เนื้อเพลง Everything คำอ่านไทย Mary J. Blige

You are my everything
( ยู อาร์ มาย เอ๊วี่ติง)
You are my everything
(ยู อาร์ มาย เอ๊วี่ติง)
You, my everything
(ยู , มาย เอ๊วี่ติง)
Everything, everything, everything
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง)
[Vs.1]
([ Vs วัน ])
It’s all because of you
(อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)
I’m never sad and blue
(แอม เนฝเวอะ แซ็ด แอ็นด บลู)
You’ve brightened up my days
(ยู๊ฟ ไบท์อึน อัพ มาย เด)
In your own special way
(อิน ยุร โอน ซเพฌแอ็ล เว)
Whenever you’re around
(ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ อะเรานด)
I’m never feeling down
(แอม เนฝเวอะ ฟีลอิง เดาน)
You are my trusted friend
(ยู อาร์ มาย ทรัซท ฟเร็นด)
On you I can depend
(ออน ยู ไอ แค็น ดิเพนด)

[Bridge]
([ บริจ ])
You take me away
(ยู เทค มี อะเว)
From the pain
(ฟร็อม เดอะ เพน)
And you bring me paradise
(แอ็นด ยู บริง มี แพระไดส)
And when there were cloudy
(แอ็นด ฮเว็น แดร์ เวอ คเลาดอิ)
days you brought sunshine in my life
(เด ยู บรอท ซันชาย อิน มาย ไลฟ)
It never occurred
(อิท เนฝเวอะ ออคเคิด)
To me the first time I saw your face
(ทู มี เดอะ เฟิซท ไทม ไอ ซอ ยุร เฟซ)
I would fall so deep in love
(ไอ เวิด ฟอล โซ ดีพ อิน ลัฝ)
That your love can’t be replaced
(แดท ยุร ลัฝ แค็นท บี รีเพลย์)

chorus:
(โครัซ :)
You are my everything [you are my everything]
(ยู อาร์ มาย เอ๊วี่ติง [ ยู อาร์ มาย เอ๊วี่ติง ])
love so good, so good only you can bring
(ลัฝ โซ เกิด , โซ เกิด โอ๊นลี่ ยู แค็น บริง)
You are my everything
(ยู อาร์ มาย เอ๊วี่ติง)
You are everything
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
and everything is you
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)

[Vs.2]
([ Vs ทู ])
My darling only you
(มาย ดาลิง โอ๊นลี่ ยู)
Can make my dreams come true
(แค็น เมค มาย ดรีม คัม ทรู)
And every night I pray
(แอ็นด เอฝริ ไนท ไอ พเร)
You’ll never go away
(โยว เนฝเวอะ โก อะเว)
I promise I will try
(ไอ พรอมอิซ ไอ วิล ทไร)
Until the day I die
(อันทีล เดอะ เด ไอ ได)
To treat you like a king
(ทู ทรีท ยู ไลค เก คิง)
Cause you are my everything
(คอส ยู อาร์ มาย เอ๊วี่ติง)

[Bridge]
([ บริจ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

You are everything
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง)
And everything is you
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)
[Repeat 4x’s]
([ ริพีท 4xs ])

When you’re lovin me
(ฮเว็น ยัวร์ ลัฝวิน มี)
Put your lovin arms around me
(พัท ยุร ลัฝวิน อาม อะเรานด มี)
When you’re lovin me
(ฮเว็น ยัวร์ ลัฝวิน มี)
Said I feel so safe I found security
(เซ็ด ดาย ฟีล โซ เซฟ ไอ เฟานด ซิคยูริทิ)
When you’re lovin me
(ฮเว็น ยัวร์ ลัฝวิน มี)
Forever I want you home with me
(เฟาะเรฝเออะ ไอ ว็อนท ยู โฮม วิฑ มี)
My everything
(มาย เอ๊วี่ติง)
my every every every everything
(มาย เอฝริ เอฝริ เอฝริ เอ๊วี่ติง)

[Chorus]
([ โครัซ ])

You take me away
(ยู เทค มี อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น