เนื้อเพลง Doo Wop (That Thing) คำอ่านไทย Lauryn Hill

* Girls you know you betta watch out
( * เกิล ยู โน ยู แบทดา ว็อช เอ้า)
Some guys, some guys are only about
(ซัม ไก , ซัม ไก แซร์ โอ๊นลี่ อะเบาท)
That thing, that thing, that thing
(แดท ธิง , แดท ธิง , แดท ธิง)
That thing, that thing, that thing
(แดท ธิง , แดท ธิง , แดท ธิง)

[admit two shots in the atmosphere]
([ แอ็ดมีท ทู ฌ็อท ซิน ดิ แอทม็อซเฟีย ])

It’s been three weeks since you were looking for your friend
(อิทซ บีน ธรี วีค ซินซ ยู เวอ ลุคอิง ฟอ ยุร ฟเร็นด)
The one you let hit it and never called you again
(ดิ วัน ยู เล็ท ฮิท ดิธ แอ็นด เนฝเวอะ คอล ยู อะเกน)
Member when he told you he was ’bout the benjamins
(เมมเบอะ ฮเว็น ฮี โทลด ยู ฮี วอส เบาท เดอะ เบทจามิน)
You act like you ain’t here him then gave him a little trim
(ยู แอ็คท ไลค ยู เอน เฮียร ฮิม เด็น เกฝ ฮิม มา ลิ๊ทเทิ่ล ทริม)
To begin how you think you really gon’ pretend
(ทู บีกีน เฮา ยู ธิงค ยู ริแอ็ลลิ ก็อน พริเทนด)
Like you wasn’t down and you called him again
(ไลค ยู วอสซึ้น เดาน แอ็นด ยู คอล ฮิม อะเกน)
Plus when you give it up so easy you ain’t even foolin’ him
(พลัซ ฮเว็น ยู กิฝ อิท อัพ โซ อีสอิ ยู เอน อีเฝ็น ฟูลิน ฮิม)
If you did then you’d probably f*** him again
(อิฟ ยู ดิด เด็น ยูต พรอบอับลิ เอฟ *** ฮิม อะเกน)
Talkin’ out cha neck saying your a Christian
(ทอคกิ่น เอ้า ชา เน็ค เซอิง ยุร รา ครีซแช็น)
A Muslim sleepin’ wit da gin
(อะ มัสลิม สลีฟปิน วิท ดา จิน)
Now that was the sin that did Jezebell in
(เนา แดท วอส เดอะ ซิน แดท ดิด Jezebell อิน)
Who you gon’ tell when the reprecussion spin
(ฮู ยู ก็อน เท็ล ฮเว็น เดอะ reprecussion ซพิน)
Showin’ off your ass cause your thinkin’ it’s a trend
(โชว์วินออฟฟ ยุร อาซ คอส ยุร ติ้งกิน อิทซ ซา ทเร็นด)
Girlfriend, let me break it down for you again
(เกลิลเฟรน , เล็ท มี บเรค อิท เดาน ฟอ ยู อะเกน)
You know I only say it cause i’m truely genuine
(ยู โน ไอ โอ๊นลี่ เซ อิท คอส แอม truely เจนอิวอิน)
Don’t be a hard rock when you really are a gem
(ด้อนท์ บี อะ ฮาด ร็อค ฮเว็น ยู ริแอ็ลลิ อาร์ อะ เจ็ม)
Baby girl the respect is just the minimum
(เบบิ เกิล เดอะ ริซเพคท อีส จัซท เดอะ มีนอิมัม)
N*ggas f***ed up and you still defendin’ him
(เอ็น *ggas เอฟ ***ed up แอ็นด ยู ซทิล ดีฟเฟนดิน ฮิม)
Now Lauryn is only human
(เนา โลลีน อีส โอ๊นลี่ ฮยูแม็น)
Don’t think I haven’t been through the same predicament
(ด้อนท์ ธิงค ไอ แฮฟเวน บีน ธรู เดอะ เซม พริดีคอะเม็นท)
Let it sit inside your head like a million women, in Philly, Penn.
(เล็ท ดิธ ซิท อีนไซด ยุร เฮ็ด ไลค เก มีลยัน วีมเอิน , อิน ฟิวลี่ , Penn)
It’s silly when girls sell their souls cause it’s in
(อิทซ ซีลลิ ฮเว็น เกิล เซ็ล แด โซล คอส อิทซ ซิน)
Look at where you be in, hair weaves like Europeans
(ลุค แกท ฮแว ยู บี อิน , แฮ วีฝ ไลค ยูโระพีแอ็น)
Fake nails done by Koreans, come again
(เฟค เนล ดัน ไบ โคะรีแอ็น , คัม อะเกน)

[Yeah, Yeah] come again
([ เย่ , เย่ ] คัม อะเกน)
[Yeah, Yeah] come again
([ เย่ , เย่ ] คัม อะเกน)
My friend come again
(มาย ฟเร็นด คัม อะเกน)

** Guys you know you betta watch out
(** ไก ยู โน ยู แบทดา ว็อช เอ้า)
Some girls, some girls are only about
(ซัม เกิล , ซัม เกิล แซร์ โอ๊นลี่ อะเบาท)
That thing, that thing, that thing
(แดท ธิง , แดท ธิง , แดท ธิง)
That thing, that thing, that thing
(แดท ธิง , แดท ธิง , แดท ธิง)

The second verse it dedicated to the men
(เดอะ เซคอันด เฝิซ อิท เดดอิเคท ทู เดอะ เม็น)
More concerned concerned wit his rims & his Timbs than his women
(โม ค็อนเซิน ค็อนเซิน วิท ฮิส ริม & ฮิส ทิมสฺ แฑ็น ฮิส วีมเอิน)
Him and his men come in the club like hooligans
(ฮิม แอ็นด ฮิส เม็น คัม อิน เดอะ คลับ ไลค ฮูลิแก็น)
Don’t care who they offend, popping yang [like you got yen]
(ด้อนท์ แค ฮู เด อ็อฟเฟนด , พ๊อพปิง แยง [ ไลค ยู ก็อท เย็น ])
Let’s not pretend, the women pack the pistol by they waist men
(เล็ท น็อท พริเทนด , เดอะ วีมเอิน แพ็ค เดอะ พิ๊สท่อล ไบ เด เวซท เม็น)
Pissed out by they case men, still in they mother’s basement
(พิซ เอ้า ไบ เด เคซ เม็น , ซทิล อิน เด ม๊าเธ่อร์ เบซเม็นท)
The pretty face men claiming that they did a bid men
(เดอะ พรีททิ เฟซ เม็น ครีมมิง แดท เด ดิด อะ บิด เม็น)
Need to take care of their three and four kids men
(นีด ทู เทค แค อ็อฝ แด ธรี แอ็นด โฟ คิด เม็น)
But they facing court case when the child support place
(บัท เด เฟซอิง โคท เคซ ฮเว็น เดอะ ไชล ซัพโพท พเลซ)
Money takin’ and heart breakin,
(มันอิ ทอคกิ่น แอ็นด ฮาท เบรกกิ้น ,)
Now you wonderin’ why women hate men
(เนา ยู วันเดอริน ฮไว วีมเอิน เฮท เม็น)
The sneaky silent men, the punk domestic violence men
(เดอะ sneaky ไซเล็นท เม็น , เดอะ พรัค โดะเมซทิค ไฝโอะเล็นซ เม็น)
The quick to shoot the semen stop acting like boys and be men
(เดอะ ควิค ทู ฌูท เดอะ ซีเม็น ซท็อพ แอคทิง ไลค บอย แซน บี เม็น)
How you gon’ win when you ain’t right within
(เฮา ยู ก็อน วิน ฮเว็น ยู เอน ไรท วิฑีน)
How you gon’ win when you ain’t right within
(เฮา ยู ก็อน วิน ฮเว็น ยู เอน ไรท วิฑีน)
How you gon’ win when you ain’t right within
(เฮา ยู ก็อน วิน ฮเว็น ยู เอน ไรท วิฑีน)
Uh Uh Come Again!
(อา อา คัม อะเกน !)

Watch out, watch out
(ว็อช เอ้า , ว็อช เอ้า)
Watch out, watch out
(ว็อช เอ้า , ว็อช เอ้า)
[three more times]
([ ธรี โม ไทม ])

[Repeat * , **]
([ ริพีท * , ** ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Doo Wop (That Thing) คำอ่านไทย Lauryn Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น