เนื้อเพลง Look Away คำอ่านไทย Chicago

Well, you called me up this morning
( เว็ล , ยู คอล มี อัพ ดีซ มอนิง)
Told me ’bout the new love you found
(โทลด มี เบาท เดอะ นยู ลัฝ ยู เฟานด)
Said, ” I’m happy for you.
(เซ็ด , ” แอม แฮพพิ ฟอ ยู)
I’m really happy for you. ”
(แอม ริแอ็ลลิ แฮพพิ ฟอ ยู “)
Found someone else, I guess I won’t be coming ’round
(เฟานด ซัมวัน เอ็ลซ , ไอ เก็ซ ซาย ว็อนท บี คัมอิง เรานด)
I guess it’s over, baby
(ไอ เก็ซ อิทซ โอเฝอะ , เบบิ)
It’s really over, baby, woooh
(อิทซ ริแอ็ลลิ โอเฝอะ , เบบิ , วูอู้)
And from what you’re saying
(แอ็นด ฟร็อม ว็อท ยัวร์ เซอิง)
I know you’ve gotten over me
(ไอ โน ยู๊ฟ กอททน โอเฝอะ มี)
It’ll never be the way it used to be
(อิว เนฝเวอะ บี เดอะ เว อิท ยูซ ทู บี)
So if it’s gotta be this way
(โซ อิฟ อิทซ กอททะ บี ดีซ เว)
Don’t worry, baby, I can take the news okay
(ด้อนท์ เวอริ , เบบิ , ไอ แค็น เทค เดอะ นยู โอเค)

But if you see me walking by,
(บัท อิฟ ยู ซี มี วอคกิง ไบ ,)
And the tears are in my eyes,
(แอ็นด เดอะ เทีย แซร์ อิน มาย ไอ ,)
Look away, baby, look away.
(ลุค อะเว , เบบิ , ลุค อะเว)
If we meet on the street some day,
(อิฟ วี มีท ออน เดอะ ซทรีท ซัม เด ,)
And I don’t know what to say,
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ว็อท ทู เซ ,)
Look away, baby, look away.
(ลุค อะเว , เบบิ , ลุค อะเว)
Don’t look at me
(ด้อนท์ ลุค แกท มี)
I don’t want you to see me this way.
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู ซี มี ดีซ เว)

When we both agreed as lovers
(ฮเว็น วี โบธ อักรี แอ็ส ลัฝเออะ)
We were better off as friends
(วี เวอ เบทเทอะ ออฟฟ แอ็ส ฟเร็นด)
That’s how it had to be
(แด๊ท เฮา อิท แฮ็ด ทู บี)
Yeah, that’s how it had to be
(เย่ , แด๊ท เฮา อิท แฮ็ด ทู บี)
I tell you I’m fine,
(ไอ เท็ล ยู แอม ไฟน ,)
But sometimes I just pretend
(บัท ซัมไทม์ ซาย จัซท พริเทนด)
Wish you were holding me,
(วิฌ ยู เวอ โฮลดิง มี ,)
Wish you were still holding me, oooh
(วิฌ ยู เวอ ซทิล โฮลดิง มี , อู้)
I just never thought
(ไอ จัซท เนฝเวอะ ธอท)
That I would be replaced so soon
(แดท ไอ เวิด บี รีเพลย์ โซ ซูน)
I wasn’t prepared to hear those words from you
(ไอ วอสซึ้น พริแพ ทู เฮีย โฑส เวิด ฟร็อม ยู)
I know I wanted to be free
(ไอ โน ไอ ว็อนท ทู บี ฟรี)
Yeah, baby this is how we wanted it to be
(เย่ , เบบิ ดีซ ซิส เฮา วี ว็อนท ดิท ทู บี)

But if you see me walking by,
(บัท อิฟ ยู ซี มี วอคกิง ไบ ,)
And the tears are in my eyes,
(แอ็นด เดอะ เทีย แซร์ อิน มาย ไอ ,)
Look away, baby, look away.
(ลุค อะเว , เบบิ , ลุค อะเว)
And if we meet on the street some day,
(แอ็นด อิฟ วี มีท ออน เดอะ ซทรีท ซัม เด ,)
And I don’t know what to say,
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ว็อท ทู เซ ,)
Look away, baby, look away.
(ลุค อะเว , เบบิ , ลุค อะเว)
Don’t look at me
(ด้อนท์ ลุค แกท มี)
I don’t want you to see me this way.
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู ซี มี ดีซ เว)

If you see me walking by,
(อิฟ ยู ซี มี วอคกิง ไบ ,)
And the tears are in my eyes,
(แอ็นด เดอะ เทีย แซร์ อิน มาย ไอ ,)
Look away, baby, look away.
(ลุค อะเว , เบบิ , ลุค อะเว)
And if we meet on the street some day,
(แอ็นด อิฟ วี มีท ออน เดอะ ซทรีท ซัม เด ,)
And I don’t know what to say,
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ว็อท ทู เซ ,)
Look away, baby, look away.
(ลุค อะเว , เบบิ , ลุค อะเว)
Don’t look at me
(ด้อนท์ ลุค แกท มี)
I don’t want you to see me this way.
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู ซี มี ดีซ เว)

If you see me walking by,
(อิฟ ยู ซี มี วอคกิง ไบ ,)
And the tears are in my eyes,
(แอ็นด เดอะ เทีย แซร์ อิน มาย ไอ ,)
Look away, baby, look away.
(ลุค อะเว , เบบิ , ลุค อะเว)
Don’t look at me
(ด้อนท์ ลุค แกท มี)
I don’t want you to see me…
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู ซี มี)
Well, you called me up this morning
(เว็ล , ยู คอล มี อัพ ดีซ มอนิง)
Told me ’bout the new love you found
(โทลด มี เบาท เดอะ นยู ลัฝ ยู เฟานด)
I said, ” I’m happy for you.
(ไอ เซ็ด , ” แอม แฮพพิ ฟอ ยู)
I’m really happy for you. ”
(แอม ริแอ็ลลิ แฮพพิ ฟอ ยู “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Look Away คำอ่านไทย Chicago

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น