ซควีส)
And the love for what you hide
(แอ็นด เดอะ ลัฝ ฟอ ว็อท ยู ไฮด)
And the bitterness inside
(แอ็นด เดอะ บีทเทอะเน็ซ อีนไซด)
Is growing like the new born
(อีส กโรอิง ไลค เดอะ นยู บอน)

When you’ve seen, seen
(ฮเว็น ยู๊ฟ ซีน , ซีน)
Too much, too young, young
(ทู มัช , ทู ยัง , ยัง)
Soulless is everywhere
(Soulless ซิส เอวี่แวร์)

Destroy the spineless
(ดิซทรอย เดอะ ซไพนเล็ซ)
Show me it’s real
(โฌ มี อิทซ ริแอ็ล)
Wasting their last chance
(เวซทิง แด ลาซท ชานซ)
To come away
(ทู คัม อะเว)
Just break the silence
(จัซท บเรค เดอะ ไซเล็นซ)
‘Cause I’m drifting away
(คอส แอม ดริฟทิง อะเว)
Away from you
(อะเว ฟร็อม ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง New Born คำอ่านไทย Muse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น