เนื้อเพลง Forever In Love คำอ่านไทย a1

Ben Love Leads To Laughter
( เบน ลัฝ เล็ด ทู ลาฟเทอะ)
Love Leads To Pain
(ลัฝ เล็ด ทู เพน)
With You By My Side
(วิฑ ยู ไบ มาย ไซด)
I Feel Good Times Again
(ไอ ฟีล เกิด ไทม อะเกน)

Mark Never Had I Felt
(ม๊าร์ค เนฝเวอะ แฮ็ด ดาย เฟ็ลท)
These Feelings Before
(ฑิส ฟีลอิง บิโฟ)
You Showed Me The World
(ยู โฌ มี เดอะ เวิลด)
How Could I Ask For More
(เฮา เคิด ดาย อาซค ฟอ โม)

Christian And Although There’s Confusion
(ครีซแช็น แอ็นด ออลโฑ แดร์ ค็อนฟยูฉัน)
We’ll Find A Solution
(เว็ล ไฟนด อะ โซลยูฌัน)
To Keep My Heart Close To You
(ทู คีพ มาย ฮาท คโลส ทู ยู)

Paul And I Know Yes I Know
(พอล แอ็นด ดาย โน เย็ซ ซาย โน)
If You Hold Me Believe Me
(อิฟ ยู โฮลด มี บิลีฝ มี)
I’ll Never Never Ever Leave
(แอล เนฝเวอะ เนฝเออะ เอฝเออะ ลีฝ)

All And I Know
(ออล แอ็นด ดาย โน)
There Is Nothing That I Would
(แดร์ อีส นัธอิง แดท ไอ เวิด)
Not Do For You
(น็อท ดู ฟอ ยู)
Forever Be True
(เฟาะเรฝเออะ บี ทรู)
And I Know
(แอ็นด ดาย โน)
Although Times Can Be Hard
(ออลโฑ ไทม แค็น บี ฮาด)
We Will See It Through
(วี วิล ซี อิท ธรู)
I’m Forever In Love With You
(แอม เฟาะเรฝเออะ อิน ลัฝ วิฑ ยู)

Ben Show Me Affection
(เบน โฌ มี แอ็ฟเฟคฌัน)
In All Different Ways
(อิน ออล ดีฟเฟอะเร็นท เว)
Give You My Heart
(กิฝ ยู มาย ฮาท)
For The Rest Of My Days
(ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย เด)

Mark With You All My Troubles
(ม๊าร์ค วิฑ ยู ออล มาย ทรั๊บเบิ้ล)
Are Left Far Behind
(อาร์ เล็ฟท ฟา บิไฮนด)
Like Heaven On Earth
(ไลค เฮฝเอ็น ออน เอิธ)
When I Look In Your Eyes
(ฮเว็น นาย ลุค อิน ยุร ไอ)

Repeat
(ริพีท)

Christian No Need To Cry
(ครีซแช็น โน นีด ทู คไร)
I’ll Be Right By Your Side
(แอล บี ไรท ไบ ยุร ไซด)

All Right By Your Side
(ออล ไรท ไบ ยุร ไซด)

Paul Let’s Take Our Time
(พอล เล็ท เทค เอ๊า ไทม)
Love Won’t Run Dry
(ลัฝ ว็อนท รัน ดไร)
If You Hold Me Believe Me
(อิฟ ยู โฮลด มี บิลีฝ มี)
I’ll Never Never Ever Leave
(แอล เนฝเวอะ เนฝเออะ เอฝเออะ ลีฝ)

Repeat
(ริพีท)

All And I Know
(ออล แอ็นด ดาย โน)
There Is Nothing That I Would
(แดร์ อีส นัธอิง แดท ไอ เวิด)
Not Do For You
(น็อท ดู ฟอ ยู)

Paul Forever Be True
(พอล เฟาะเรฝเออะ บี ทรู)
And I Know
(แอ็นด ดาย โน)

Ben Oh I Know
(เบน โอ ไอ โน)
Although Times Can Be Hard
(ออลโฑ ไทม แค็น บี ฮาด)
We Will See It Through
(วี วิล ซี อิท ธรู)
I’m Forever In Love With You
(แอม เฟาะเรฝเออะ อิน ลัฝ วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forever In Love คำอ่านไทย a1

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น