เนื้อเพลง S’wonderful คำอ่านไทย Diana Krall

[George Gershwin/Ira Gershwin]
( [ จอจ Gershwin/Ira Gershwin ])

S wonderful! ‘S marvelous!
(เอส วันเดอะฟุล ! เอส มาเฝะลัซ !)
You should care for me!
(ยู เชิด แค ฟอ มี !)
S awful nice! ‘S paradise!
(เอส ออฟุล ไน๊ซ์ ! เอส แพระไดส !)
S what I love to see!
(เอส ว็อท ไอ ลัฝ ทู ซี !)

You’ve made my life so glamorous
(ยู๊ฟ เมด มาย ไลฟ โซ กแลมเออะรัซ)
You can’t blame me for feeling amorous.
(ยู แค็นท บเลม มี ฟอ ฟีลอิง แอมโอะรัซ)
Oh! ‘S wonderful! ‘S marvelous!
(โอ ! เอส วันเดอะฟุล ! เอส มาเฝะลัซ !)
That you should care for me!
(แดท ยู เชิด แค ฟอ มี !)

S wonderful! ‘S marvelous!
(เอส วันเดอะฟุล ! เอส มาเฝะลัซ !)
That you should care for me!
(แดท ยู เชิด แค ฟอ มี !)
S awful nice! ‘S paradise!
(เอส ออฟุล ไน๊ซ์ ! เอส แพระไดส !)
S what I love to see!
(เอส ว็อท ไอ ลัฝ ทู ซี !)

My dear, it’s four-leaf clover time
(มาย เดีย , อิทซ โฟ ลีฟ คโลเฝอะ ไทม)
From now on my heart’s working overtime.
(ฟร็อม เนา ออน มาย ฮาท เวิคกิง โอเฝอะไทม)
Oh! ‘S wonderful! ‘S marvelous!
(โอ ! เอส วันเดอะฟุล ! เอส มาเฝะลัซ !)
That you should care for me!
(แดท ยู เชิด แค ฟอ มี !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง S’wonderful คำอ่านไทย Diana Krall

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น