เนื้อเพลง Sell My Soul คำอ่านไทย Our Lady Peace

How do you feel
( เฮา ดู ยู ฟีล)
How do you hate
(เฮา ดู ยู เฮท)
How do you wake up with the smile that’s on your face
(เฮา ดู ยู เวค อัพ วิฑ เดอะ ซไมล แด๊ท ออน ยุร เฟซ)
Out on the moon
(เอ้า ออน เดอะ มูน)
If I was an astronaut could I get back to you?
(อิฟ ฟาย วอส แอน แอซทโระนอท เคิด ดาย เก็ท แบ็ค ทู ยู)
I’m out of my head
(แอม เอ้า อ็อฝ มาย เฮ็ด)
I’m out of excuses so I’m staring at the bed
(แอม เอ้า อ็อฝ เอ็คซคยูซ โซ แอม ซแทริง แอ็ท เดอะ เบ็ด)
And it’s you
(แอ็นด อิทซ ยู)
It’s you…
(อิทซ ยู)

I hold on, I hold on
(ไอ โฮลด ออน , ไอ โฮลด ออน)
[I can’t let go]
([ ไอ แค็นท เล็ท โก ])
And you don’t know how I feel
(แอ็นด ยู ด้อนท์ โน เฮา ไอ ฟีล)
Hold on, I hold on
(โฮลด ออน , ไอ โฮลด ออน)
[I’d sell my soul]
([ อาย เซ็ล มาย โซล ])
And you don’t know how I feel
(แอ็นด ยู ด้อนท์ โน เฮา ไอ ฟีล)

Losing my heart
(โรซิง มาย ฮาท)
Losing my pride
(โรซิง มาย พไรด)
I’d burn our initials in the sun if it would shine
(อาย เบิน เอ๊า อินีฌแอ็ล ซิน เดอะ ซัน อิฟ อิท เวิด ไฌน)
I need a fresh start
(ไอ นีด อะ ฟเร็ฌ ซทาท)
I was in heaven until this one fell apart
(ไอ วอส ซิน เฮฝเอ็น อันทีล ดีซ วัน เฟ็ล อะพาท)
Out on the run
(เอ้า ออน เดอะ รัน)
Out on this empty space since all of this begun
(เอ้า ออน ดีซ เอมทิ ซเพซ ซินซ ออล อ็อฝ ดีซ บิกัน)
I try
(ไอ ทไร)
I try…
(ไอ ทไร)

I hold on, I hold on
(ไอ โฮลด ออน , ไอ โฮลด ออน)
[I can’t let go]
([ ไอ แค็นท เล็ท โก ])
And you don’t know how I feel
(แอ็นด ยู ด้อนท์ โน เฮา ไอ ฟีล)
Hold on, I hold on
(โฮลด ออน , ไอ โฮลด ออน)
[I’d sell my soul]
([ อาย เซ็ล มาย โซล ])
And you don’t know how I feel
(แอ็นด ยู ด้อนท์ โน เฮา ไอ ฟีล)

Hold on, hold on
(โฮลด ออน , โฮลด ออน)
[I can’t let go…]
([ ไอ แค็นท เล็ท โก ])
And you don’t how I feel
(แอ็นด ยู ด้อนท์ เฮา ไอ ฟีล)

And nothing seems to help
(แอ็นด นัธอิง ซีม ทู เฮ็ลพ)
And nothing seems to work
(แอ็นด นัธอิง ซีม ทู เวิค)
And nothing isn’t beautiful
(แอ็นด นัธอิง อีสซึ่น บยูทิฟุล)
I’m old enough to take all the blame for all of us
(แอม โอลด อินัฟ ทู เทค ออล เดอะ บเลม ฟอ ออล อ็อฝ อัซ)
There’s all the games and all the faces
(แดร์ ซอร์ เดอะ เกม แซน ออล เดอะ เฟซ)
I’m bleeding by myself and I’m okay…
(แอม บรีดดิ้ง ไบ ไมเซลฟ แอ็นด แอม โอเค)

Hold on, I hold on
(โฮลด ออน , ไอ โฮลด ออน)
[I can’t let go]
([ ไอ แค็นท เล็ท โก ])
And you don’t know how I feel
(แอ็นด ยู ด้อนท์ โน เฮา ไอ ฟีล)
Hold on, I hold on
(โฮลด ออน , ไอ โฮลด ออน)
[I’d sell my soul]
([ อาย เซ็ล มาย โซล ])
And you don’t know how I feel
(แอ็นด ยู ด้อนท์ โน เฮา ไอ ฟีล)

Hold on, I hold on
(โฮลด ออน , ไอ โฮลด ออน)
[I can’t let go]
([ ไอ แค็นท เล็ท โก ])
And you don’t know how I feel
(แอ็นด ยู ด้อนท์ โน เฮา ไอ ฟีล)
I hold on
(ไอ โฮลด ออน)
[I can’t let go…]
([ ไอ แค็นท เล็ท โก ])
And you don’t know how I feel
(แอ็นด ยู ด้อนท์ โน เฮา ไอ ฟีล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sell My Soul คำอ่านไทย Our Lady Peace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น