เนื้อเพลง Brighter Than Sunshine คำอ่านไทย Aqualung

I never understood before
( ไอ เนฝเวอะ อันเดิซทูด บิโฟ)
I never knew what love was for
(ไอ เนฝเวอะ นยู ว็อท ลัฝ วอส ฟอ)
My heart was broke, my head was sore
(มาย ฮาท วอส บโรค , มาย เฮ็ด วอส โซ)
What a feeling
(ว็อท ดา ฟีลอิง)

Tied up in ancient history
(ไท อัพ อิน เอนเฌ็นท ฮีซโทะริ)
I didnt believe in destiny
(ไอ ดิ๊นอิน บิลีฝ อิน เดซทินิ)
I look up you’re standing next to me
(ไอ ลุค อัพ ยัวร์ ซแทนดิง เน็คซท ทู มี)
What a feeling
(ว็อท ดา ฟีลอิง)

What a feeling in my soul
(ว็อท ดา ฟีลอิง อิน มาย โซล)
Love burns brighter than sunshine
(ลัฝ เบิน ไบท์เดอ แฑ็น ซันชาย)
Brighter than sunshine
(ไบท์เดอ แฑ็น ซันชาย)
Let the rain fall, i don’t care
(เล็ท เดอะ เรน ฟอล , ไอ ด้อนท์ แค)
I’m yours and suddenly you’re mine
(แอม ยุร แซน ซั๊ดเด้นลี่ ยัวร์ ไมน)
Suddenly you’re mine
(ซั๊ดเด้นลี่ ยัวร์ ไมน)
And it’s brighter than sunshine
(แอ็นด อิทซ ไบท์เดอ แฑ็น ซันชาย)

I never saw it happening
(ไอ เนฝเวอะ ซอ อิท แฮพเพะนิง)
I’d given up and given in
(อาย กีฝเอ็น อัพ แอ็นด กีฝเอ็น อิน)
I just couldn’t take the hurt again
(ไอ จัซท คูดซึ่น เทค เดอะ เฮิท อะเกน)
What a feeling
(ว็อท ดา ฟีลอิง)

I didn’t have the strength to fight
(ไอ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ เดอะ ซทเร็งธ ทู ไฟท)
Suddenly you seemed so right
(ซั๊ดเด้นลี่ ยู ซีมี โซ ไรท)
Me and you
(มี แอ็นด ยู)
What a feeling
(ว็อท ดา ฟีลอิง)

What a feeling in my soul
(ว็อท ดา ฟีลอิง อิน มาย โซล)
Love burns brighter than sunshine
(ลัฝ เบิน ไบท์เดอ แฑ็น ซันชาย)
It’s brighter than sunshine
(อิทซ ไบท์เดอ แฑ็น ซันชาย)
Let the rain fall, I don’t care
(เล็ท เดอะ เรน ฟอล , ไอ ด้อนท์ แค)
I’m yours and suddenly you’re mine
(แอม ยุร แซน ซั๊ดเด้นลี่ ยัวร์ ไมน)
Suddenly you’re mine
(ซั๊ดเด้นลี่ ยัวร์ ไมน)

It’s brighter than the sun
(อิทซ ไบท์เดอ แฑ็น เดอะ ซัน)
It’s brighter than the sun
(อิทซ ไบท์เดอ แฑ็น เดอะ ซัน)
It’s brighter than the sun, sun, shine.
(อิทซ ไบท์เดอ แฑ็น เดอะ ซัน , ซัน , ไฌน)

Love will remain a mystery
(ลัฝ วิล ริเมน อะ มีซเทอะริ)
But give me your hand and you will see
(บัท กิฝ มี ยุร แฮ็นด แอ็นด ยู วิล ซี)
Your heart is keeping time with me
(ยุร ฮาท อีส คีพอิง ไทม วิฑ มี)

What a feeling in my soul
(ว็อท ดา ฟีลอิง อิน มาย โซล)
Love burns brighter than sunshine
(ลัฝ เบิน ไบท์เดอ แฑ็น ซันชาย)
It’s brighter than sunshine
(อิทซ ไบท์เดอ แฑ็น ซันชาย)
Let the rain fall, I don’t care
(เล็ท เดอะ เรน ฟอล , ไอ ด้อนท์ แค)
I’m yours and suddenly you’re mine
(แอม ยุร แซน ซั๊ดเด้นลี่ ยัวร์ ไมน)
Suddenly you’re mine
(ซั๊ดเด้นลี่ ยัวร์ ไมน)

I got a feeling in my soul … [repeat chorus to end]
(ไอ ก็อท ดา ฟีลอิง อิน มาย โซล [ ริพีท โครัซ ทู เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Brighter Than Sunshine คำอ่านไทย Aqualung

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น