เนื้อเพลง Sand in My Shoes คำอ่านไทย Dido

Two weeks away feels like the whole world should’ve changed
( ทู วีค อะเว ฟีล ไลค เดอะ โฮล เวิลด ชูดดิฝ เชนจ)
But I’m home now
(บัท แอม โฮม เนา)
And things still look the same
(แอ็นด ธิง ซทิล ลุค เดอะ เซม)
I think I’ll leave it to tomorrow to unpack
(ไอ ธิงค แอล ลีฝ อิท ทู ทุมอโร ทู อันแพค)
Try to forget for one more night
(ทไร ทู เฟาะเกท ฟอ วัน โม ไนท)
That I’m back in my flat on the road
(แดท แอม แบ็ค อิน มาย ฟแล็ท ออน เดอะ โรด)
Where the cars never stop going through the night
(ฮแว เดอะ คา เนฝเวอะ ซท็อพ โกอิ้ง ธรู เดอะ ไนท)
To a life where I can’t watch the sunset
(ทู อะ ไลฟ ฮแว ไอ แค็นท ว็อช เดอะ ซันเซส)
I don’t have time
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ไทม)
I don’t have time
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ไทม)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I’ve still got sand in my shoes
(แอฝ ซทิล ก็อท แซ็นด อิน มาย ฌู)
And I can’t shake the thought of you
(แอ็นด ดาย แค็นท เฌค เดอะ ธอท อ็อฝ ยู)
I should get on, forget you
(ไอ เชิด เก็ท ออน , เฟาะเกท ยู)
But why would I want to?
(บัท ฮไว เวิด ดาย ว็อนท ทู)
I know we said goodbye
(ไอ โน วี เซ็ด กู๊ดบาย)
Anything else would’ve been confused but I wanna see you again
(เอนอิธิง เอ็ลซ วูดเด็ป บีน ค็อนฟยูส บัท ไอ วอนนา ซี ยู อะเกน)

Tomorrow’s back to work and down to sanitation
(ทุมอโร แบ็ค ทู เวิค แอ็นด เดาน ทู แซนิเทฌัน)
Run a bath and then clear up the mess I made before I left here
(รัน อะ บัธ แอ็นด เด็น คเลีย อัพ เดอะ เมซ ซาย เมด บิโฟ ไอ เล็ฟท เฮียร)
Try to remind myself that I was happy here
(ทไร ทู ริไมนด ไมเซลฟ แดท ไอ วอส แฮพพิ เฮียร)
Before I knew that I could get on a plane and fly away
(บิโฟ ไอ นยู แดท ไอ เคิด เก็ท ออน อะ พเลน แอ็นด ฟไล อะเว)
From the road where the cars never stop going through the night
(ฟร็อม เดอะ โรด ฮแว เดอะ คา เนฝเวอะ ซท็อพ โกอิ้ง ธรู เดอะ ไนท)
To a life where I can watch the sunset
(ทู อะ ไลฟ ฮแว ไอ แค็น ว็อช เดอะ ซันเซส)
And take my time
(แอ็นด เทค มาย ไทม)
Take all our time
(เทค ออล เอ๊า ไทม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I wanna see you again
(ไอ วอนนา ซี ยู อะเกน)
Two weeks away
(ทู วีค อะเว)
all it takes
(ออล อิท เทค)
to change and turn me around
(ทู เชนจ แอ็นด เทิน มี อะเรานด)
I’ve fallen
(แอฝ ฟอลเล็น)
I walked away
(ไอ วอค อะเว)
I never said that I wanted to see you again
(ไอ เนฝเวอะ เซ็ด แดท ไอ ว็อนท ทู ซี ยู อะเกน)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

I wanna see you again
(ไอ วอนนา ซี ยู อะเกน)
I wanna see you again
(ไอ วอนนา ซี ยู อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sand in My Shoes คำอ่านไทย Dido

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น