เนื้อเพลง Promise Me คำอ่านไทย Beverley Craven

You light up another cigarette
( ยู ไลท อัพ แอะนัธเออะ ซิกะเรท)
And I pour the wine
(แอ็นด ดาย โพ เดอะ ไวน)
It’s four o’clock in the morning
(อิทซ โฟ โอคล็อก อิน เดอะ มอนิง)
And it’s starting to get light
(แอ็นด อิทซ ซทาททิง ทู เก็ท ไลท)
Now I’m right where I want to be
(เนา แอม ไรท ฮแว ไอ ว็อนท ทู บี)
Losing track of time
(โรซิง ทแรค อ็อฝ ไทม)
But I wish that it was still last night
(บัท ไอ วิฌ แดท ดิธ วอส ซทิล ลาซท ไนท)
You look like you’re in another world
(ยู ลุค ไลค ยัวร์ อิน แอะนัธเออะ เวิลด)
But I can read your mind
(บัท ไอ แค็น เร็ด ยุร ไมนด)
How can you be so far away
(เฮา แค็น ยู บี โซ ฟา อะเว)
Lying by my side
(ลายยิง ไบ มาย ไซด)
When I go away I’ll miss you
(ฮเว็น นาย โก อะเว แอล มิซ ยู)
And I will be thinking of you
(แอ็นด ดาย วิล บี ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
Every night and day just …
(เอฝริ ไนท แอ็นด เด จัซท)

Promise me you’ll wait for me
(พรอมอิซ มี โยว เวท ฟอ มี)
’cos I’ll be saving all my love for you
(คอซ แอล บี เซฝอิง ออล มาย ลัฝ ฟอ ยู)
And I will be home soon
(แอ็นด ดาย วิล บี โฮม ซูน)
Promise me you’ll wait for me
(พรอมอิซ มี โยว เวท ฟอ มี)
I need to know you feel the same way too
(ไอ นีด ทู โน ยู ฟีล เดอะ เซม เว ทู)
And I’ll be home, I’ll be home soon
(แอ็นด แอล บี โฮม , แอล บี โฮม ซูน)

When I go away I’ll miss you
(ฮเว็น นาย โก อะเว แอล มิซ ยู)
And I will be thinking of you
(แอ็นด ดาย วิล บี ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
Every night and day just …
(เอฝริ ไนท แอ็นด เด จัซท)

Promise me you’ll wait for me
(พรอมอิซ มี โยว เวท ฟอ มี)
’cos I’ll be saving all my love for you
(คอซ แอล บี เซฝอิง ออล มาย ลัฝ ฟอ ยู)
And I will be home soon
(แอ็นด ดาย วิล บี โฮม ซูน)
Promise me you’ll wait for me
(พรอมอิซ มี โยว เวท ฟอ มี)
I need to know you feel the same way too
(ไอ นีด ทู โน ยู ฟีล เดอะ เซม เว ทู)
And I’ll be home, I’ll be home soon
(แอ็นด แอล บี โฮม , แอล บี โฮม ซูน)

Promise me you’ll wait for me
(พรอมอิซ มี โยว เวท ฟอ มี)
’cos I’ll be saving all my love for you
(คอซ แอล บี เซฝอิง ออล มาย ลัฝ ฟอ ยู)
And I will be home soon
(แอ็นด ดาย วิล บี โฮม ซูน)
Promise me you’ll wait for me
(พรอมอิซ มี โยว เวท ฟอ มี)
I need to know you feel the same way too
(ไอ นีด ทู โน ยู ฟีล เดอะ เซม เว ทู)
And I’ll be home, I’ll be home soon
(แอ็นด แอล บี โฮม , แอล บี โฮม ซูน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Promise Me คำอ่านไทย Beverley Craven

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น