เนื้อเพลง Ebay คำอ่านไทย Weird Al Yankovic

[SPONSOR]
( [ ซพอนเซอะ ])

to the tune of ” I Want It That Way ” by the Backstreet Boys
(ทู เดอะ ทยูน อ็อฝ ” ไอ ว็อนท ดิธ แดท เว ” ไบ เดอะ แบคสตีท บอย)

Yeah
(เย่)

A used… pink bathrobe, a rare … mint snow glob
(อะ ยูซ พิงค bathrobe , อะ แร มินท ซโน glob)
A Smurf … TV tray, I bought on eBay
(อะ Smurf ทีวี ทเร , ไอ บอท ออน eBay)

My house … is filled with this crap, shows up in bubble wrap
(มาย เฮาซ อีส ฟิล วิฑ ดีซ แครพ , โฌ อัพ อิน บั๊บเบิ้ล แร็พ)
most every day, what I bought on eBay
(โมซท เอฝริ เด , ว็อท ไอ บอท ออน eBay)

Tell me why [ I need another pet rock], Tell me why [I got that ALF alarm clock]
(เท็ล มี ฮไว [ ไอ นีด แอะนัธเออะ เพ็ท ร็อค ] , เท็ล มี ฮไว [ ไอ ก็อท แดท ALF อะลาม คล็อค ])
Tell me why [I bid on Shatner’s old toupee], They had it on eBay
(เท็ล มี ฮไว [ ไอ บิด ออน Shatners โอลด toupee ] , เด แฮ็ด ดิท ออน eBay)

I’ll buy … your knick-knack, Just check … my feed back
(แอล ไบ ยุร knick แน็ค , จัซท เช็ค มาย ฟี แบ็ค)
” A++ ” they all say, they love me on eBay
(” อะ.-++ ” เด ออล เซ , เด ลัฝ มี ออน eBay)

Gonna buy [a slightly-damaged golf bag], Gonna buy [some Beanie Babies, new with tag] [From some guy] I never met in Norway, found him on eBay
(กอนนะ ไบ [ อะ ซไลทลิ แดมอิจ ก็อลฟ แบ็ก ] , กอนนะ ไบ [ ซัม Beanie เบบีสฺ , นยู วิฑ แท็ก ] [ ฟร็อม ซัม ไก ] ไอ เนฝเวอะ เม็ท อิน Norway , เฟานด ฮิม ออน eBay)

I am the type who is liable to snipe you, with two seconds left to go, whoa
(ไอ แอ็ม เดอะ ไทพ ฮู อีส liable ทู ซไนพ ยู , วิฑ ทู เซคอันด เล็ฟท ทู โก , โว้ว)
Got Paypal or Visa, whatever’ll please ya. As long as I’ve got the dough!
(ก็อท Paypal ออ ฝีสะ , whateverll พลีส ยา แอ็ส ล็อง แอ็ส แอฝ ก็อท เดอะ โด !)
I’ll buy … your tchotchkes, sell me … your watch please
(แอล ไบ ยุร tchotchkes , เซ็ล มี ยุร ว็อช พลีส)
I’ll buy [I’ll buy, I’ll buy, I’ll buy…] I AM HIGHEST BIDDER! now
(แอล ไบ [ แอล ไบ , แอล ไบ , แอล ไบ ] ไอ แอ็ม ฮายเอส บีดเดอะ ! เนา)

[Junk keeps coming in the mall, from that world-wide garage sale] [Hey a Dukes of Hazard ashtray], oh yeah … [I bought on eBay] Wanna buy [a PacMan Fever lunchbox] Wanna buy [a case of vintage tube socks] Wanna buy [a Kleenex used by Dr Dre, found it on eBay] Wanna buy [that Farrah Fawcett poster] [Pez dispensers and a toaster] Don’t know why [That kind of stuff you’d throw away] [I’ll buy on eBay] What I bought on eBay ….
([ จังค คีพ คัมอิง อิน เดอะ มอล , ฟร็อม แดท เวิลด ไวด กะราฉ เซล ] [ เฮ อะ ดยูค อ็อฝ แฮสเอิด แอซเทรย์ ] , โอ เย่ [ ไอ บอท ออน eBay ] วอนนา ไบ [ อะ PacMan ฟีเฝอะ lunchbox ] วอนนา ไบ [ อะ เคซ อ็อฝ ฝีนทิจ ทยูบ ซ็อค ] วอนนา ไบ [ อะ Kleenex ยูซ ไบ เดทเออะ ดรี , เฟานด ดิท ออน eBay ] วอนนา ไบ [ แดท Farrah Fawcett โพซเทอะ ] [ เพซ ดิซเพนเซอะ แซน อะ โทซเทอะ ] ด้อนท์ โน ฮไว [ แดท ไคนด อ็อฝ ซทัฟ ยูต ธโร อะเว ] [ แอล ไบ ออน eBay ] ว็อท ไอ บอท ออน eBay)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ebay คำอ่านไทย Weird Al Yankovic

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น