เนื้อเพลง Dear Ben คำอ่านไทย Jennifer Lopez

I just can’t control myself
( ไอ จัซท แค็นท ค็อนทโรล ไมเซลฟ)
Can’t be with no one else
(แค็นท บี วิฑ โน วัน เอ็ลซ)
It seems I’m addicted to the way you like to touch me
(อิท ซีม แอม แอดดีคท ทู เดอะ เว ยู ไลค ทู ทั๊ช มี)
I don’t think they understand
(ไอ ด้อนท์ ธิงค เด อันเดิซแทนด)
Why I love at your command
(ฮไว ไอ ลัฝ แอ็ท ยุร ค็อมมานด)
From the words you speak so deep
(ฟร็อม เดอะ เวิด ยู ซพีค โซ ดีพ)
Our bodies meet, I have to have you
(เอ๊า บอดีสฺมีท , ไอ แฮ็ฝ ทู แฮ็ฝ ยู)

I love you you’re perfect
(ไอ ลัฝ ยู ยัวร์ เพ๊อร์เฟ็คท)
A manifestation of my dreams
(อะ แมนิเฟ็ซเทฌัน อ็อฝ มาย ดรีม)
You meke my body feel
(ยู meke มาย บอดอิ ฟีล)
About a millin different things
(อะเบาท ดา millin ดีฟเฟอะเร็นท ธิง)

I think God made you for me
(ไอ ธิงค ก็อด เมด ยู ฟอ มี)
A mix of passion and fidelity
(อะ มิคซ อ็อฝ แพฌอัน แอ็นด ไฟเดลอิทิ)
Baby you’re so complete
(เบบิ ยัวร์ โซ ค็อมพลีท)
I write this song to let you know
(ไอ ไรท ดีซ ซ็อง ทู เล็ท ยู โน)
That you will always be
(แดท ยู วิล ออลเว บี)
To me, my lust, my love, my man, my child
(ทู มี , มาย ลัซท , มาย ลัฝ , มาย แม็น , มาย ไชล)
my friend and my king
(มาย ฟเร็นด แอ็นด มาย คิง)

I love you you’re perfect
(ไอ ลัฝ ยู ยัวร์ เพ๊อร์เฟ็คท)
A manisfetation of my dreams
(อะ manisfetation อ็อฝ มาย ดรีม)
You make my body feel
(ยู เมค มาย บอดอิ ฟีล)
About a million different things
(อะเบาท ดา มีลยัน ดีฟเฟอะเร็นท ธิง)
There’s no way I’d leave you
(แดร์ โน เว อาย ลีฝ ยู)
It’s just not a reality
(อิทซ จัซท น็อท ดา ริแอลอิทิ)
Sometimes I feel like I’m
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค แอม)
living in a fantasy.
(ลีฝอิง อิน อะ แฟนทะซิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dear Ben คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น