เนื้อเพลง Walking On The Water คำอ่านไทย Atomic Kitten

[Walking on water]
( [ วอคกิง ออน วอเทอะ ])
[Walking on water]
([ วอคกิง ออน วอเทอะ ])
[Walking on water]
([ วอคกิง ออน วอเทอะ ])
When you hear me calling,
(ฮเว็น ยู เฮีย มี คอลลิง ,)
You always come around,
(ยู ออลเว คัม อะเรานด ,)
I never ask him for it,
(ไอ เนฝเวอะ อาซค ฮิม ฟอ อิท ,)
I know I will be found,
(ไอ โน ไอ วิล บี เฟานด ,)
Whatever I am thinking,
(ฮว็อทเอฝเออะ ไอ แอ็ม ติ้งกิง ,)
You always seem to know,
(ยู ออลเว ซีม ทู โน ,)
Nobody else can do this,
(โนบอดี้ เอ็ลซ แค็น ดู ดีซ ,)
It makes me love you so,
(อิท เมค มี ลัฝ ยู โซ ,)

I’m walking on the water and my head’s on fire,
(แอม วอคกิง ออน เดอะ วอเทอะ แอ็นด มาย เฮ็ด ออน ไฟร ,)
I’m flying like a bird but I can’t get higher,
(แอม ฟไลอิง ไลค เก เบิด บัท ไอ แค็นท เก็ท ไฮเออะ ,)
Nothing I can do, nothing I can say,
(นัธอิง ไอ แค็น ดู , นัธอิง ไอ แค็น เซ ,)
Will ever be the same in any other way,
(วิล เอฝเออะ บี เดอะ เซม อิน เอนอิ อัฑเออะ เว ,)
Talking like a stranger, like someone else,
(ทอคอิง ไลค เก ซทเรนเจอะ , ไลค ซัมวัน เอ็ลซ ,)
I need to turn around, and brake and ask myself
(ไอ นีด ทู เทิน อะเรานด , แอ็นด บเรค แอ็นด อาซค ไมเซลฟ)
Baby you’re the one, I can’t let go,
(เบบิ ยัวร์ ดิ วัน , ไอ แค็นท เล็ท โก ,)
Take me to the places that I need to know,
(เทค มี ทู เดอะ พเลซ แดท ไอ นีด ทู โน ,)

When I’m cold and crying,
(ฮเว็น แอม โคลด แอ็นด คไรอิง ,)
Breaking up inside,
(บเรคคิง อัพ อีนไซด ,)
You’re the voice of reason,
(ยัวร์ เดอะ ฝอยซ อ็อฝ รี๊ซั่น ,)
Helps restore my pride,
(เฮ็ลพ ริซโท มาย พไรด ,)
And every moment with you just gets better than the last,
(แอ็นด เอฝริ โมเม็นท วิฑ ยู จัซท เก็ท เบทเทอะ แฑ็น เดอะ ลาซท ,)
Promise not to leave me, never let this feeling pass
(พรอมอิซ น็อท ทู ลีฝ มี , เนฝเวอะ เล็ท ดีซ ฟีลอิง เพซ)

I’m walking on the water and my head’s on fire,
(แอม วอคกิง ออน เดอะ วอเทอะ แอ็นด มาย เฮ็ด ออน ไฟร ,)
I’m flying like a bird but I can’t get higher,
(แอม ฟไลอิง ไลค เก เบิด บัท ไอ แค็นท เก็ท ไฮเออะ ,)
Nothing I can do, nothing I can say,
(นัธอิง ไอ แค็น ดู , นัธอิง ไอ แค็น เซ ,)
Will ever be the same in any other way,
(วิล เอฝเออะ บี เดอะ เซม อิน เอนอิ อัฑเออะ เว ,)
Talking like a stranger, like someone else,
(ทอคอิง ไลค เก ซทเรนเจอะ , ไลค ซัมวัน เอ็ลซ ,)
I need to turn around, and brake and ask myself
(ไอ นีด ทู เทิน อะเรานด , แอ็นด บเรค แอ็นด อาซค ไมเซลฟ)
Baby you’re the one, I can’t let go,
(เบบิ ยัวร์ ดิ วัน , ไอ แค็นท เล็ท โก ,)
Take me to the places that I need to know,
(เทค มี ทู เดอะ พเลซ แดท ไอ นีด ทู โน ,)

Together we’re stronger baby,
(ทุเกฑเออะ เวีย สตองเกอร์ เบบิ ,)
Standing tall through the years,
(ซแทนดิง ทอล ธรู เดอะ เยีย ,)
You’re my emotional rescue baby,
(ยัวร์ มาย อิโมฌะแน็ล เรซคยู เบบิ ,)
I need to know, I love you so,
(ไอ นีด ทู โน , ไอ ลัฝ ยู โซ ,)
For always [walking on water]
(ฟอ ออลเว [ วอคกิง ออน วอเทอะ ])

I’m walking on the water and my head’s on fire,
(แอม วอคกิง ออน เดอะ วอเทอะ แอ็นด มาย เฮ็ด ออน ไฟร ,)
I’m flying like a bird but I can’t get higher,
(แอม ฟไลอิง ไลค เก เบิด บัท ไอ แค็นท เก็ท ไฮเออะ ,)
Nothing I can do, nothing I can say,
(นัธอิง ไอ แค็น ดู , นัธอิง ไอ แค็น เซ ,)
Will ever be the same in any other way,
(วิล เอฝเออะ บี เดอะ เซม อิน เอนอิ อัฑเออะ เว ,)
Talking like a stranger, like someone else,
(ทอคอิง ไลค เก ซทเรนเจอะ , ไลค ซัมวัน เอ็ลซ ,)
I need to turn around, and brake and ask myself
(ไอ นีด ทู เทิน อะเรานด , แอ็นด บเรค แอ็นด อาซค ไมเซลฟ)
Baby you’re the one, I can’t let go,
(เบบิ ยัวร์ ดิ วัน , ไอ แค็นท เล็ท โก ,)
Take me to the places that I need to know,
(เทค มี ทู เดอะ พเลซ แดท ไอ นีด ทู โน ,)

I’m walking on the water and my head’s on fire,
(แอม วอคกิง ออน เดอะ วอเทอะ แอ็นด มาย เฮ็ด ออน ไฟร ,)
I’m flying like a bird but I can’t get higher,
(แอม ฟไลอิง ไลค เก เบิด บัท ไอ แค็นท เก็ท ไฮเออะ ,)
Nothing I can do, nothing I can say,
(นัธอิง ไอ แค็น ดู , นัธอิง ไอ แค็น เซ ,)
Will ever be the same in any other way,
(วิล เอฝเออะ บี เดอะ เซม อิน เอนอิ อัฑเออะ เว ,)
Talking like a stranger, like someone else,
(ทอคอิง ไลค เก ซทเรนเจอะ , ไลค ซัมวัน เอ็ลซ ,)
I need to turn around, and brake and ask myself
(ไอ นีด ทู เทิน อะเรานด , แอ็นด บเรค แอ็นด อาซค ไมเซลฟ)
Baby you’re the one, I can’t let go,
(เบบิ ยัวร์ ดิ วัน , ไอ แค็นท เล็ท โก ,)
Take me to the places that I need to know,
(เทค มี ทู เดอะ พเลซ แดท ไอ นีด ทู โน ,)

I’m walking on the water and my head’s on fire, [walking on the water]
(แอม วอคกิง ออน เดอะ วอเทอะ แอ็นด มาย เฮ็ด ออน ไฟร , [ วอคกิง ออน เดอะ วอเทอะ ])
I’m flying like a bird but I can’t get higher,
(แอม ฟไลอิง ไลค เก เบิด บัท ไอ แค็นท เก็ท ไฮเออะ ,)
Nothing I can do, nothing I can say,
(นัธอิง ไอ แค็น ดู , นัธอิง ไอ แค็น เซ ,)
Will ever be the same in any other way,
(วิล เอฝเออะ บี เดอะ เซม อิน เอนอิ อัฑเออะ เว ,)
Talking like a stranger, like someone else,
(ทอคอิง ไลค เก ซทเรนเจอะ , ไลค ซัมวัน เอ็ลซ ,)
I need to turn around, and brake and ask myself [baby you’re the one]
(ไอ นีด ทู เทิน อะเรานด , แอ็นด บเรค แอ็นด อาซค ไมเซลฟ [ เบบิ ยัวร์ ดิ วัน ])
Baby you’re the one, I can’t let go,
(เบบิ ยัวร์ ดิ วัน , ไอ แค็นท เล็ท โก ,)
Take me to the places that I need to know, [I need to know]
(เทค มี ทู เดอะ พเลซ แดท ไอ นีด ทู โน , [ ไอ นีด ทู โน ])

I’m walking on the water and my head’s on fire, [I need to know]
(แอม วอคกิง ออน เดอะ วอเทอะ แอ็นด มาย เฮ็ด ออน ไฟร , [ ไอ นีด ทู โน ])
I’m flying like a bird but I can’t get higher, [yeah yeah]
(แอม ฟไลอิง ไลค เก เบิด บัท ไอ แค็นท เก็ท ไฮเออะ , [ เย่ เย่ ])
Nothing I can do, nothing I can say
(นัธอิง ไอ แค็น ดู , นัธอิง ไอ แค็น เซ)
Will ever be the same in any other way, [any other way]
(วิล เอฝเออะ บี เดอะ เซม อิน เอนอิ อัฑเออะ เว , [ เอนอิ อัฑเออะ เว ])
Talking like a stranger, like someone else,
(ทอคอิง ไลค เก ซทเรนเจอะ , ไลค ซัมวัน เอ็ลซ ,)
I need to turn around, and brake and ask myself
(ไอ นีด ทู เทิน อะเรานด , แอ็นด บเรค แอ็นด อาซค ไมเซลฟ)
Baby you’re the one, I can’t let go,
(เบบิ ยัวร์ ดิ วัน , ไอ แค็นท เล็ท โก ,)
Take me to the places that I need to know
(เทค มี ทู เดอะ พเลซ แดท ไอ นีด ทู โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walking On The Water คำอ่านไทย Atomic Kitten

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น