เนื้อเพลง My Dsmbr คำอ่านไทย Linkin Park

This is my December, this is my time of the year
( ดีซ ซิส มาย ดิเซมเบอะ , ดีซ ซิส มาย ไทม อ็อฝ เดอะ เยีย)
This is my December, this is all so clear
(ดีซ ซิส มาย ดิเซมเบอะ , ดีซ ซิส ซอร์ โซ คเลีย)

This is my December, this is my snow-covered home
(ดีซ ซิส มาย ดิเซมเบอะ , ดีซ ซิส มาย ซโน คัฝเออะ โฮม)
This is my December, this is me alone
(ดีซ ซิส มาย ดิเซมเบอะ , ดีซ ซิส มี อะโลน)

And I give it all away, just to have somewhere to go to
(แอ็นด ดาย กิฝ อิท ดอร์ อะเว , จัซท ทู แฮ็ฝ ซัมแวร์ ทู โก ทู)
Give it all away, just to have someone to come home to
(กิฝ อิท ดอร์ อะเว , จัซท ทู แฮ็ฝ ซัมวัน ทู คัม โฮม ทู)

This is my December, these are my snow-covered trees
(ดีซ ซิส มาย ดิเซมเบอะ , ฑิส อาร์ มาย ซโน คัฝเออะ ทรี)
This is me pretending, this is all I need
(ดีซ ซิส มี พรีเทนดิง , ดีซ ซิส ซอร์ ไอ นีด)

And I give it all away, just to have somewhere to go to
(แอ็นด ดาย กิฝ อิท ดอร์ อะเว , จัซท ทู แฮ็ฝ ซัมแวร์ ทู โก ทู)
Give it all away, to have someone to come home to
(กิฝ อิท ดอร์ อะเว , ทู แฮ็ฝ ซัมวัน ทู คัม โฮม ทู)

This is my December, this is my time of the year
(ดีซ ซิส มาย ดิเซมเบอะ , ดีซ ซิส มาย ไทม อ็อฝ เดอะ เยีย)
This is my December, this is all so clear
(ดีซ ซิส มาย ดิเซมเบอะ , ดีซ ซิส ซอร์ โซ คเลีย)

Give it all away, just to have somewhere to go to
(กิฝ อิท ดอร์ อะเว , จัซท ทู แฮ็ฝ ซัมแวร์ ทู โก ทู)
Give it all away, to have someone to come home to
(กิฝ อิท ดอร์ อะเว , ทู แฮ็ฝ ซัมวัน ทู คัม โฮม ทู)

Give it all away, just to have somewhere to go to
(กิฝ อิท ดอร์ อะเว , จัซท ทู แฮ็ฝ ซัมแวร์ ทู โก ทู)
Give it all away, to have someone to come home to
(กิฝ อิท ดอร์ อะเว , ทู แฮ็ฝ ซัมวัน ทู คัม โฮม ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Dsmbr คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น