เนื้อเพลง The Reason คำอ่านไทย Celine Dion

I figured it out
( ไอ ฟีกยุร ดิท เอ้า)
I was high and low and everything in between
(ไอ วอส ไฮ แอ็นด โล แอ็นด เอ๊วี่ติง อิน บีทวิน)
I was wicked and wild, baby, you know what I mean
(ไอ วอส วิค แอ็นด ไวลด , เบบิ , ยู โน ว็อท ไอ มีน)
Till there was you, yeah, you
(ทิล แดร์ วอส ยู , เย่ , ยู)

Something went wrong
(ซัมติง เว็นท ร็อง)
I made a deal with the devil for an empty I.O.U.
(ไอ เมด อะ ดีล วิฑ เดอะ เด๊ฝิ้ล ฟอ แอน เอมทิ ไอ โอ ยู)
Been to hell and back, but an angel was looking through
(บีน ทู เฮ็ล แอ็นด แบ็ค , บัท แอน เอนเจล วอส ลุคอิง ธรู)
It was you, yeah, you
(อิท วอส ยู , เย่ , ยู)
It’s all because of you
(อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)

You are the reason
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น)
You are the reason I wake up every day
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น นาย เวค อัพ เอฝริ เด)
And sleep through the night
(แอ็นด ซลีพ ธรู เดอะ ไนท)
You are the reason, the reason
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น , เดอะ รี๊ซั่น)

In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท)
I’m going down ’cause I adore you
(แอม โกอิ้ง เดาน คอส ไอ อะโด ยู)
I want to floor you
(ไอ ว็อนท ทู ฟโล ยู)

I’m giving it up
(แอม กีฝวิง อิท อัพ)
No more running around spinning my wheel
(โน โม รันนิง อะเรานด สปินนิ่ง มาย ฮวีล)
You came out of my dream and made it real
(ยู เคม เอ้า อ็อฝ มาย ดรีม แอ็นด เมด อิท ริแอ็ล)
I know what I feel
(ไอ โน ว็อท ไอ ฟีล)
It’s you
(อิทซ ยู)
It’s all because of you
(อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)

You are the reason
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น)
You are the reason I wake up every day
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น นาย เวค อัพ เอฝริ เด)
And sleep through the night
(แอ็นด ซลีพ ธรู เดอะ ไนท)
You are the reason, the reason
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น , เดอะ รี๊ซั่น)

In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท)
I’m going down ’cause I want you
(แอม โกอิ้ง เดาน คอส ไอ ว็อนท ยู)
I want to touch you
(ไอ ว็อนท ทู ทั๊ช ยู)
I want to floor you
(ไอ ว็อนท ทู ฟโล ยู)
You are the reason, baby
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น , เบบิ)

You are the reason
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น)
You are the reason I wake up every day
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น นาย เวค อัพ เอฝริ เด)
And sleep through the night
(แอ็นด ซลีพ ธรู เดอะ ไนท)
You are the reason, the reason
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น , เดอะ รี๊ซั่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Reason คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น