เนื้อเพลง Just To Hear You Say You Love Me คำอ่านไทย Faith Hill

Featuring Tim Mcgraw
( ฟิทจูริง ทิม แมคคราว)
If I Could Win Your Heart
(อิฟ ฟาย เคิด วิน ยุร ฮาท)
If You’d Let Me N Your Heart
(อิฟ ยูต เล็ท มี เอ็น ยุร ฮาท)
I’d Be So Happy Baby
(อาย บี โซ แฮพพิ เบบิ)
Just For These Arms To Be
(จัซท ฟอ ฑิส อาม ทู บี)
Holding You Close To Me
(โฮลดิง ยู คโลส ทู มี)
There’s Nothing In This World I Won’t Try
(แดร์ นัธอิง อิน ดีซ เวิลด ดาย ว็อนท ทไร)
No Limit To What I’d Do
(โน ลีมอิท ทู ว็อท อาย ดู)
To Make You Mine Cause
(ทู เมค ยู ไมน คอส)
Chrous
(คอรัส)
I’d Climb Right Upto The Sky
(อาย คไลม ไรท Upto เดอะ ซไค)
I’d Take Down The Stars
(อาย เทค เดาน เดอะ ซทา)
Just To Be In Your Arms Baby
(จัซท ทู บี อิน ยุร อาม เบบิ)
I’d Go And Capture The Moon
(อาย โก แอ็นด แคพเชอะ เดอะ มูน)
That’s What I Would Do
(แด๊ท ว็อท ไอ เวิด ดู)
Just To Hear You Say That You Love Me
(จัซท ทู เฮีย ยู เซ แดท ยู ลัฝ มี)
Just To Hear You Say That You Love Me
(จัซท ทู เฮีย ยู เซ แดท ยู ลัฝ มี)
If I Could Taste Your Kiss
(อิฟ ฟาย เคิด เทซท ยุร คิซ)
There’d Be No Sweeter Gift
(เตอร์ บี โน สวีตเดอ กิฟท)
Heaven Could Offer Baby Oh Baby
(เฮฝเอ็น เคิด ออฟเฟอะ เบบิ โอ เบบิ)
I Want To Be The One I Want To Be The One
(ไอ ว็อนท ทู บี ดิ วัน ไอ ว็อนท ทู บี ดิ วัน)
Living To Give You Love
(ลีฝอิง ทู กิฝ ยู ลัฝ)
I’d Walk Across This World Just To Be
(อาย วอค อัครอซ ดีซ เวิลด จัซท ทู บี)
Close To You ’cause I Want You
(คโลส ทู ยู คอส ไอ ว็อนท ยู)
Close To Me Yeah
(คโลส ทู มี เย่)
Repeat Chrous
(ริพีท คอรัส)
For The Rest Of Your Life
(ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยุร ไลฟ)
For The Rest Of Your Life
(ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยุร ไลฟ)
Love Me For The Rest Of All Time
(ลัฝ มี ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ ออล ไทม)
Oh Baby Baby
(โอ เบบิ เบบิ)
Just Say The Word
(จัซท เซ เดอะ เวิด)
And I’ll Give You My World
(แอ็นด แอล กิฝ ยู มาย เวิลด)
There’s Nothing I Won’t Do
(แดร์ นัธอิง ไอ ว็อนท ดู)
Baby Just To Be With You
(เบบิ จัซท ทู บี วิฑ ยู)
I’d Climb Right Up To The Sky
(อาย คไลม ไรท อัพ ทู เดอะ ซไค)
Take Down The Stars
(เทค เดาน เดอะ ซทา)
Just To Be In Your Arms Baby
(จัซท ทู บี อิน ยุร อาม เบบิ)
I’d Go And Capture The Moon
(อาย โก แอ็นด แคพเชอะ เดอะ มูน)
That’s What I Would Do
(แด๊ท ว็อท ไอ เวิด ดู)
Just To Hear You Say That You Love Me
(จัซท ทู เฮีย ยู เซ แดท ยู ลัฝ มี)
Just To Hear You Say That You Love Me Baby
(จัซท ทู เฮีย ยู เซ แดท ยู ลัฝ มี เบบิ)
Just To Hear You Say That You Love Me
(จัซท ทู เฮีย ยู เซ แดท ยู ลัฝ มี)
Oh I Need To Hear You Say
(โอ ไอ นีด ทู เฮีย ยู เซ)
That You Love Me Baby
(แดท ยู ลัฝ มี เบบิ)
Just To Hear You Say That You Love Me
(จัซท ทู เฮีย ยู เซ แดท ยู ลัฝ มี)
Just Say You Love Me
(จัซท เซ ยู ลัฝ มี)
Just Say You Need Me
(จัซท เซ ยู นีด มี)
Just To Hear You Say That You Love Me
(จัซท ทู เฮีย ยู เซ แดท ยู ลัฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just To Hear You Say You Love Me คำอ่านไทย Faith Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น