เนื้อเพลง Prettiest Friend คำอ่านไทย Jason Mraz

This is what I look like today
( ดีซ ซิส ว็อท ไอ ลุค ไลค ทุเด)
And I’m trying not to pull out my hair
(แอ็นด แอม ทไรอิง น็อท ทู พุล เอ้า มาย แฮ)
I’m trying not to show it cause I’m far too shy to grow it back there
(แอม ทไรอิง น็อท ทู โฌ อิท คอส แอม ฟา ทู ไฌ ทู กโร อิท แบ็ค แดร์)
That’s probably why I like wearing hats
(แด๊ท พรอบอับลิ ฮไว ไอ ไลค เวียริง แฮ็ท)
There’s no denying I’m deferring the facts
(แดร์ โน ดีนายลิงแอม deferrings เดอะ แฟ็คท)
Avoiding confrontation
(อว้อยดิ้ง คอนฟ้อนเทเชิน)
Lacks tact in a situation
(แล็ค แท็คท อิน อะ ซิชิวเอฌัน)
Behind every line is a lesson yet to learn
(บิไฮนด เอฝริ ไลน อีส ซา เล๊ซซั่น เย็ท ทู เลิน)

But if you ask me
(บัท อิฟ ยู อาซค มี)
The feeling that I’m feeling is overwhelming
(เดอะ ฟีลอิง แดท แอม ฟีลอิง อีส โอเฝอะฮเวลมิง)
And oh it goes to show
(แอ็นด โอ อิท โกซ ทู โฌ)
I’ve so much to know
(แอฝ โซ มัช ทู โน)

I wrote this for my prettiest friend
(ไอ โรท ดีซ ฟอ มาย พรีดีเอส ฟเร็นด)
Who while trying not to prove that I care
(ฮู ฮไวล ทไรอิง น็อท ทู พรูฝ แดท ไอ แค)
Trying not to make all my moves in one motion and scare her away
(ทไรอิง น็อท ทู เมค ออล มาย มูฝ ซิน วัน โมฌัน แอ็นด ซแค เฮอ อะเว)
Well she can’t see she’s making me crazy now
(เว็ล ชี แค็นท ซี ชี เมคอิง มี คเรสิ เนา)
I don’t believe she knows she’s amazing how
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ ชี โน ชี อะเมสอิง เฮา)
She has me holding my breathe
(ชี แฮ็ส มี โฮลดิง มาย บรีฑ)
So I’d never guess that I’m a none such unsuitable, suitable for her
(โซ อาย เนฝเวอะ เก็ซ แดท แอม มา นัน ซัช อันซูทเดเบิล , suitable ฟอ เฮอ)
But if you ask me
(บัท อิฟ ยู อาซค มี)
The feeling that I’m feeling is complimentary
(เดอะ ฟีลอิง แดท แอม ฟีลอิง อีส คอมพลิเมนทะริ)
And oh it goes to show
(แอ็นด โอ อิท โกซ ทู โฌ)
The moral of the story is boy loves girl
(เดอะ มอแร็ล อ็อฝ เดอะ ซโทริ อีส บอย ลัฝ เกิล)
And so on the way that it unfolds is yet to be told
(แอ็นด โซ ออน เดอะ เว แดท ดิธ อันโฟลด ซิส เย็ท ทู บี โทลด)
I know that I should be brave
(ไอ โน แดท ไอ เชิด บี บเรฝ)
Even pretty can be seen by the blind
(อีเฝ็น พรีททิ แค็น บี ซีน ไบ เดอะ บไลนด)
I know that I cannot wait
(ไอ โน แดท ไอ แคนน็อท เวท)
Until the day we finally learn how to find each other
(อันทีล เดอะ เด วี ไฟแน็ลลิ เลิน เฮา ทู ไฟนด อีช อัฑเออะ)
Redefining open minds
(Redefinings โอเพ็น ไมนด)
And if you ask me
(แอ็นด อิฟ ยู อาซค มี)
The feeling that I’m feeling is overjoyed
(เดอะ ฟีลอิง แดท แอม ฟีลอิง อีส โอเฝอะจอยด)
And it’s golden, it goes to show then
(แอ็นด อิทซ โกลเด็น , อิท โกซ ทู โฌ เด็น)
The ending of this song should be left alone
(ดิ เอนดิง อ็อฝ ดีซ ซ็อง เชิด บี เล็ฟท อะโลน)
And so on cause the way it unfolds is yet to be told
(แอ็นด โซ ออน คอส เดอะ เว อิท อันโฟลด ซิส เย็ท ทู บี โทลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Prettiest Friend คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น