เนื้อเพลง Walking Disaster คำอ่านไทย Sum 41

I haven’t been home for a while
( ไอ แฮฟเวน บีน โฮม ฟอ รา ฮไวล)
I’m sure everything’s the same
(แอม ฌุร เอ๊วี่ติง เดอะ เซม)
Mom and Dad both in denial
(มัม แอ็นด แด็ด โบธ อิน ดิไนแอ็ล)
An only child to take the blame
(แอน โอ๊นลี่ ไชล ทู เทค เดอะ บเลม)

Sorry, Mom, but I don’t miss you
(ซอริ , มัม , บัท ไอ ด้อนท์ มิซ ยู)
Father’s no name you deserve
(ฟาเฑอะ โน เนม ยู ดิเสิฝ)
I’m just a kid with no ambitions
(แอม จัซท ดา คิด วิฑ โน แอ็มบีฌอัน)
Wouldn’t come home for the world
(วูดดึ่น คัม โฮม ฟอ เดอะ เวิลด)

Never know what I’ve become
(เนฝเออะ โน ว็อท แอฝ บิคัม)
The king of all that’s said and done
(เดอะ คิง อ็อฝ ออล แด๊ท เซ็ด แอ็นด ดัน)
The forgotten son
(เดอะ ฟอร์กอทเดน ซัน)

This city’s buried in defeat
(ดีซ ซีทอิ เบริ อิน ดิฟีท)
I walk along these no-name streets
(ไอ วอค อะลอง ฑิส โน เนม ซทรีท)
Wave goodbye to home
(เวฝ กู๊ดบาย ทู โฮม)

As I fall…
(แอ็ส ซาย ฟอล)

At the dead-end I begin
(แอ็ท เดอะ เด็ด เอ็นด ดาย บีกีน)
To burn a bridge of innocence
(ทู เบิน อะ บริจ อ็อฝ อีนโนะเซ็นซ)
Satisfaction guaranteed
(แซทิซแฟคฌัน แกเร็นที)
A pillow-weight catastrophe
(อะ พีลโล เวท คะแทซทโระฟี)

Our own mission nowhere bound
(เอ๊า โอน มีฌอัน โนแวร์ เบานด)
Inhibitions underground
(อินฮิบีฌอัน อันเดิกเรานด)
A shallow grave I
(อะ แฌลโล กแรฝ ไอ)
Have dug all by myself
(แฮ็ฝ ดัก ออล ไบ ไมเซลฟ)

And now I’ve been gone for so long
(แอ็นด เนา แอฝ บีน กอน ฟอ โซ ล็อง)
I can’t remember who was wrong
(ไอ แค็นท ริเมมเบอะ ฮู วอส ร็อง)
All innocence is long gone
(ออล อีนโนะเซ็นซ อีส ล็อง กอน)
I pledge allegiance to a world of disbelief
(ไอ พเล็จ แอ็ลลีแจ็นซ ทู อะ เวิลด อ็อฝ ดิซบิลิฟ)
Where I belong
(ฮแว ไอ บิลอง)

A walking disaster
(อะ วอคกิง ดิสาซเทอะ)
The son of all bastards
(เดอะ ซัน อ็อฝ ออล แบซเทิด)
You regret you made me
(ยู ริกเรท ยู เมด มี)
It’s too late to save me
(อิทซ ทู เลท ทู เซฝ มี)
[You regret you made me
([ ยู ริกเรท ยู เมด มี)
It’s too late to save me]
(อิทซ ทู เลท ทู เซฝ มี ])

As far as I can tell
(แอ็ส ฟา แอ็ส ซาย แค็น เท็ล)
It’s just voices in my head
(อิทซ จัซท ฝอยซ ซิน มาย เฮ็ด)

Am I talking to myself?
(แอ็ม ไอ ทอคอิง ทู ไมเซลฟ)
Cause I don’t know what I just said
(คอส ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ไอ จัซท เซ็ด)

[And she said]
([ แอ็นด ชี เซ็ด ])
As far as where I fell
(แอ็ส ฟา แอ็ส ฮแว ไอ เฟ็ล)
Maybe I’m better off dead
(เมบี แอม เบทเทอะ ออฟฟ เด็ด)
Am I at the end of nowhere
(แอ็ม ไอ แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ โนแวร์)
Is this as good as it gets?
(อีส ดีซ แอ็ส เกิด แอ็ส ซิท เก็ท)

And now I’ve been gone for so long
(แอ็นด เนา แอฝ บีน กอน ฟอ โซ ล็อง)
I can’t remember who was wrong
(ไอ แค็นท ริเมมเบอะ ฮู วอส ร็อง)
All innocence is long gone
(ออล อีนโนะเซ็นซ อีส ล็อง กอน)
I pledge allegiance to a world of disbelief
(ไอ พเล็จ แอ็ลลีแจ็นซ ทู อะ เวิลด อ็อฝ ดิซบิลิฟ)
Where I belong
(ฮแว ไอ บิลอง)

A walking disaster
(อะ วอคกิง ดิสาซเทอะ)
The son of all bastards
(เดอะ ซัน อ็อฝ ออล แบซเทิด)
You regret you made me
(ยู ริกเรท ยู เมด มี)
It’s too late to save me
(อิทซ ทู เลท ทู เซฝ มี)
[To save me, to save me, to save me, …]
([ ทู เซฝ มี , ทู เซฝ มี , ทู เซฝ มี , ])

[ ” It’s too late ” ] [x2]
([ ” อิทซ ทู เลท ” ] [ x2 ])

To save me, to save me, to save me, to save me
(ทู เซฝ มี , ทู เซฝ มี , ทู เซฝ มี , ทู เซฝ มี)

And now I’ve been gone for so long
(แอ็นด เนา แอฝ บีน กอน ฟอ โซ ล็อง)
I can’t remember who was wrong
(ไอ แค็นท ริเมมเบอะ ฮู วอส ร็อง)
All innocence is long gone
(ออล อีนโนะเซ็นซ อีส ล็อง กอน)
I pledge allegiance to a world of disbelief
(ไอ พเล็จ แอ็ลลีแจ็นซ ทู อะ เวิลด อ็อฝ ดิซบิลิฟ)
Where I belong
(ฮแว ไอ บิลอง)

A walking disaster
(อะ วอคกิง ดิสาซเทอะ)
The son of all bastards
(เดอะ ซัน อ็อฝ ออล แบซเทิด)
You regret you made me
(ยู ริกเรท ยู เมด มี)
It’s too late to save me
(อิทซ ทู เลท ทู เซฝ มี)

I will be home in a while
(ไอ วิล บี โฮม อิน อะ ฮไวล)
You don’t have to say a word
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซ อะ เวิด)
I can’t wait to see you smile
(ไอ แค็นท เวท ทู ซี ยู ซไมล)
Wouldn’t miss it for the world
(วูดดึ่น มิซ ซิท ฟอ เดอะ เวิลด)

I will be home in a while
(ไอ วิล บี โฮม อิน อะ ฮไวล)
You don’t have to say a word
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซ อะ เวิด)
I can’t wait to see you smile
(ไอ แค็นท เวท ทู ซี ยู ซไมล)
Wouldn’t miss it for the world
(วูดดึ่น มิซ ซิท ฟอ เดอะ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walking Disaster คำอ่านไทย Sum 41

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น