เนื้อเพลง The Memory Remains คำอ่านไทย Metallica

Fortune, fame
( ฟอชุน , เฟม)
Mirror vain
(มีเรอะ เฝน)
Gone insane
(กอน อินเซน)
But the memory remains
(บัท เดอะ เมมโอะริ ริเมน)

Heavy rings on fingers wave
(เฮฝอิ ริง ออน ฟีงเกอะ เวฝ)
Another star denies the grave
(แอะนัธเออะ ซทา denies เดอะ กแรฝ)
See the nowhere crowd
(ซี เดอะ โนแวร์ คเราด)
Cry the nowhere cheers of honor
(คไร เดอะ โนแวร์ เชีย อ็อฝ ออนเออะ)

Like twisted vines that grow
(ไลค ทวิซท ไฝน แดท กโร)
Hide and swallow mansions whole
(ไฮด แอ็นด ซวอลโล แมนฌัน โฮล)
And dim the light of an already
(แอ็นด ดิม เดอะ ไลท อ็อฝ แอน ออลเรดอิ)
Faded prima donna
(แฟ็ด พรีมา ดอนนา)

Fortune, fame
(ฟอชุน , เฟม)
Mirror vain
(มีเรอะ เฝน)
Gone insane…
(กอน อินเซน)
Fortune, fame
(ฟอชุน , เฟม)
Mirror vain
(มีเรอะ เฝน)
Gone insane…
(กอน อินเซน)
But the memory remains
(บัท เดอะ เมมโอะริ ริเมน)

Heavy rings hold cigarettes
(เฮฝอิ ริง โฮลด ซิกะเรท)
Up to lips that time forgets
(อัพ ทู ลิพ แดท ไทม เฟาะเกท)
While the Hollywood sun sets
(ฮไวล เดอะ ฮอลิวูด ซัน เซ็ท)
Behind your back
(บิไฮนด ยุร แบ็ค)

And can’t the band play on
(แอ็นด แค็นท เดอะ แบ็นด พเล ออน)
Just listen, they play my song
(จัซท ลิ๊สซึ่น , เด พเล มาย ซ็อง)
Ash to ash
(แอ็ฌ ทู แอ็ฌ)
Dust to dust
(ดัซท ทู ดัซท)
Fade to black
(เฝด ทู บแล็ค)

Fortune, fame
(ฟอชุน , เฟม)
Mirror vain
(มีเรอะ เฝน)
Gone insane…
(กอน อินเซน)
Fortune, fame
(ฟอชุน , เฟม)
Mirror vain
(มีเรอะ เฝน)
Gone insane…
(กอน อินเซน)
Dance little tin goddess
(ดานซ ลิ๊ทเทิ่ล ทิน กอดเดซ)

Drift away
(ดริฟท อะเว)
Fade away
(เฝด อะเว)
Little tin goddess
(ลิ๊ทเทิ่ล ทิน กอดเดซ)
Ash to ash
(แอ็ฌ ทู แอ็ฌ)
Dust to dust
(ดัซท ทู ดัซท)
Fade to black
(เฝด ทู บแล็ค)

Fortune, fame
(ฟอชุน , เฟม)
Mirror vain
(มีเรอะ เฝน)
Gone insane…
(กอน อินเซน)
Fortune, fame
(ฟอชุน , เฟม)
Mirror vain
(มีเรอะ เฝน)
Gone insane…
(กอน อินเซน)
But the memory remains
(บัท เดอะ เมมโอะริ ริเมน)

Ash to ash
(แอ็ฌ ทู แอ็ฌ)
Dust to dust
(ดัซท ทู ดัซท)
Fade to black…
(เฝด ทู บแล็ค)
But the memory remains
(บัท เดอะ เมมโอะริ ริเมน)

Dance little tin goddess dance
(ดานซ ลิ๊ทเทิ่ล ทิน กอดเดซ ดานซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Memory Remains คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น