เนื้อเพลง Download The Destruction คำอ่านไทย Full Scale

I’ll bless you with a smile
( แอล บเล็ซ ยู วิฑ อะ ซไมล)
Just come to understand your place here
(จัซท คัม ทู อันเดิซแทนด ยุร พเลซ เฮียร)
You’re faceless
(ยัวร์ เฟสเลส)

Take shelter for a while
(เทค เฌลเทอะ ฟอ รา ฮไวล)
Underneath my wing of thorns and bile
(อันเดอะนีธ มาย วิง อ็อฝ ธอน แซน ไบล)
My child
(มาย ไชล)

It’s all the same and you’re back again
(อิทซ ซอร์ เดอะ เซม แอ็นด ยัวร์ แบ็ค อะเกน)
And you’re hoping
(แอ็นด ยัวร์ โฮพปิง)
You’ve been here before
(ยู๊ฟ บีน เฮียร บิโฟ)

You’re not to blame but you’re back again
(ยัวร์ น็อท ทู บเลม บัท ยัวร์ แบ็ค อะเกน)
And you’re coping
(แอ็นด ยัวร์ โคพอิง)
Just drop to the floor
(จัซท ดร็อพ ทู เดอะ ฟโล)

And please download my destruction
(แอ็นด พลีส ดาวโลด มาย ดิซทรัคฌัน)

Check you’re screen like a little sponge
(เช็ค ยัวร์ ซครีน ไลค เก ลิ๊ทเทิ่ล ซพันจ)
There’s a good boy
(แดร์ ซา เกิด บอย)
Thinking no more
(ติ้งกิง โน โม)
Run along and cry to mother
(รัน อะลอง แอ็นด คไร ทู ม๊าเธ่อร์)

Find a way to be understood
(ไฟนด อะ เว ทู บี อันเดิซทูด)
With a modem
(วิฑ อะ modem)
Strapped to the door
(สแตปชฺ ทู เดอะ โด)
Thinking was always underrated
(ติ้งกิง วอส ออลเว อันเดอะเรท)

And your square eyes
(แอ็นด ยุร ซคแว ไอ)
Don’t look so bad in this light
(ด้อนท์ ลุค โซ แบ็ด อิน ดีซ ไลท)
The cancer only bothers you at night
(เดอะ แคนเซอะ โอ๊นลี่ บอฑเออะ ยู แอ็ท ไนท)
Dying slowly never looked so appealing
(ไดอิง ซโลลิ เนฝเวอะ ลุค โซ อเพียวลิง)
Who needs scars
(ฮู นีด ซคา)
When it’s death you’re cheating
(ฮเว็น อิทซ เด็ธ ยัวร์ ชีดิง)

You don’t feel the time
(ยู ด้อนท์ ฟีล เดอะ ไทม)
With curtains drawn
(วิฑ เคอทิน ดรอน)
You fall in love with girls
(ยู ฟอล อิน ลัฝ วิฑ เกิล)
You never saw
(ยู เนฝเวอะ ซอ)
Sitting in your filth don’t feel so bad
(ซีททิง อิน ยุร ฟิลธ ด้อนท์ ฟีล โซ แบ็ด)
It’s nothing, nothing
(อิทซ นัธอิง , นัธอิง)

Now you’re home with your feet up
(เนา ยัวร์ โฮม วิฑ ยุร ฟีท อัพ)
She’s just a bore
(ชี จัซท ดา โบ)
Better find a better boredom
(เบทเทอะ ไฟนด อะ เบทเทอะ โบดัม)
Take a shine to the little ones
(เทค เก ไฌน ทู เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล วัน)
But it’s money
(บัท อิทซ มันอิ)
I need some more
(ไอ นีด ซัม โม)
And I’d kill my neighbour
(แอ็นด อาย คิล มาย เนเบอะ)
To smell it once
(ทู ซเม็ล อิท วันซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Download The Destruction คำอ่านไทย Full Scale

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น