เนื้อเพลง Float on คำอ่านไทย Modest Mouse

We were shooting at a mound of dirt
( วี เวอ ชูดดิง แอ็ท ดา เมานด อ็อฝ เดิท)
Well nothing was broken nothing was hurt
(เว็ล นัธอิง วอส บโรเค็น นัธอิง วอส เฮิท)
But I probably really should have been at work
(บัท ไอ พรอบอับลิ ริแอ็ลลิ เชิด แฮ็ฝ บีน แอ็ท เวิค)
But if my free time is gone would you promise me this that you’ll
(บัท อิฟ มาย ฟรี ไทม อีส กอน เวิด ยู พรอมอิซ มี ดีซ แดท โยว)
Please bury me with it
(พลีส เบริ มี วิฑ อิท)
Please bury me with it
(พลีส เบริ มี วิฑ อิท)
Well as sure as planets come I know that they end
(เว็ล แอ็ส ฌุร แอ็ส พแลนเอ็ท คัม ไอ โน แดท เด เอ็นด)
And if I’m here when that happens here promise me this my friend
(แอ็นด อิฟ แอม เฮียร ฮเว็น แดท แฮพเพ็น เฮียร พรอมอิซ มี ดีซ มาย ฟเร็นด)
Please bury me with it
(พลีส เบริ มี วิฑ อิท)
Please bury me with it
(พลีส เบริ มี วิฑ อิท)
Well this shoe got tired and it split at the seams
(เว็ล ดีซ ฌู ก็อท ไทร แอ็นด ดิท ซพลิท แอ็ท เดอะ ซีม)
But I kept it out of habit and I kept it real clean
(บัท ไอ เค็พท ดิธ เอ้า อ็อฝ แฮบอิท แอ็นด ดาย เค็พท ดิธ ริแอ็ล คลีน)
But if it’s a getting faded and it’s a running out of thread
(บัท อิฟ อิทซ ซา เกดดดิ้ง แฟ็ด แอ็นด อิทซ ซา รันนิง เอ้า อ็อฝ ธเร็ด)
Would you do this for me my friends and please just
(เวิด ยู ดู ดีซ ฟอ มี มาย ฟเร็นด แซน พลีส จัซท)
Please bury me with it
(พลีส เบริ มี วิฑ อิท)
Please bury me with it
(พลีส เบริ มี วิฑ อิท)
Well we move to the left and we move to the right
(เว็ล วี มูฝ ทู เดอะ เล็ฟท แอ็นด วี มูฝ ทู เดอะ ไรท)
And as sure as hell we stayed out almost every single night
(แอ็นด แอ็ส ฌุร แอ็ส เฮ็ล วี ซเท เอ้า ออลโมซท เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไนท)
But if the party is over if the fun has to end
(บัท อิฟ เดอะ พาทิ อีส โอเฝอะ อิฟ เดอะ ฟัน แฮ็ส ทู เอ็นด)
Would you do this for me my friend and please just
(เวิด ยู ดู ดีซ ฟอ มี มาย ฟเร็นด แอ็นด พลีส จัซท)
Please bury me with it
(พลีส เบริ มี วิฑ อิท)
Please bury me with it
(พลีส เบริ มี วิฑ อิท)
We are humming birds who lost the flock
(วี อาร์ ฮัมมิง เบิด ฮู ล็อซท เดอะ ฟล็อค)
And we will not move
(แอ็นด วี วิล น็อท มูฝ)
And there’s good news for anyone who loves bad news
(แอ็นด แดร์ เกิด นยู ฟอ เอนอิวัน ฮู ลัฝ แบ็ด นยู)
We are humming
(วี อาร์ ฮัมมิง)
We were among at the moon we’re shooting at the stars
(วี เวอ อะมัง แอ็ท เดอะ มูน เวอ ชูดดิง แอ็ท เดอะ ซทา)
But the kids were just shooting at the buses and the cars
(บัท เดอะ คิด เวอ จัซท ชูดดิง แอ็ท เดอะ บัซซิส แซน เดอะ คา)
So don’t drink that water don’t you breathe the air
(โซ ด้อนท์ ดริงค แดท วอเทอะ ด้อนท์ ยู บรีฑ ดิ แอ)
Then if you down that poison I have to declare that you can
(เด็น อิฟ ยู เดาน แดท พ๊อยซั่น นาย แฮ็ฝ ทู ดิคแล แดท ยู แค็น)
Please bury me with it
(พลีส เบริ มี วิฑ อิท)
Please bury me with it
(พลีส เบริ มี วิฑ อิท)
Well fast they come and fast they go
(เว็ล ฟัซท เด คัม แอ็นด ฟัซท เด โก)
And god I love that rock’n roll
(แอ็นด ก็อด ดาย ลัฝ แดท rockn โรล)
Well the point was fast but it was to blunt to miss
(เว็ล เดอะ พอยนท วอส ฟัซท บัท ดิธ วอส ทู บลันท ทู มิซ)
Like life’s paycheck we worked harder than this
(ไลค ไลฟ เพแชค วี เวิค อาณ์เดอ แฑ็น ดีซ)
Please bury me with it
(พลีส เบริ มี วิฑ อิท)
Please bury me with it
(พลีส เบริ มี วิฑ อิท)
We are humming birds who lost the flock
(วี อาร์ ฮัมมิง เบิด ฮู ล็อซท เดอะ ฟล็อค)
And we will not move
(แอ็นด วี วิล น็อท มูฝ)
And there’s good news for anyone who loves bad news
(แอ็นด แดร์ เกิด นยู ฟอ เอนอิวัน ฮู ลัฝ แบ็ด นยู)
We are humming birds who lost the flock
(วี อาร์ ฮัมมิง เบิด ฮู ล็อซท เดอะ ฟล็อค)
And we will not move
(แอ็นด วี วิล น็อท มูฝ)
And there’s good news for anyone who loves bad news
(แอ็นด แดร์ เกิด นยู ฟอ เอนอิวัน ฮู ลัฝ แบ็ด นยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Float on คำอ่านไทย Modest Mouse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น