เนื้อเพลง Bicycle Race คำอ่านไทย Queen

[Mercury]
( [ เมอคิวริ ])

Bicycle bicycle bicycle
(ไบซิเคิล ไบซิเคิล ไบซิเคิล)
I want to ride my bicycle bicycle bicycle
(ไอ ว็อนท ทู ไรด มาย ไบซิเคิล ไบซิเคิล ไบซิเคิล)
I want to ride my bicycle
(ไอ ว็อนท ทู ไรด มาย ไบซิเคิล)
I want to ride my bike
(ไอ ว็อนท ทู ไรด มาย ไบค)
I want to ride my bicycle
(ไอ ว็อนท ทู ไรด มาย ไบซิเคิล)
I want to ride it where I like
(ไอ ว็อนท ทู ไรด อิท ฮแว ไอ ไลค)

You say black I say white
(ยู เซ บแล็ค ไอ เซ ฮไวท)
You say bark I say bite
(ยู เซ บาค ไอ เซ ไบท)
You say shark I say hey man
(ยู เซ ฌาค ไอ เซ เฮ แม็น)
Jaws was never my scene
(จอ วอส เนฝเวอะ มาย ซีน)
And I don’t like Star Wars
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ไลค ซทา วอ)
You say Rolls I say Royce
(ยู เซ โรล ซาย เซ โรยสฺ)
You say God give me a choice
(ยู เซ ก็อด กิฝ มี อะ ชอยซ)
You say Lord I say Christ
(ยู เซ ลอด ดาย เซ คไรซท)
I don’t believe in Peter Pan
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน พีเทอะ แพน)
Frankenstein or Superman
(Frankenstein ออ ซยูเพอะแม็น)
All I wanna do is
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส)

Bicycle bicycle bicycle
(ไบซิเคิล ไบซิเคิล ไบซิเคิล)
I want to ride my bicycle bicycle bicycle
(ไอ ว็อนท ทู ไรด มาย ไบซิเคิล ไบซิเคิล ไบซิเคิล)
I want to ride my bicycle
(ไอ ว็อนท ทู ไรด มาย ไบซิเคิล)
I want to ride my bike
(ไอ ว็อนท ทู ไรด มาย ไบค)
I want to ride my bicycle
(ไอ ว็อนท ทู ไรด มาย ไบซิเคิล)
I want to ride my
(ไอ ว็อนท ทู ไรด มาย)
Bicycle races are coming your way
(ไบซิเคิล เรซ แซร์ คัมอิง ยุร เว)
So forget all your duties oh yeah!
(โซ เฟาะเกท ดอร์ ยุร ดิวทิ โอ เย่ !)
Fat bottomed girls they’ll be riding today
(แฟ็ท บอตตัม เกิล เด๊ว บี ไรดอิง ทุเด)
So look out for those beauties oh yeah
(โซ ลุค เอ้า ฟอ โฑส บิวตี้ โอ เย่)
On your marks get set go
(ออน ยุร ม๊าร์ค เก็ท เซ็ท โก)
Bicycle race bicycle race bicycle race
(ไบซิเคิล เรซ ไบซิเคิล เรซ ไบซิเคิล เรซ)
Bicycle bicycle bicyI want to ride my bicycle
(ไบซิเคิล ไบซิเคิล bicyI ว็อนท ทู ไรด มาย ไบซิเคิล)
Bicycle bicycle bicycle
(ไบซิเคิล ไบซิเคิล ไบซิเคิล)
Bicycle race
(ไบซิเคิล เรซ)

You say coke I say caine
(ยู เซ โคค ไก เซ เคน)
You say John I say Wayne
(ยู เซ จอน นาย เซ เวยอิน)
Hot dog I say cool it man
(ฮ็อท ด็อก ไอ เซ คูล อิท แม็น)
I don’t wanna be the President of America
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี เดอะ พเรสอิเด็นท อ็อฝ อะเมริคะ)
You say smile I say cheese
(ยู เซ ซไมล ไอ เซ ชีส)
Cartier I say please
(คาร์ดีเอ ไอ เซ พลีส)
Income tax I say Jesus
(อีนคัม แท็คซ ไอ เซ จีสัซ)
I don’t wanna be a candidate
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ แคนดิเดท)
For Vietnam or Watergate
(ฟอ เวียดนาม ออ วอเตอร์เกท)
Cos all I want to do is
(คอซ ซอร์ ไอ ว็อนท ทู ดู อีส)

Bicycle bicycle bicycle
(ไบซิเคิล ไบซิเคิล ไบซิเคิล)
I want to ride my bicycle bicycle bicycle
(ไอ ว็อนท ทู ไรด มาย ไบซิเคิล ไบซิเคิล ไบซิเคิล)
I want to ride my bicycle
(ไอ ว็อนท ทู ไรด มาย ไบซิเคิล)
I want to ride my bike
(ไอ ว็อนท ทู ไรด มาย ไบค)
I want to ride my bicycle
(ไอ ว็อนท ทู ไรด มาย ไบซิเคิล)
I want to ride it where I like
(ไอ ว็อนท ทู ไรด อิท ฮแว ไอ ไลค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bicycle Race คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น